Ciflox

S02CA03
 
 

Anvendelsesområder

Otitis externa forårsaget af ciprofloxacinfølsomme bakterier, især Pseudomonas aeruginosa

Dispenseringsform

Øredråber, suspension. 1 ml indeholder 2 mg ciprofloxacin (som hydrochlorid) og 10 mg hydrocortison. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 2 år 

 • 3 dråber i det inficerede øre 2 gange dgl. i 7 dage.

  

Bemærk: 

 • Som ved de rene stærke glukokortikoidholdige hudmidler bør behandling i øregangen højst vare få uger.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af børn < 2 år.
 • Øredråbeflasken skal omrystes inden brug.

Instruktioner

Sådan bruger du øredråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Virus- eller svampeinfektioner i det ydre øre (herunder varicella og herpes simplex)
 • Perforeret trommehinde
 • Allergi over for indholdsstofferne eller andre quinoloner.

Forsigtighedsregler

 • Hætten til dråbeapplikatoren indeholder naturgummi (latex), der kan give alvorlige allergiske reaktioner.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Ørekløe.
Ikke almindelige (0,1-1%) Paræstesier, Svimmelhed.
Øresmerter.
Ikke kendt Høretab, Sløret syn, Tinnitus.
 • Alvorlige og enkelte tilfælde af fatale allergiske reaktioner (anafylaktisk shock) er observeret hos patienter i systemisk behandling med quinoloner. Den systemiske absorption er dog ringe efter topikal administration.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Ciprofloxacin: Virkemåde, virkningsspektrum og resistensforhold, se Fluorquinoloner (antibiotika til systemisk brug)

  

Hydrocortison: Kortikosteroid med antiallergiske, antieksudative og antiproliferative egenskaber, som hæmmer dannelsen af arachidonsyre og dermed biosyntesen af prostaglandiner, thromboxaner og leukotriener. 

Farmakokinetik

Absorberes i meget ringe grad efter lokal applikation i øret.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • ikke opbevares i køleskab.
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 14 dage ved højst 25ºC beskyttet mod lys.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzylalkohol : øredråber, suspension 10 + 2 mg/ml
Andre:
Eddikesyre : øredråber, suspension 10 + 2 mg/ml
Natriumacetat : øredråber, suspension 10 + 2 mg/ml
Natriumchlorid : øredråber, suspension 10 + 2 mg/ml
Phospholipon 90H (hydrogeneret soyalecithin) : øredråber, suspension 10 + 2 mg/ml
Polysorbat 20 : øredråber, suspension 10 + 2 mg/ml
Polyvinylalkohol : øredråber, suspension 10 + 2 mg/ml
Renset vand : øredråber, suspension 10 + 2 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øredråber, suspension 10 + 2 mg/ml 010264
10 ml
Udgået 19-11-2018
(B) øredråber, suspension 10 + 2 mg/ml  (2care4) 084052
10 ml
Udgået 22-10-2018

Substitution

øredråber, suspension 10 + 2 mg/ml
Ciproxina (Parallelimport), Ciprofloxacin, Hydrocortison, øredråber, suspension 10 + 2 mg/ml
 
 
 

Revisionsdato

2017-10-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...