Premid®

A07EC04
 
 

Middel med specifik antiinflammatorisk virkning på bindevæv i tarmvæggen. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 750 mg balsalaziddinatrium. 

Doseringsforslag

Voksne. Individuelt. 

 • Initialt sædvanligvis 2,25 g 3 gange dgl.
 • Vedligeholdelsesdosis sædvanligvis 1,5 g 2 gange dgl.

Bemærk: 

 • Kapslerne tages sammen med eller efter et måltid.
 • Kapslerne skal synkes hele.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-60 ml/min.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Allergi over for salicylater.
 • Stærkt nedsat leverfunktion.
 • Moderat til stærkt nedsat nyrefunktion.

 

Forsigtighedsregler

 • Der er rapporteret udvikling af reversibel interstitiel nefritis under behandling, hvorfor nyrefunktionen bør monitoreres.
 • Forsigtighed bør udvises ved nedsat leverfunktion.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Hovedpine.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Pancreatitis.
Myocarditis, Pericarditis.
Artralgi.
Interstitiel nefritis.
Meget sjældne (< 0,01%) Allergiske lungereaktioner.
Agranulocytose, Anæmi, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Alopeci, Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion.
Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med azathioprin kan øge risikoen for knoglemarvsdepression.
 • Indgift af antibiotika med virkning på tarmfloraen nedsætter spaltningen af balsalazid, hvorved virkningen eventuelt nedsættes.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke specifikke data for balsalazid. For mesalazin er der data for ca. 1.200 1. trimester-eksponerede efter oral eller rektal administration med en svagt øget misdannelsesrate på ca. 4,5%. Nogle data antyder desuden en højere frekvens af lav fødselsvægt og for tidlig fødsel. Disse observationer kan meget vel fortolkes som confounding by indication, og en velindiceret behandling bør fortsætte under graviditeten. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis af mesalazin er ca. 9%, hvilket er højt. Sandsynlige bivirkninger (diarré) hos barnet er beskrevet i mindst tre tilfælde. Såfremt behandling fortsættes under amning, bør man være opmærksom på bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Balsalazid består af mesalazin bundet til et bæremolekyle. I colon spaltes balsalazid næsten fuldstændigt til mesalazin af tarmbakterierne.
 • Mezalazins virkningsmekanisme er ikke endeligt fastlagt. Inflammatorisk virkning opnås sandsynligvis ved, at mesalazin hæmmer leukocytchemotaxi og nedsætter cytokin- og leukotrienproduktionen samt øger dannelsen af frie radikaler.

Farmakokinetik

 • Balsalazid er en prodrug af mesalazin. 
 • Mesalazin metaboliseres allerede i tarmens epitelceller ved acetylering, som synes at være uafhængig af patientens acetylatorfænotype. Acetylmesalazin menes at være farmakologisk inaktiv. Absorptionen er ca. 25%.
 • Plasmahalveringstid for mesalazin og acetylmesalazin er henholdsvis 40 og 70 minutter.
 • Ca. 25% udskilles gennem nyrerne, hovedsageligt som acetylmesalazin.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 750 mg (kan dosisdisp.) 099869
3 x 100 stk.
872,15 26,16

Foto og identifikation

Hårde kapsler  750 mg

Præg:
CZ,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysebrun
Mål i mm: 8 x 23
hårde kapsler 750 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...