NuTRIflex® Lipid peri

Udgået: 09.04.2018
B05BA10
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs ernæring. 

Dispenseringsform

Infusionsvæske, emulsion. 1 trekammerpose indeholdenr 500 ml, 750 ml eller 1.000 ml aminosyreopløsning, 500 ml, 750 ml eller 1.000 ml glucoseopløsning og 250 ml, 375 ml eller 500 ml lipidemulsion. 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 14 år 

 • Individuelt, sædvanligvis 40 ml/kg legemsvægt/døgn i.v. i perifer eller central vene.

 

Børn 5-13 år 

 • Individuelt, sædvanligvis 30 ml/kg legemsvægt/døgn i.v. i perifer eller central vene.

 

Børn 2-4 år 

 • Individuelt, sædvanligvis 45 ml/kg legemsvægt/døgn i.v. i perifer eller central vene.

 

Bemærk: 

 • Maksimal infusionshastighed er 2,5 ml/kg legemsvægt /time.
 • Forsigtig dosering til patienter med nedsat lever- og nyrefunktion.

 

Kontraindikationer

 • Børn < 2 år
 • Stærkt nedsat nyre- og leverfunktion
 • Hyperkaliæmi
 • Uræmi uden mulighed for dialyse
 • Alvorlig hyperlipidæmi
 • Hyperglykæmi
 • Akutte shocktilstande
 • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).
 • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen
 • Forhøjede plasmaværdier af:
  • Acetat
  • Calcium
  • Chlorid
  • Fosfat
  • Kalium
  • Magnesium
  • Natrium
  • Zink.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtig dosering til patienter med nedsat lever- og nyrefunktion.
 • Ved indgift til patienter med forstyrrelser i fedtstofskiftet bør plasma-triglycerid kontrolleres.
 • Serum-kalium bør kontrolleres ved nedsat nyrefunktion.
 • Ved indgift til patienter med forstyrrelser i fedtstofskiftet bør plasma-triglycerid kontrolles.
 • Infusionsvæsken indeholder peanut-, soja- eller æggeprotein. Forsigtighed ved allergi over for disse proteiner.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Flebitis ved indstiksstedet.
Sjældne (0,01-0,1%) Cyanose, Dyspnø, Hypertension, Hypotension.
Knoglesmerter, Rygsmerter.
Erytem.
Allergiske reaktioner  (fx anafylaktisk reaktion, dermale eruptioner, laryngeale, orale og faciale ødemer).
Meget sjældne (< 0,01%) Acidose, Fedtoverbelastningssyndrom, Hyperglykæmi, Hyperlipidæmi.
Ikke kendt Kolestase.
Leukopeni, Trombocytopeni.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Tilfører essentielle fedtsyrer til energistofskiftet.
 • Triglycerider hydrolyseres til glycerol og fedtsyrer. Begge inkorporeres i fysiologiske processer til energiproduktion, syntese af biologisk aktive molekyler, gluconeogenese og re-syntese af lipider.
 • Sojaolie har et højt indhold af essentielle fedtsyrer.
 • Tilfører essentielle aminosyrer, som er nødvendige for proteinsyntesen.
 • Glucose udgør den væsentligste energikilde i cellemetabolisme.

Farmakokinetik

  

 • Triglycerider og sojaolie metaboliseres fuldstændigt.
 • Kun små mængder aminosyrer udskilles uforandret gennem nyrerne.
 • Glucoseoverskud udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Indhold pr. færdigblandet pose
Volumen 1.250 ml 1.875 ml 2.500 ml
Glucose 80 g 120 g 160 g
Lipider, total heraf 50 g 75 g 100 g
Sojaolie, renset 25 g 37,5 g 50 g
Triglycerider, mellemkædede 25 g 37,5 g 50 g
Aminosyrer 40 g 60 g 80 g
Natrium 50 mmol 75 mmol 100 mmol
Kalium 30 mmol 45 mmol 60 mmol
Calcium 3 mmol 4,5 mmol 6 mmol
Magnesium 3 mmol 4,5 mmol 6 mmol
Phosphat 7,5 mmol 11,3 mmol 15 mmol
Chlorid 48 mmol 72 mmol 96 mmol
Acetat 40 mmol 60 mmol 80 mmol
Zink 0,03 mmol 0,045 mmol 0,06 mmol
Totalt kvælstofindhold 5,7 g 8,6 g 11,4 g
Energi total Ca. 4.000 kJ
(955 kcal)
6.000 kJ
(1.435 kcal)
8.000 kJ
(1.910 kcal)
Øvrige oplysninger
Osmolaritet 840 mosmol/l 840 mosmol/l 840 mosmol/l
pH 5-6 5-6 5-6
Additiver (højst tilladte mængde), som kan tilsættes separat eller i kombination
Cernevit 1 htgl 1 htgl 1 htgl
Soluvit® + Vitalipid® Infant eller Adult 1 htgl + 1 ampul 1 htgl + 1 ampul 1 htgl + 1 ampul
Natrium + Kalium 170 mmol 255 mmol 340 mmol
Calcium* 5 mmol 7,5 mmol 10 mmol
Magnesium 9 mmol 13,5 mmol 18 mmol
Uorganisk phosphat** 17,5 mmol 26,3 mmol 35 mmol
Organisk phosphat*** 37,5 mmol 56,3 mmol 75 mmol
Alanyl-glutamin**** 30 g 45 g 60 g

*som calciumgluconat opl. 10% 

**som natriumglycerolphosphat (Glycophos) 

***som dinatriumphosphat- eller kaliumdihydrogenphosphat opl. eller som Addiphos 

****som alanyl-glutamin opl. 20% 

Tilberedning af infusionsvæske 

Der henvises til medfølgende vejledning. 

  

Forligelighed ved infusion
Må ikke tilsættes andre end de anførte ernæringsopløsninger. 


Holdbarhed
Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 7 dage i køleskab (2-8°C) og 48 timer ved 25°C, men bør anvendes umiddelbart. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, emulsion 001916
5 x 1250 ml
Udgået 09-04-2018
(B) infusionsvæske, emulsion 002073
5 x 1875 ml
Udgået 09-04-2018
(B) infusionsvæske, emulsion 002082
5 x 2500 ml
Udgået 09-04-2018
 
 

Revisionsdato

2018-04-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. maj 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...