Zanidip®

C08CA13
 
 

Calciumantagonist (gruppe II) med overvejende kardilaterende virkning. Antihypertensivum. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg (delekærv) eller 20 mg (delekærv) lercanidipinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 10 mg én gang dgl. mindst 15 min. før et måltid.
 • Dosis kan efter ca. 2 uger øges til 20 mg dgl.

 

Bemærk: Erfaring med behandling af børn og unge < 18 år savnes. 

Kontraindikationer

 • Venstre ventrikeludløbsobstruktion
 • Ubehandlet kongestiv hjerteinsufficiens
 • Ustabil angina pectoris
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Stærkt nedsat nyrefunktion, GFR < 30 ml/min
 • Akut myokardieinfarkt inden for 1 måned
 • Samtidig indtagelse af grapefrugtjuice.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat leverfunktion
 • Nedsat nyrefunktion
 • Syg sinusknude (uden pacemaker).

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Perifere ødemer.
Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Abdominalsmerter.
Angina pectoris.
Somnolens.
Meget sjældne (< 0,01%) Gingival hyperplasi.
Hypotension.
Synkope.
Hypersensitivitet.
Ikke kendt Myokardieinfarkt.

Interaktioner

 • Samtidig indtagelse af grapefrugtjuice er kontraindiceret.
 • En øgning i Cmax for ciclosporin kan ses, og omvendt kan ciclosporin hæmme nedbrydningen af lercanidipin. Samtidig administration bør undgås.
 • Metoprolol reducerer biotilgængeligheden af lercanidipin med op til 50% pga. nedsat hepatisk blodgennemstrømning. Ved kombination med beta-blokkere kan dosisjustering af lercanidipin være nødvendig.
 • Lercanidipin kan øge plasma-digoxin med op mod 33%, og det anbefales at kontrollere S-digoxin.
 • Lercanidipin metaboliseres via CYP3A4, og der er mulige interaktioner med inhibitorer og induktorer.
 • Inhibitorer af CYP3A4, fx ketoconazol, erythromycin og HIV-proteasehæmmere, kan øge plasmakoncentrationen af lercanidipin, og samtidig administration bør undgås.
 • Induktorer, fx carbamazepin, phenytoin og rifampicin, kan tilsvarende nedsætte plasmakoncentrationen af lercanidipin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Lercanidipin hæmmer den transmembrane indstrømning af calcium til hjerte og glat muskulatur, hvilket bevirker en afslappende effekt på den vaskulære, glatte muskulatur. Som et resultat af den perifere vasodilatation nedsættes blodtrykket. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen, men undergår høj førstepassage-metabolisme i leveren og har dermed lav biotilgængelighed. 
 • Fedtholdig føde øger biotilgængeligheden 3-4 gange. 
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1,5-3 timer. 
 • Metaboliseres næsten fuldstændig i leveren via CYP2D6 og CYP3A4 til inaktive metabolitter. 
 • Plasmahalveringstid 8-10 timer. 
 • På grund af mætningskinetik øges plasmahalveringstiden med stigende døgndosis. 
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg 092817
98 stk. (blister)
301,95 3,08
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg 013233
98 stk. (bister)
397,55 2,03

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Lercanidipine "Orion" Orion Pharma, Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Lercanidipinhydrochl."Actavis" GxMed, Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Lercanidipinhydrochlorid Teva TEVA, Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Lercastad STADA Nordic, Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Lercatio HEXAL, Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 10 mg
 
filmovertrukne tabletter 20 mg
Lercanidipine "Orion" Orion Pharma, Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Lercanidipinhydrochl. "2care4" (Parallelimport), Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Lercanidipinhydrochl."Actavis" GxMed, Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Lercanidipinhydrochlorid Teva TEVA, Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Lercastad STADA Nordic, Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Lercatio HEXAL, Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 20 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6,7 x 6,7
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8,5 x 8,5
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-10-31. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...