Nitroglycerin "DAK"

C01DA02
 
 

Anvendelsesområder

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Sublinguale resoribletter. 1 resoriblet indeholder 0,25 mg eller 0,5 mg glycerylnitrat. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 0,25-0,5 mg anbringes under tungen.
 • Kan gentages efter behov.
 • Dosis må ikke overstige 3 resoribletter taget inden for 15 min.

 

Bemærk: 

 • Resoribletterne skal lægges under tungen, hvor de opløses.
 • Patienter med mundtørhed kan ikke anvende præparatet.

Kontraindikationer

 • Perikardial tamponade
 • Anvendelse af fosfodiesterasehæmmere til behandling af erektil dysfunktion (sildenafil, tadalafil eller vardenafil).

Forsigtighedsregler

 • Svær anæmi
 • Hypovolæmi
 • Akut myokardieinfarkt
 • Venstre ventrikelsvigt
 • Konstriktiv pericarditis
 • Bradykardi
 • Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati
 • Aorta- og/eller mitralstenose
 • Kredsløbskollaps
 • Kardiogent shock
 • Cerebrovaskulær sygdom
 • Svær hypotension herunder ortostatisk hypotension
 • Forhøjet intrakranielt tryk.
 • For at modvirke toleransudvikling bør der tilstræbes en nitratfri periode på minimum 8 timer hvert døgn.
 • Alkohol bør undgås på grund af dets hypotensive virkning.
 • Lægekontrol af det intraokulare tryk hos glaukompatienter tilrådes.

Bivirkninger

Initialt hovedpine og rødme i ansigtet, som ofte forsvinder ved fortsat behandling.
Meget almindelige (> 10%) Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Ansigtsrødme, Hypotension, Takykardi.
Døsighed, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Forværring af angina pectoris.
Sjældne (0,01-0,1%) Caries.
Ortostatisk hypotension.
Synkope.
Meget sjældne (< 0,01%) Methæmoglobinæmi.
Eksfoliativ dermatitis.

Med ukendt frekvens: Brændende eller stikkende fornemmelse i mundhule og hals, hedeture, forhøjet intraokulært tryk. 

Interaktioner

 • Sildenafil, tadalafil og vardenafil forstærker den hypotensive virkning af nitrater. Må ikke anvendes samtidig.
 • Riociguat potenserer den blodtrykssænkende virkning af glycerylnitrat, og kombinationen bør undgås.
 • Glycerylnitrat kan øge niveauet af ergotamin og dets hypertensive virkning.
 • Glycerylnitrat kan nedsætte den trombolytiske effekt af alteplase. Muligvis pga. øget hepatisk blodgennemstrømning, som resulterer i øget nedbrydning af alteplase og dermed nedsat koronararterie reperfusion, længere tid til reperfusion og større sandsynlighed for koronararterie reokklusion.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af halveringstiden er en effekt på barnet usandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

I sjældne tilfælde kan forekomme methæmoglobinæmi, se Hemiglobindannere (forgiftning)

Farmakodynamik

Nitroglycerin udløser universel vasodilatation. Det øger myokardiets gennemblødning og fører til et fald i hjertets iltbehov på grund af perifer vasodilatation med reduktion i såvel pre- som afterload.  

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mundslimhinden.
 • Metaboliseres hurtigt i leveren, hvorfor virkningen er stærkt reduceret, hvis resoribletterne synkes.
 • Plasmahalveringstid 1-3 minutter.
 • Virkningen indtræder inden for 0,5-2, højst 5 minutter.
 • Virkningsvarighed 30-60 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • For at forhindre fordampning af glycerylnitrat skal resoribletterne opbevares i den originale emballage med låget skruet fast til.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer > 30ºC
 • Opbevares resoribletterne i en pilleæske, anbefales det at udskifte dem hver 3. dag.
 • Opbevares en resoriblet uden for emballage, skal den udskiftes dagligt.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Tilskud

Klausuleret tilskud ved angina pectoris. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) sublinguale resoribletter 0,25 mg 537866
25 stk.
ikke fast pris
(HF) sublinguale resoribletter 0,25 mg 191045
100 stk.
ikke fast pris
(HF) sublinguale resoribletter 0,5 mg 428089
25 stk.
ikke fast pris
(HF) sublinguale resoribletter 0,5 mg 050292
100 stk.
ikke fast pris

Foto og identifikation

Sublinguale resoribletter  0,25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
sublinguale resoribletter 0,25 mg
 
 
 

Sublinguale resoribletter  0,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
sublinguale resoribletter 0,5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-04-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...