Septocaine

N01BB58
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen med tilsætning af adrenalin som vasokonstriktor.

Anvendelsesområder

Lednings- og infiltrationsanalgesi i forbindelse med dentale indgreb.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mikrogram adrenalin og 40 mg articainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 4 år. Individuelt. Doseringen bør ikke overskride 7 mg/kg legemsvægt.
 

Bemærk:  

Maksimal odontologsik dosis for adrenalin er 100 mikrogram. 

Kontraindikationer

 • Børn < 4 år. 
 • Allergi overfor andre lokalanalgetika af amid-typen.
 • Kardiovaskulære sygdomme (AV-blok, arytmier, svær hyper- eller hypotension).
 • Tyrotoksikose.
 • Fremskreden diabetes.
 • Alvorlig myasteni.
 • Forøget blødningstendens.

Forsigtighedsregler

 • Må ikke gives intravenøst.
 • Forsigtighed til ældre, ved dårlig almentilstand, ved epilepsi, ved lungesygdomme samt ved nedsat leverfunktion.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Brændende fornemmelse i læbe og tunge.
Bradykardi, Hypotension, Takykardi.
Hovedpine, Paræstesier  (i læbe eller tunge).
Ansigtsødem.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypertension.
Sjældne (0,01-0,1%) Angina pectoris, Hjertestop, Respirationsstop, Takyarytmier.
Thyroideapåvirkning.
Agitation, Angst, Bells parese, Koma, Konfusion.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion), Angioødem.
Dobbeltsyn, Enoftalmi, Nystagmus, Ptosis, Tinnitus.

 

 • Bivirkningernes type og hyppighed afhænger af stedet for indgift og arten af nerveblokade.
 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden eller kanylepunkturen.
 • Længerevarende paræstesier kan forekomme, men forsvinder sædvanligvis i løbet af 8 uger.
 • Begyndende facial parese er set 2 uger efter anvendelsen og var uforandret efter 6 måneder.

Interaktioner

 • Forudgående behandling med tricykliske antidepressiva forstærker cirkulationsresponset på adrenalin kraftigt og bør undgås.
 • MAO-hæmmere og tricykliske antidepressiva, der forsinker nedbrydningen af adrenalin, giver en kraftig forstærkning og forlængelse af virkningen. Patienter, som er behandlet med disse stoffer inden for de sidste 2 uger, må ikke behandles med adrenalin.
 • Inhalationsanæstetika sensibiliserer myokardiet og kan forårsage hjertearytmi og ventrikelflimren.
 • Entacapon potenserer den arrytmiske effekt af adrenalin. 
 • Virkningen hæmmes af α-receptorblokerende midler, herunder antipsykotika. Samtidig indgift af antikolinergika kan forårsage takykardi.
 • Samtidig brug af non-selektive β-blokkere (fx propranolol) kan medføre hypertension og bradykardi.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Forgiftning skyldes i reglen indholdet af katekolamin, hvis virkning ved overdosering initialt overskygger virkningen af lokalanalgetika. 

Farmakodynamik

Articain er et lokalanalgetikum af amidtypen. Det har kort anslagstid og en virkningsvarighed på 1-2 timer ved kombination med adrenalin. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen.
Adrenalin er et direkte virkende sympatomimetikum med udtalt virkning på både α- og β-adrenoceptorer. Forsinker absorptionen af lokalanalgetikum til blodbanen og kan forlænge virkningstiden ved infiltration og perifære nerve blokader. 

Farmakokinetik

 • Absorptionen afhænger af dosis, indgiftsvej og vævets karkoncentration.
 • Analgesien indtræder efter 1-3 minutter.
 • Virkningsvarighed mindst 45 min. ved pulpaanalgesi og 2-4 timer ved ledningsanalgesi.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

pH ca. 3,6.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Antioxidanter:
Natriummetabisulfit

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 40 mg/ml+10mikrog/ml 002993
50 tubuler a 1,7 ml
330,75
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 40 mg/ml+10mikrog/ml 003016
4 x 50 tubuler a 1,7 ml
1.189,30
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 40 mg/ml+10mikrog/ml 003033
8 x 50 tubuler a 1,7 ml
2.006,30
 
 

Revisionsdato

2017-03-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...