Vaqta®

J07BC02
 
 

Anvendelsesområder

Aktiv immunisering mod hepatitis A-virusinfektion hos: 

 • Personer, der rejser til områder, hvor hepatitis A forekommer endemisk
 • Patienter med kronisk leversygdom eller med risiko for dette (fx kronisk hepatitis B og kronisk hepatitis C)
 • Personer med tæt kontakt til hepatitis A-virus smittede patienter
 • Andre med risiko for hepatitis A, fx forældre, der adopterer børn fra endemiske egne
 • Personer i erhverv med vedvarende risiko.

  

Jf. senest opdaterede vaccinationsforslag i EPI-NYT

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension i injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 25 E (0,5 ml) eller 50 E (1 ml) hepatitis A-virusantigen. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 ml i.m.
 • Boostervaccination. Anbefales 6-18 måneder senere.

 

Børn 1-17 år 

 • 0,5 ml i.m.
 • Boostervaccination. 6-18 måneder senere.

 

Injektion 

 • Gives intramuskulært i regio deltoidea.

 

Forhold til andre vacciner 

 • Samtidig immunisering med andre vacciner, der indeholder inaktiverede virus, der gives på forskellige injektionssteder, synes ikke at påvirke antistofsvaret.
 • Samtidig administration af hepatitis A-vaccine og immunglobulin påvirker ikke serokonverteringsraten, men kan give anledning til relativt lavere anti-HAV-antistoftitre, end hvis vaccinen gives alene.
 • Hepatitis A-vaccine og immunglobulin skal administreres på forskellige indstikssteder.

 

Beskyttelse 

 • Beskyttelseseffekten efter første injektion anses for at holde i mindst 1 år, men der forventes beskyttelse i 36 måneder.
 • Ved boostervaccination 6-12 måneder efter basisvaccinationen forventes beskyttelsen at vare i mindst 25 år, muligvis livslangt.
 • Boostervaccination kan gives op til 10 år efter primær vaccination og fortsat give den langvarige beskyttelse.

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Almindelige (1-10%) Feber, Træthed.
Diarré.
Hovedpine, Irritabilitet.
Ikke almindelige (0,1-1%) Smerter.
Abdominalsmerter.
Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner.
Meget sjældne (< 0,01%) Trombocytopeni.
Guillain-Barrés syndrom.

Bivirkningerne er generelt milde og forbigående. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for omkring 500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risiko for eksposition. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Referencer: 3711, 4357, 4358

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kap. 5 i Transfusionsmedicinske Standarder https://dski.dk/wp-content/uploads/2018/12/TMS-4.4-2019.pdf

Farmakodynamik

Virker ved at udløse et specifikt immunrespons med dannelse af antistoffer mod hepatitis A virus (HAV). 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • pH 5,5-7,5.
 • Vaccinen indeholder formalininaktiveret hepatitis A-virus fremstillet på humane MRC-5 diploide fibroblaster.
 • Hepatitis A-virus er adsorberet til amorf aluminiumhydroxid-phosphatsulfat.

  

Håndtering 

 • Vaccinen skal omrystes kraftigt før brugen.
 • Vaccinen må ikke blandes med andre vacciner eller lægemidler i samme injektionssprøjte.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C). 
 • Må ikke fryses.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 50 e./ml 196895
0,5 ml
221,05
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 50 e./ml 494667
1 ml
257,55

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4357 Zhao Y, Jin H, Zhang X et al Viral hepatitis vaccination during pregnancy Hum Vaccin Immunother 2016 12 894-902 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26833263


4358 Moro PL, Museru OI, Niu M et al Reports to the Vaccine Adverse Event Reporting System after hepatitis A and hepatitis AB vaccines in pregnant women Am J Obstet Gynecol 2014 210 561 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24378675

 
 

Revisionsdato

2019-08-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...