Zovirax oral suspension

J05AB01
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Oral suspension. 1 ml indeholder 40 mg eller 80 mg aciclovir. 

Doseringsforslag

Herpes simplex virus-infektioner

 • Akut behandling
  • Voksne og børn > 2 år
   • 800 mg 3 gange dgl. i 2 dage eller
   • 200 mg 5 gange dgl. i 5 dage eller
   • Evt. 400 mg 3 gange dgl. I 5 dage.
  • Børn 0-2 år
   • Halv voksendosis.
 • Langtidsbehandling
  • Voksne
   • 800 mg i døgnet fordelt på 2-4 doser.
   • Evt. dosisreduktion til 400-600 mg i døgnet kan forsøges.
  • Pause i behandlingen bør indgå hver 6.-12. måned for observation for evt. forandringer i sygdommens forløb.
 • Profylaktisk behandling
  • Immuninkompetente
   • Voksne og børn > 2 år
    • 200 mg 4 gange dgl.
   • Børn 0-2 år
    • Halv voksendosis.
  • Hos svært immuninkompetente voksne eller hos patienter med forringet intestinal absorption kan enkeltdosis øges til det dobbelte.
  • Alternativt kan i.v. dosering eller valaciclovirbehandling overvejes.

 

Herpes zoster og variceller

 • Voksne
  • 800 mg 5 gange dgl. i 7 dage.
 • Børn
  • Dosis beregnes som 20 mg/kg legemsvægt (dog højst 800 mg) 4 gange dgl. i 5 dage.
   • Børn > 6 år. 800 mg 4 gange dgl. i 5 dage.
   • Børn 2-6 år. 400 mg 4 gange dgl. i 5 dage.
   • Børn 0-2 år. 200 mg 4 gange dgl. i 5 dage.
  • Bemærk:
   • Behandling af herpes zoster skal indledes hurtigst muligt, senest 3 døgn efter første tegn på udbrud.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-25 ml/min:

  Herpes simplex virus-infektioner: 

  • GFR < 10 ml/min. Voksne og børn > 2 år: 200 mg oralt hver 12. time.

  Herpes zoster og variceller: 

  • GFR 10-25 ml/min. Voksne og børn > 2 år: 800 mg oralt hver 8. time.
  • GFR < 10 ml/min. Voksne og børn > 2 år: 800 mg oralt hver 12. time.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Kendt overfølsomhed over for famciclovir, ganciclovir, penciclovir, valaciclovir eller valganciclovir. 

Forsigtighedsregler

Hos ældre bør adækvat væskebalance sikres.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Forhøjede leverenzymer, Kvalme, Opkastning.
Flebitis.
Hudkløe, Hududslæt  (herunder fotosensibilitet), Urticaria.
Forhøjet carbamid og kreatinin.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Meget sjældne (< 0,01%) Abdominalsmerter, Hepatitis.
Dyspnø.
Neutropeni.
Agitation, Ataksi, Bevidsthedssvækkelse, Dysartri, Encefalopati, Hallucinationer, Koma, Konfusion, Kramper, Psykose, Somnolens, Svimmelhed, Tremor.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Akut nyresvigt, Nyresmerter*, Nyresvigt.

*Nyresmerter kan være forbundet med krystalluri, træthed, feber og lokale inflammatoriske reaktioner. 

 

Venebeskadigelse med trombedannelse forekommer ved infusion i perifere vener. Paravenøs injektion kan give vævsnekroser.  

Interaktioner

Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og øger plasmahalveringstiden af aciclovir.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for ca. 4.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711, 4347, 4053, 4348

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Syntetisk purin nukleosidanalog med hæmmende virkning over for human herpes-virus og Varicella zoster-virus, idet: 

 • Enzymet thymidinkinase omdanner aciclovir til aciclovirmonofosfat, en nukleosidanalog, der omdannes videre til først difosfat og derefter trifosfat af cellulære enzymer.
 • Aciclovirtrifosfat interfererer med den virale DNA-polymerase og hæmmer viral DNA-replikation.
 • Inkorporering af aciclovirtrifosfat i viralt DNA resulterer i afslutning af kæden.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer (voksne) og ca. 4 timer (nyfødte).
 • Ca. 80% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Absorberes delvist fra mave-tarmkanalen. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Bemærk: Oral suspension skal rystes inden brug. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : oral suspension 40 mg/ml  (2care4) , oral suspension 80 mg/ml  (Orifarm)
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : oral suspension 40 mg/ml  (2care4) , oral suspension 80 mg/ml  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) oral suspension 40 mg/ml  (2care4) 453089
125 ml
318,00 254,40
(B) oral suspension 40 mg/ml  (Nordic Prime) 569294
2 x 62,5 ml
311,65 249,32
(B) oral suspension 80 mg/ml  (Orifarm) 395548
100 ml
421,00 210,50
(B) oral suspension 80 mg/ml  (Paranova Danmark) 414968
100 ml
226,45 113,23
(B) oral suspension 80 mg/ml  (2care4) 488886
100 ml
227,00 113,50
(B) oral suspension 80 mg/ml  (Nordic Prime) 143002
100 ml
365,75 182,88

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4053 Pasternak B, Hviid A Use of acyclovir, valacyclovir, and famciclovir in the first trimester of pregnancy and the risk of birth defects JAMA 2010 304(8) 859-66 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20736469


4347 Stone KM, Reiff-Eldridge R, White AD et al Pregnancy outcomes following systemic prenatal acyclovir exposure: Conclusions from the international acyclovir pregnancy registry, 1984-1999 Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2004 70(4) 201-7 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15108247


4348 Reiff-Eldridge R, Heffner CR, Ephross SA et al Monitoring pregnancy outcomes after prenatal drug exposure through prospective pregnancy registries: a pharmaceutical company commitment Am J Obstet Gynecol 2000 182 159-63 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10649172

 
 

Revisionsdato

2019-08-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...