AeroBec®

Aerobec Autohaler
R03BA01
 
 

Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal behandling i luftvejene. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Inhalationsspray. 1 dosis (pust) indeholder 50 mikrogram eller 100 mikrogram beclometasondipropionat.
AeroBec® Autohaler, inhalationsspray. 1 dosis (pust) indeholder 50 mikrogram eller 100 mikrogram beclometasondipropionat. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 6 år 

Dosis afhænger af astmaens sværhedsgrad og graden af astmakontrol.  

Hos patienter, som ikke i forvejen har været i behandling med inhalationssteroid, anbefales det at starte med lavdosis (100-250 mikrogram i døgnet for voksne og 50-100 mikrogram i døgnet for børn) eller middeldosis (250-500 mikrogram i døgnet for voksne og 100-200 mikrogram i døgnet for børn). 

Bemærk: 

 • En dosis beclometason HFA inh. spray (Autohaler) svarer til den dobbelte dosis beclometason inh. pulver eller de tidligere beclometasom CFC inh. spray.
 • Inhalationssprayen kan med fordel anvendes sammen med spacer, mens Autohaleren kan anvendes uden spacer af voksne og børn fra 5 år.
 • Film med instruktion i brugen af de forskellige inhalationsdevices kan ses under "Instruktioner".

Instruktioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsigtighedsregler

 • For at nedsætte risikoen for oral candidiasis efter brug af inhalationssteroid bør mund og svælg skylles med vand, som bør spyttes ud for at nedsætte systemiske effekter.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose og ved svampe eller virusinfektioner i luftvejene.
 • Ved høje doser kan ses påvirkning af binyrebarkfunktionen, som dog normalt er uden klinisk betydning. 
 • Større risiko for systemisk påvirkning ved nedsat leverfunktion.
 • DXA-scanning til ældre patienter, som gennem længere tid behandles med højdosisinhalationssteroid, kan overvejes - især ved tilstedeværelse af andre risikofaktorer for osteoporose.
 • Der bør indtages tilstrækkeligt calcium og vitamin D under behandlingen.
 • Ved længerevarende behandling af børn med inhaleret steroid bør barnets højde måles ca. en gang årligt.
 • Pludselig seponering af indiceret behandling med inhalationssteroid øger risikoen for eksacerbationer.
 • Alkoholindhold: Inhalationsspray indeholder en mindre mængde alkohol, mindre end 100 mg pr. dosis.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Oral candidiasis.
Halsgener, Hoste, Hæshed.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed, Tremor.
Sløret syn.
Sjældne (0,01-0,1%) Bronkospasme.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem).
Meget sjældne (< 0,01%) Eosinofil pneumoni.
Binyrebarkinsufficiens, Væksthæmning.
Fald i knoglemineraltætheden.
Erytem, Purpura.
Glaukom, Katarakt.
Ikke kendt Hyperkorticisme.
Adfærdsforstyrrelse, Aggressivitet, Angst, Depression, Hyperaktivitet.

 

 • Paradoks bronkospasme ses i sjældne tilfælde ved inhalation.
 • Specielt ved behandling med høje doser i længere tid, kan der være risiko for systemisk påvirkning med bl.a. binyrebarksuppression, Cushings syndrom, fald i knogletæthed og i mere sjældne tilfælde (især hos børn) psykisk påvirkning i form af fx depression, angst og aggressivitet.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Kombination med ritonavir kan øge den systemiske virkning af beclometason.  

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er for inhalationsbehandling data for 1.400 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3868, 3859, 3711

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Den nøjagtige virkningsmekanisme er ikke fuldt klarlagt. Glukokortikoider hæmmer en række celletyper (fx mastceller, lymfocytter, makrofager og eosinofile, basofile og neutrofile granulocytter) samt frigørelsen af flere mediatorer (fx histamin, eicosanoider, leukotriener, cytokiner), der er involverede i den inflammatoriske reaktion. Ved inhalationsbehandling i terapeutiske doser vil de systemiske virkninger normalt være ringe. 

Farmakokinetik

 • Absorberes i ringe omfang fra luftvejene.
 • Sekundær absorption fra mave-tarmkanalen kan forekomme.
 • Oral biotilgængelighed er 10-15%.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Inhalationsspray kan anvendes med følgende åndingsbeholdere (spacere)

 • AeroChamber Plus Flow-Vu
 • OptiChamber
 • Pocket Chamber® Mini Spacer
 • Vortex®

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Norfluran : inhalationsspray, opløsning 50 mikrogram/dosis ((Autohaler)) , inhalationsspray, opløsning 50 mikrogram/dosis, inhalationsspray, opløsning 100 mikrogram/dosis ((Autohaler)) , inhalationsspray, opløsning 100 mikrogram/dosis

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationsspray, opløsning 50 mikrogram/dosis  (Autohaler)  370742
200 doser
361,90 28,95
(B) inhalationsspray, opløsning 50 mikrogram/dosis 135772
200 doser
344,30 27,54
(B) inhalationsspray, opløsning 100 mikrogram/dosis  (Autohaler)  370759
200 doser
255,20 10,21
(B) inhalationsspray, opløsning 100 mikrogram/dosis 135855
200 doser
159,00 6,36
(B) inhalationsspray, opløsning 100 mikrogram/dosis  (Autohaler)   (Orifarm) 370969
200 doser
247,00 9,88

Substitution

inhalationsspray, opløsning 100 mikrogram/dosis
Junik (Parallelimport), Beclometasondipropionat, inhalationsspray, opløsning 100 mikrogram/dosis
 
inhalationsspray, opløsning 100 mikrogram/dosis
Qvar Autohaler (Parallelimport), Beclometasondipropionat, inhalationsspray, opløsning 100 mikrogram/dosis
 

Foto og identifikation

Inhalationsspray, opløsning  50 mikrogram/dosis  Autohaler®

Farve: Lysebrun
Mål i mm: 31 x 93
AeroBec® Autohaler® 50 mikg/dosis
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
AeroBec® Autohaler® 50 mikg/dosis
 
 
 
 
Set forfra uden beskyttelseshætte
 
AeroBec® Autohaler® 50 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, opløsning  50 mikrogram/dosis

Farve: Lysebrun
Mål i mm: 25 x 78
AeroBec® 50 mikg/dosis
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
AeroBec® 50 mikg/dosis
 
 
 
 
Set forfra uden beskyttelseshætte
 
AeroBec® 50 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, opløsning  100 mikrogram/dosis  Autohaler®

Farve: Rødbrun
Mål i mm: 31 x 93
AeroBec® Autohaler® 100 mikg/dosis
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
AeroBec® Autohaler® 100 mikg/dosis
 
 
 
 
Set forfra uden beskyttelseshætte
 
AeroBec® Autohaler® 100 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, opløsning  100 mikrogram/dosis

Farve: Rødbrun
Mål i mm: 25 x 78
AeroBec® 100 mikg/dosis
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
AeroBec® 100 mikg/dosis
 
 
 
 
Set forfra uden beskyttelseshætte
 
AeroBec® 100 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


3859 de Aguiar MM, da Silva HJ, Rizzo JÂ, Leite DF et al Inhaled beclomethasone in pregnant asthmatic women--a systematic review Allergol Immunopathol (Madr) 2014 42(5) 943-9 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=PMID%3A+23830308


3868 Greenberger PA, Patterson R Beclomethasone diproprionate for severe asthma during pregnancy Ann Intern Med 1983 98(4) 478-80 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=6838070

 
 

Revisionsdato

2017-11-29. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...