Natriumklorid-glucose "Braun"

B05BB02
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs væsketerapi.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 25 g (139 mmol) glucose og 4,5 g natriumchlorid. 

Doseringsforslag

Forsigtighedsregler

 • Hjerteinsufficiens.
 • Oligurisk nyreinsufficiens.
 • Tilstande med ødem og natriumretention.
 • Ved hyponatriæmi bør korrektionen sædvanligvis ikke overstige 10 mmol/l/døgn.
 • Ændringer i plasma-elektrolytter bør følges.

Bivirkninger

Ikke kendt Flebitis.
Hyperglykæmi, Hypernatriæmi, Hyponatriæmi*.
Anafylaktisk reaktion**, Hypersensitivitet**.

* Kan være meget alvorlig. Akut hyponatræmi kan føre til akut hyponatræmisk encephalopati, som er karakteriseret ved hovedpine, kvalme, krampeanfald, letargi og opkastning.  

** Potentiel manifestation hos patienter med majsallergi. 

 

 • Infusionsvæske 4,5 mg/ml + 25 mg/ml giver risiko for hyponatriæmi ved tilstande med non-osmotisk arginin-vasopressin-sekretion.
 • Risiko for natriumretention ved hjerte- eller nyreinsufficiens.
 • Tromboflebitis ved langvarig infusion i perifere vener.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Elektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum.
 • Glucose udgør den væsentligste energikilde i cellemetabolisme.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakodynamik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Farmakokinetik

 • Glucose metaboliseres primært ved glycogenese (energilagring) og ved glykolyse (energifrigivelse med dannelse af kuldioxid og vand). Infusionsvæsker med glucose bliver derfor hypotone efter indgift.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakokinetik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
Elektrolytindhold/l:
Chlorid 77 mmol
Natrium 77 mmol
Øvrige oplysninger:
Osmolaritet 290 mosmol/l
Isotoni Isotonisk
Energiindhold/l 420 kJ (100 kcal)
pH ca. 4,5

Håndtering 

 

Forligelighed ved infusion: 

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 4,5 mg/ml + 25 mg/ml 098822
10 x 1000 ml
165,75
 
 

Revisionsdato

2018-03-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. maj 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...