Zovirax oral suspension

J05AB01
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Oral suspension. 1 ml indeholder 40 mg eller 80 mg aciclovir. 

Doseringsforslag

Herpes simplex virus-infektioner

 • Akut behandling
  • Voksne og børn > 2 år
   • 800 mg 3 gange dgl. i 2 dage eller
   • 200 mg 5 gange dgl. i 5 dage eller
   • Evt. 400 mg 3 gange dgl. I 5 dage.
  • Børn 0-2 år
   • Halv voksendosis.
 • Langtidsbehandling
  • Voksne
   • 800 mg i døgnet fordelt på 2-4 doser.
   • Evt. dosisreduktion til 400-600 mg i døgnet kan forsøges.
  • Pause i behandlingen bør indgå hver 6.-12. måned for observation for evt. forandringer i sygdommens forløb.
 • Profylaktisk behandling
  • Immuninkompetente
   • Voksne og børn > 2 år
    • 200 mg 4 gange dgl.
   • Børn 0-2 år
    • Halv voksendosis.
  • Hos svært immuninkompetente voksne eller hos patienter med forringet intestinal absorption kan enkeltdosis øges til det dobbelte.
  • Alternativt kan i.v. dosering eller valaciclovirbehandling overvejes.
 • Nedsat nyrefunktion
  • Voksne og børn > 2 år
   • GFR < 10 ml/min. 200 mg 2 gange dgl. med et interval på 12 timer.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Herpes zoster og variceller

 • Voksne
  • 800 mg 5 gange dgl. i 7 dage.
 • Børn
  • Dosis beregnes som 20 mg/kg legemsvægt (dog højst 800 mg) 4 gange dgl. i 5 dage.
   • Børn > 6 år. 800 mg 4 gange dgl. i 5 dage.
   • Børn 2-6 år. 400 mg 4 gange dgl. i 5 dage.
   • Børn 0-2 år. 200 mg 4 gange dgl. i 5 dage.
 • Nedsat nyrefunktion
  • Voksne og børn > 2 år
   • GFR 10-25 ml/min. 800 mg 3 gange dgl. med et interval på 8 timer.
   • GFR < 10 ml/min. 800 mg 2 gange dgl. med et interval på 12 timer.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 • Bemærk:
  • Behandling af herpes zoster skal indledes hurtigst muligt, senest 3 døgn efter første tegn på udbrud.

Forsigtighedsregler

Hos ældre bør adækvat væskebalance sikres.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Feber, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Hovedpine, Svimmelhed.
Fotosensibilitet, Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hårtab.
Allergiske reaktioner.
Sjældne (0,01-0,1%) Dyspnø.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis.
Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Ataksi, Bevidsthedssvækkelse, Dysartri, Encefalopati, Hallucinationer, Koma, Konfusion, Kramper, Psykose, Somnolens, Tremor.
Nyresvigt.

Interaktioner

Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og øger plasmahalveringstiden af aciclovir.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for ca. 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Aciclovir er en syntetisk purin nukleosidanalog med hæmmende virkning over for human herpes virus og varicellazoster virus, idet:
  • Enzymet thymidinkinase omdanner aciclovir til aciclovirmonofosfat, en nukleosidanalog, der omdannes videre til først difosfat og derefter trifosfat af cellulære enzymer.
  • Aciclovirtrifosfat interfererer med den virale DNA-polymerase og hæmmer viral DNA-replikation.
  • Inkorporering af aciclovirtrifosfat i viralt DNA resulterer i afslutning af kæden.

Farmakokinetik

 • 15-20% absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Pga. den lave biotilgængelighed, der aftager med stigende enkeltdosis, kan der forventes store individuelle variationer i den maksimale plasmakoncentration, som nås efter ca. 2 timer.
 • Passerer blod-hjernebarrieren. Koncentration i cerebrospinalvæske ca. 50% af plasmakoncentrationen.
 • Passerer til fx spyt og vaginalsekret, hvor koncentrationen er identisk med plasmakoncentrationen.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer, længere ved nedsat nyrefunktion (op til ca. 20 timer ved anuri), under hæmodialyse ca. 6 timer.
 • Ca. 80% udskilles overvejende uomdannet gennem nyrerne. Hos neonatale er den renale udskillelseshastighed nedsat.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Bemærk: Oral suspension skal rystes inden brug. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : oral suspension 40 mg/ml  (2care4) , oral suspension 80 mg/ml  (Orifarm)
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : oral suspension 40 mg/ml  (2care4) , oral suspension 80 mg/ml  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) oral suspension 40 mg/ml  (2care4) 539523
2 x 62,5 ml
339,20 271,36
(B) oral suspension 80 mg/ml  (Orifarm) 395548
100 ml
423,00 211,50
(B) oral suspension 80 mg/ml  (Paranova Danmark) 414968
100 ml
329,75 164,88
(B) oral suspension 80 mg/ml  (2care4) 488886
100 ml
308,00 154,00
 
 

Revisionsdato

2018-11-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...