Panodil® Zapp

N02BE01
 
 

Svagtvirkende analgetikum og antipyretikum. Paracetamol

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg paracetamol. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år 

 • 0,5-1 g 3-4 gange dgl., højst 4 g i døgnet.
  Doseringsinterval: Mindst 4 timer.

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved alvorlig leverinsufficiens. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Natriumindhold 

 • 1 tablet indeholder 7,5 mmol natrium, som svarer til ca. 439 mg natriumchlorid.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overser, at patienten i forvejen får paracetamol i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner.
Meget sjældne (< 0,01%) Bronkospasme.
Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

Natriumindholdet kan forværre ødemtendens. 

Interaktioner

Paracetamol kan ved regelmæssig indtagelse i > 5 dage øge effekten af antikoagulerende midler, fx warfarin. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis har varieret mellem 1% og 6%. Der er beskrevet et enkelt tilfælde af udslæt hos et barn. 


Se endvidere

Doping

 • Infusionsvæske: Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser.
 • Alle andre lægemiddelformer: Kan anvendes.

 

Forgiftning

Farmakodynamik

Sandsynligvis både perifer og central analgetisk effekt samt antipyretisk effekt på varmereguleringscentret i hypothalamus. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt (85-90%) og meget hurtigt i den proksimale del af tyndtarmen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1 time.
 • Ved tilsætning af natriumhydrogencarbonat fordobles absorptionshastigheden af paracetamol.
 • Terapeutisk plasmakoncentrationsområde for antipyretisk og analgetisk effekt: 65-130 mikromol/l (10-20 mg/l).
 • Plasmahalveringstid 2-4 timer.
 • Virkningsvarighed 4-6 timer.
 • Metaboliseres i leveren, hvor 80% konjugeres med glucuronid og sulfat og udskilles gennem nyrerne. Ved metaboliseringen dannes også en reaktiv potentiel toksisk metabolit, N-acetyl-p-benzoquinon-imin (NAPQI). Ved normal dosering inaktiveres NAPQI af gluthation i leveren. Ved overdosering af paracetamol øges produktionen af NAPQI, som dermed overstiger mængden af gluthation i leveren. NAPQI bindes i stedet til makroproteiner i levercellen, hvilket forårsager levercelleskade og levercellenekrose.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HX18) filmovertrukne tabletter 500 mg 005775
10 stk. (blister)
ikke fast pris
(HA18) filmovertrukne tabletter 500 mg 082830
20 stk (blister)
24,75 10,43
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg 038252
100 stk.
54,70 3,28

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
P
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 19
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-05-24. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...