Xylocain® gel, salve, kutanopløsning og kutanspray, opløsning

D04AB01, N01BB02
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen anvendelig til overfladeanalgesi.

Dispenseringsform

Gel 2%. 1 g indeholder 20 mg lidocainhydrochlorid.
Kutanopløsning 5%. 1 ml indeholder 50 mg lidocain.
Salve 5%. 1 g indeholder 50 mg lidocain.
Kutanspray, opløsning. 1 dosis (pust) indeholder 10 mg lidocain. 

Doseringsforslag

 • Gel.Voksne og børn. Appliceres på mundslimhinden i et tyndt lag et par minutter inden injektion i området. Uretralkateterisation. Gel indføres i urethra et par min. før kateterisationen. Hos mænd er mængden min. 10 ml. Hos kvinder kendes den nødvendige mængde ikke. Desuden smøres gelen på endoskop/kateter.
 • Kutanopløsning. Voksne og børn. Appliceres i et tyndt lag på huden én til flere gange dgl.
 • Salve.Voksne og børn. Appliceres enten direkte på huden eller fordeles på et kompres én til flere gange dgl.
 • Kutanspray 10 mg/dosis.Voksne og børn over 2 år. En til flere doser på mundslimhinde.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer og lokalanalgetika af amidtypen.

Forsigtighedsregler

 • Efter lokal analgesi i svælget skal patienten være fastende i ca. 2 timer på grund af risiko for fejlsynkning.
 • Hvis risikoen for systemisk optagelse er forhøjet på grund af dosis eller administrationsvej, tilrådes forsigtighed til ældre, ved dårlig almentilstand, ved AV-blok, fremskreden leversygdom eller stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min).
 • Alkoholindhold
  • Kutan opløsning indeholder alkohol.
  • Kutan spray indeholder ca. 29% v/v alkohol.

 

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Absorption fra slimhinder kan medføre bivirkninger fra centralnervesystemet (svimmelhed, døsighed, indre uro, konfusion, tågesyn, talebesvær, eufori, kvalme, kramper, bevidstløshed og evt. respirationsdepression) samt i alvorlige tilfælde kardiovaskulære bivirkninger (bradykardi, overledningsblok og hypotension).

Interaktioner

 • Propranolol, erythromycin, metoprolol, fluvoxamin og ciprofloxacin øger plasmakoncentrationen af lidocain.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron, propafenon) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Ringe absorption ved kutan applikation. Der er betydelig absorption fra slimhinder, men enkeltstående anvendelse i fx mundhule eller svælg skønnes uden reel risiko for uønsket fosterpåvirkning. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Lidocain er et lokalanalgetikum af amidtypen. Det har kort anslagstid og middellang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen. 

Farmakokinetik

 • Absorberes gennem hud og slimhinder - hurtigst ved intratekal eller bronkial administration. Ved instillation i urinrør eller blære er absorptionen lav. Øget absorption fra beskadigede slimhinder.
 • Metaboliseres i leveren - hovedsageligt via CYP1A2.
 • Virkningen indtræder normalt efter 1-3 min. afhængigt af administrationsvej og varer i 10-15 min.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : gel 2% (gel i tube)
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : gel 2% (gel i tube)
Smag:
Banan : kutanspray, opløsning 100 mg/ml
Menthol : kutanspray, opløsning 100 mg/ml
Andre:
Ethanol : kutanopløsning 5%, kutanspray, opløsning 100 mg/ml
Macrogoler : salve 5%, kutanspray, opløsning 100 mg/ml
Methylcellulose : gel 2%
Methylhydroxypropylcellulose : kutanopløsning 5%
Propylenglycol : salve 5%, kutanopløsning 5%
Renset vand : kutanopløsning 5%, kutanspray, opløsning 100 mg/ml
Saccharin : kutanspray, opløsning 100 mg/ml
Sterilt vand : gel 2%

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) gel 2% 013707
30 g
ikke fast pris
(HF) gel 2% 197848
10 sprøjter a 10 g
ikke fast pris
(HF) salve 5% 513309
35 g
ikke fast pris
(HF) kutanopløsning 5% 158543
100 ml
ikke fast pris
(B) kutanspray, opløsning 100 mg/ml 093668
50 ml
153,85
(B) kutanspray, opløsning 100 mg/ml  (ChemVet) 420915
50 ml
133,10

Substitution

kutanspray, opløsning 100 mg/ml
Xylocaine (Parallelimport), Lidocain, kutanspray, opløsning 10 mg/dosis
 
 
 

Revisionsdato

2016-08-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...