Ibutop®

M02AA13
 
 

Non-steroidt antiinflammatorisk middel til lokal anvendelse på hud. 

Anvendelsesområder

Lokale inflammatoriske lidelser.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Creme 5%. 1 g indeholder 50 mg ibuprofen. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 15 år. 4-10 cm påsmøres i tyndt lag 2-4 gange dgl. og masseres ind i huden svarende til det inflammerede område. Bør kun appliceres på intakt hud. 

Kontraindikationer

  • Allergi over for indholdsstoffer
  • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af salicylsyre eller andre NSAID.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Eksem, Erytem, Hudkløe, Hududslæt.
Sjældne (0,01-0,1%) Bronkospasme.
Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Nyrefunktionspåvirkning.

Reaktioner og ubehag på applikationsstedet (frekvens ukendt). 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

NSAID hæmmer prostaglandinsyntesen. 

Farmakokinetik

Ved lokal applikation på huden når kun en mindre del det systemiske kredsløb, og plasmakoncentrationen bliver højst 10 mikrogram/ml.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) creme 5% 166132
50 g
ikke fast pris
(HF) creme 5% 166207
100 g
ikke fast pris
 
 

Revisionsdato

2018-09-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...