Rehydrex med Glucos 25 mg/ml

B05BB02
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 3,4 g natriumacetat, 2,6 g natriumchlorid og 25 g (139 mmol) glucose. 

Doseringsforslag

 • Individuelt.
 • Maksimalt 1.000 ml i.v./time eller 14 ml/kg legemsvægt/time, evt. langsommere ved risiko for lungeødem.

Forsigtighedsregler

 • Hjerteinsufficiens
 • Oligurisk nyreinsufficiens
 • Tilstande med ødem og natriumretention.
 • Ændringer i plasma-elektrolytter bør følges.
 • Tilstande med potentielt forhøjet intrakranielt tryk.
 • Tilstande med risiko for non-osmotisk arginin-vasopressin-sekretion pga. risiko for hyponatriæmi. Plasma-natrium bør i disse tilfælde følges nøje.
 • Infusion af større mængde hypotone væsker kan resultere i hyponatriæmi. Natriumindholdet i blodet skal følges, og hyponatriæmi med symptomer i form af ændret bevidsthedsniveau eller kramper korrigeres med infusion af 3 % (30 mg/ml) natriumchlorid-infusionsvæske 2 ml/kg legemsvægt givet over 5 minutter og gentaget maksimalt 3 gange. Efterfølgende monitoreres plasma-natrium og behandling, så plasma-natrium ikke stiger for hurtigt.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Tromboflebitis.
Ikke kendt Ekstravasation.
Elektrolytforstyrrelser  (natriumretention, hyperchloridæmi), Hyponatriæmi  (hospitalserhvervet)*, Overhydrering.
Encefalopati  (hyponatræmisk).

* Kritisk stigning i intrakranielt tryk kan udløses hos patienter, som allerede har forhøjet intrakranielt tryk. Dette sker pga. induktion af hospitalserhvervet hyponatriæmi. Akut hyponatriæmisk encefalopati, som er karakteriseret ved hovedpine, kvalme, krampeanfald, letargi og opkastning, kan medføre irreversibel hjerneskade med letal udgang. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af plasma expanders medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Elektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum.
 • Glucose udgør den væsentligste energikilde i cellemetabolisme.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakodynamik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Farmakokinetik

 • Glucose metaboliseres primært ved glycogenese (energilagring) og ved glykolyse (energifrigivelse med dannelse af kuldioxid og vand). Infusionsvæsker med glucose bliver derfor hypotone efter indgift.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakokinetik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
Elektrolytindhold/l:
Natrium 70 mmol
Acetat 25 mmol
Chlorid 45 mmol
Øvrige oplysninger:
Osmolalitet Ca. 280 mosmol/kg
Isotoni Isotonisk
Energiindhold/l Ca. 420 kJ (100 kcal)
pH ca. 6

Håndtering 

  

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre lægemidler.
 • Må ikke blandes med blodprodukter inden indløb i venen.

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 3,4+2,6+25 mg/ml 042615
10 x 1000 ml (Freeflex)
253,15
 
 

Revisionsdato

2018-09-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...