Acivir

D06BB03
 
 

Antiviralt kemoterapeutikum. Nukleosidanalog, der hæmmer DNA-syntesen specifikt i herpesinficerede celler. 

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 50 mg aciclovir. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 2 år 

Ca. 1 cm creme/10 cm2 hudoverflade appliceres 5 gange dgl. med ca. 4 timers mellemrum i 5-10 dage.  

 

Bemærk 

  • Patienter bør informeres om at vaske hænder før og efter brug af cremen, samt at undgå at gnubbe på sårene eller tørre dem med håndklæde for at undgå forværring eller smitte af infektionen.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

Øjenkontakt bør undgås. 

Bivirkninger

Meget sjældne (< 0,01%) Allergiske reaktioner  (herunder angioødem og urticaria).

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Aciclovir er en farmakodynamisk inaktiv substans. Når aciclovir trænger ind i celler, der er inficeret med herpes simplex virus (HSV), omdannes det til den aktive substans aciclovirtrifosfat. Aciclovir har en 10-20 gange højere affinitet til virus DNA polymerase, end tilfældet er for cellular DNA polymerase og hæmmer således selektivt viral enzymaktivitet. Via virus DNA polymerase optages aciclovir i virus DNA, hvilket hindrer syntesen af viralt DNA (som følge af at aciclovir mangler en 3´-hydroxyl gruppe, kan nukleotiderne ikke længere tilføjes ved 3´-5´-binding, og kæden sluttes). Derved har man opnået en effektiv reducering i reproduktionen af virus.
Både herpes simplex virus type I og II er meget følsomme over for aciclovir.
Hos svært immunkompromitterede patienter kan langvarig eller gentagne behandlinger med aciclovir føre til en selektering af virus stammer med nedsat følsomhed. Disse patienter vil derfor ikke længere reagere på behandling med aciclovir.  

Farmakokinetik

Efter applikation på ubeskadiget hud sker der ingen eller kun meget ringe systemisk absorption, men efter applikation på slimhinder eller beskadiget hud finder der en mindre absorption sted.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved herpes labialis i forbindelse med alvorlig infektionssygdom. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HX) creme 50 mg/g  (PharmaCoDane) 461442
2 g
ikke fast pris

Substitution

creme 50 mg/g
Herpavir Orifarm Generics, Aciclovir, creme 50 mg/g
Zovir GSK Pharma, Aciclovir, creme 50 mg/g
 
 
 

Revisionsdato

2018-01-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...