Seractiv®

M01AE14
 
 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 300 mg eller 400 mg (delekærv) dexibuprofen. 

Doseringsforslag

Osteoartrose og svage smerter 

Voksne. 600-900 mg dgl. fordelt på 2-3 doser. Dosis kan øges til højst 1.200 mg/døgn. 

  

Primær dysmenoré 

Voksne. 600-900 mg dgl. fordelt på 2-3 doser. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. 

Forsigtighed

 • GFR 30-90 ml/min.

  Initialdosis bør nedsættes. 

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. Tæt monitorering af nyrefunktionen tilrådes. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Aktuel peptisk ulcus eller gastro-intestinal blødning, cerebrovaskulær blødning eller andre aktive blødninger
 • Aktiv Crohns sygdom, aktiv ulcerøs colitis
 • Alvorlig hjerteinsufficiens (NYHA IV)
 • Alvorligt nedsat leverfunktion
 • Alvorligt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min).
 • Astma eller andre allergiske symptomer, udløst af salicylsyre eller andre NSAID.

Forsigtighedsregler

 • Hæmoragisk diatese, da NSAID hæmmer trombocytternes aggregationsevne.
 • Forsigtighed ved samtidig antikoagulationsbehandling.
 • Nedsat nyrefunktion.

 

Se endvidere NSAID

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at pt. I forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordinationsfejl Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinsufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Ordinationsfejl Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinsufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Ordinationsfejl Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Dyspepsi.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Hovedpine, Svimmelhed.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-duodenale ulcera, Melæna, Stomatitis.
Bronkospasme.
Angst.
Purpura.
Angioødem.
Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Gastro-intestinal perforation, Hepatitis.
Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Agitation, Depression, Konfusion, Psykose.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Amblyopi, Høretab.
Meget sjældne (< 0,01%) Nekrotiserende fasciitis.
Aseptisk meningitis.
Alopeci, Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Systemisk lupus erythematosus.
Interstitiel nefritis, Nefrotisk syndrom, Nyresvigt.

Ødemer, hypertension og hjerteinsufficiens er rapporteret i forbindelse med anvendelse af NSAID. 

Se endvidere NSAID

Interaktioner

Se NSAID.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. For NSAID generelt er der ved anvendelse i 1. trimester påvist en let øget risiko for spontan abort og hjertemisdannelser. I 3. trimester er NSAID kontraindiceret. Se endvidere NSAID

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen specifikke data for dexibuprofen. For ibuprofen er den relative vægtjusterede dosis < 0,65%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Forgiftning

Farmakodynamik

NSAID. Virker antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX). 

Farmakokinetik

 • Dexibuprofen er den aktive S(+)-enantiomer af ibuprofen.
 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres i leveren ved hydroxylering og carboxylering til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 2-3,5 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 005005
30 stk. (blister)
71,50 6,36
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 005037
100 stk. (blister)
117,10 3,12
(B) filmovertrukne tabletter 400 mg (kan dosisdisp.) 121198
10 stk. (blister)
61,15 12,23
(B) filmovertrukne tabletter 400 mg (kan dosisdisp.) 005028
30 stk. (blister)
92,85 6,19
(B) filmovertrukne tabletter 400 mg (kan dosisdisp.) 005039
100 stk. (blister)
209,45 4,19

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  300 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11,2 x 11,2
filmovertrukne tabletter 300 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  400 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,3 x 18,4
filmovertrukne tabletter 400 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-03-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...