Bettamousse

D07AC01
 
 

Dispenseringsform

Kutanskum. 1 g indeholder 1 mg betamethason (som 17-valerat). 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 6 år 

  • En mængde skum ikke større end en golfbold eller forholdsmæssigt mindre til børn masseres ind i de angrebne områder i hovedbunden 1-2 gange dgl. i højst 4 uger.
  • Behandlingen bør ikke udstrækkes længere tid end højst nødvendigt.

Kontraindikationer

  • Allergi over for indholdsstoffer
  • Bakterielle, virale eller svampeforårsagede infektioner i hovedbunden, medmindre infektionen behandles samtidig.
  • Dermatitis i hårbund hos børn under 6 år.

Forsigtighedsregler

  • Ved længerevarende behandling af store hudområder, specielt hos børn og ældre, og ved behandling under okklusion (fx en ble), kan der potentielt være risiko for systemiske kortikosteroidbivirkninger.
  • Anvendelse på områder med tynd hud som fx i ansigtet.
  • Må ikke anvendes på øjenlågene på grund af risikoen for okular toksicitet.
  • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Bivirkningerne kan optræde hyppigere ved anvendelse af okklusiv forbinding: 

Almindelige (1-10%) Brændende fornemmelse i huden, Hudkløe.
Ikke almindelige (0,1-1%) Sløret syn.
Meget sjældne (< 0,01%) Hyperkorticisme*.
Alopeci.
Allergiske reaktioner.

* Bivirkninger forbundet med systemisk behandling kan også forekomme efter anvendelse af topikale kortikosteroider, især ved langvarig og intensiv behandling eller ved behandling af store hudområder. Dette gælder særligt hos børn og nyfødte. 

 

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Interaktioner

  • Kortikoider i store doser (systemisk) kan nedsætte sulfonylurinstoffers hypoglykæmiske virkning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder, men svagere virkende glukokortikoider bør foretrækkes. Ved behandling på større områder og ved okklusion kan den systemiske absorption være betydelig. 


Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom, herunder udbredelse og lokalisation af hudaffektion.
Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.

Farmakodynamik

Betamethason-17-valerat er et stærkt virkende kortikosteroid. Topikale kortikosteroider virker som antiinflammatoriske midler via flere mekanismer, som hæmmer den sene fase af allergiske reaktioner, herunder ved at nedsætte densiteten af mastceller, reducere kemotaksi og aktivering af eosinofiler, nedsætte lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofilers produktion af cytokiner, samt hæmme metaboliseringen af arachidonsyre. 

Farmakokinetik

Glukokortikoid penetrerer hudens hornlag og påvirker de dybereliggende celler. Øget absorption ses ved påføring på hud med defekt hornlag, ved behandling af meget store hudområder eller ved okklusion af det behandlede område. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Butan : kutanskum 0,1 %
Citronsyre : kutanskum 0,1 %
Ethanol : kutanskum 0,1 %
Kaliumcitrat : kutanskum 0,1 %
Polysorbat 60 : kutanskum 0,1 %
Propan : kutanskum 0,1 %
Propylenglycol : kutanskum 0,1 %
Renset vand : kutanskum 0,1 %
Stearylalkohol : kutanskum 0,1 %

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) kutanskum 0,1 % 456808
100 g
Udgået 10-09-2018
(B) kutanskum 1 mg/g  (2care4) 372285
100 g
409,00
 
 

Revisionsdato

2018-04-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...