Azopt®

S01EC04
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk ved at reducere kammervandsproduktionen. Carboanhydrasehæmmer. Sulfonamidderivat. 

Anvendelsesområder

Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med okulær hypertension eller åbenvinklet glaukom, hvor β-blokkere eller prostaglandiner ikke har haft effekt eller er kontraindiceret. 

Dispenseringsform

Øjendråber, suspension. 1 ml indeholder 10 mg brinzolamid. 

Doseringsforslag

 • 1 dråbe 2-3 gange dgl.

  

I kombination med et β-blokerende middel 

 • 1 dråbe 2 gange dgl.
  Ved kombinationsbehandling skal præparaterne appliceres med et tidsinterval på mindst 5 min. Øjensalve skal administreres sidst.

  

Bemærk: 

 • Manglende erfaring vedr. behandling af børn og unge under 18 år.
 • Ved nasolakrimal okklusion af øjet i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstofferne
 • Svær nyreinsufficiens pga. manglende erfaring.

Forsigtighedsregler

 • Glaukom med snæver kammervinkel bør ikke behandles med brinzolamid som eneste middel. Her skal anvendes pilocarpin for at hindre lukning af kammervinklen, indtil kausal behandling (iridektomi, evt. lensektomi) kan udføres.
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Teoretisk mindre risiko for systemiske bivirkninger end ved oral behandling med carboanhydrasehæmmere. 

Almindelige (1-10%) Smagsforstyrrelser.
Okulær hyperæmi, Sløret syn, Øjenirritation, Øjensmerter.
Ikke almindelige (0,1-1%) Smerter.
Abdominalsmerter.
Bradykardi, Dyspnø, Respirationsdepression.
Anæmi.
Hyperchloridæmi.
Rygsmerter.
Apati, Depression, Hukommelsesbesvær, Humørforstyrrelser, Myokloni, Nervøsitet, Oral paræstesi, Paræstesier, Svimmelhed.
Erektil dysfunktion, Nyresmerter.
Allergisk conjunctivitis, Conjunctivitis, Corneaerosion*, Corneal abrasio, Keratitis, Keratoconjunctivitis sicca, Korneal dekompensering, Korneal uklarhed, Partikelaflejringer i øjet, Pterygium, Retinalt ødem, Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Angina pectoris, Arytmier, Hjerteinsufficiens.
Alopeci.
Corneaødem, Dobbeltsyn, Forhøjet intraokulært tryk, Lysfænomener, Periorbitalt ødem, Synsforstyrrelser.
Ikke kendt Leverpåvirkning.
Astma, Hypertension, Hypotension, Perifere ødemer.
Artralgi, Smerter i ekstremiteter.
Hypæstesi, Tremor.
Dermatitis, Erytem.
Hypersensitivitet.
Tab af øjenvipper og -bryn.

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. Tæt overvågning er påkrævet ved hyppig eller langvarig anvendelse. 

Interaktioner

Bør ikke anvendes sammen med oral carboanhydrasehæmmer, da den additive effekt er usikker, idet receptorerne kan optages af den oralt indgivne carboanhydrasehæmmer. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • Brinzolamid hæmmer carboanhydrase, som er et enzym, der findes i mange væv i kroppen, herunder i øjet.
 • Hos mennesker findes carboanhydrase som en række isoenzymer; det mest aktive, carboanhydrase II (CA-II), findes primært i røde blodceller men også i andre væv.
 • Hæmning af carboanhydrase i øjets ciliære processer nedsætter kammervæskesekretionen. Resultatet er en reduktion af det intraokulære tryk (IOP).
 • Topikalt anvendte adrenerge β-blokkere reducerer også IOP ved at hæmme kammervæskesekretionen, men med en anden virkningsmekanisme.
 • Undersøgelser har vist at når dorzolamid adderes til en topikal β-blokker, observeres der yderligere reduktion i IOP. Dette fund er konsistent med den rapporterede additive effekt af β-blokkere og orale carboanhydrasehæmmere.

Farmakokinetik

 • Absorberes systemisk efter lokal applikation i øjet.
 • Udskilles overvejende uomdannet gennem nyrerne.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 2 timer.
 • Virkningen opretholdes i ca. 12 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Flasken skal rystes grundigt inden brug. 

  

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, suspension 10 mg/ml 566182
5 ml
144,10 5,76
(B) øjendråber, suspension 10 mg/ml 001878
3 x 5 ml
390,70 5,21
(B) øjendråber, suspension 10 mg/ml 042640
3 x 5 ml (Paranova)
356,85 4,76

Substitution

øjendråber, suspension 10 mg/ml
Brinzolamid "Stada" STADA Nordic, Brinzolamid, øjendråber, suspension 10 mg/ml
Brinzolamide "2care4" (Parallelimport), Brinzolamid, øjendråber, suspension 10 mg/ml
Brinzolamide "Sandoz" Sandoz, Brinzolamid, øjendråber, suspension 10 mg/ml
 
 
 

Revisionsdato

2018-01-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...