Fluprosin

L02BB01
 
 
Artificielt, specifikt antiandrogen uden steriodstruktur. Anilidderivat.

Anvendelsesområder

 • Metastaserende prostatacancer.

Flutamid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 250 mg flutamid. 

Doseringsforslag

250 mg 3 gange dgl., ofte i kombination med anden hormonbehandling.
Ved langtidsbehandling bør der periodevis foretages kontrol af leverfunktionen.
For at reducere forekomsten og intensiteten af fænomenet med tumoropblussen i indledningsfasen med LH-RH-agonisten anbefales det at starte flutamidbehandling 3 dage før LH-RH-agonisten.

Forsigtighedsregler

 • Dosisjustering ved nedsat nyre- eller leverfunktion.
 • Androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet. Hos patienter med risikofaktorer for QT-forlængelse i anamnesen og hos patienter, der samtidig får lægemidler, der kan forlænge QT-intervallet (se interaktioner), skal risikoen for torsades de pointes vurderes, før behandlingen med flutamid påbegyndes.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Brystspænding, Galaktoré, Gynækomasti.
Almindelige (1-10%) Træthed, Øget appetit.
Diarré, Hepatitis, Kvalme, Leverpåvirkning, Opkastning.
Søvnløshed.
Sjældne (0,01-0,1%) Tromboemboli.
Angst, Depression.
Allergiske reaktioner, Systemisk lupuslignende syndrom.
Oligospermi.
Meget sjældne (< 0,01%) Interstitiel pneumonitis.
Ikke kendt Forlænget QT-interval.
 • Gynækomasti, brystspænding og galaktoré er dosisafhængige og kan delvist forebygges eller lindres med en strålebehandling mod brystvævet.
 • Der er set enkelte tilfælde af kolestatisk icterus, hepatisk encefalopati, levercellenekrose, som kan være fatale.
 • Kardiovaskulære komplikationer kan forekomme.

Interaktioner

 • Stigning i protrombintider er set ved langtidsbehandling med orale antikoagulantia.
 • Plasmakoncentrationen af theophyllin kan øges.
 • Kombinationer med lægemidler, som er kendt for at forlænge QT-intervallet, eller lægemidler, som kan inducere torsades de pointes, såsom antiarytmika af klasse III (fx dronedaron, sotalol og amiodaron), metadon, moxifloxacin og antipsykotika, skal vurderes nøje.

Graviditet

Ikke relevant.

Se endvidere

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Der kan dannes hemiglobin (methæmoglobin), hvorfor et akut forgiftningsbillede vil kunne omfatte cyanose, se endvidere Hemiglobindannere

Farmakodynamik

Hæmmer målcellens optagelse af eller binding af androgen.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres i udstrakt grad i leveren. Hovedmetabolitten, α-hydroxyleret flutamid, er også aktiv. 1 time efter indgiften er forholdet mellem plasmakoncentrationerne af flutamid og hovedmetabolit ca. 1:10.
 • Plasmahalveringstid 5-6 timer både for flutamid og for hovedmetabolitten.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne som metabolitter.
 • Efter 2 døgn vil ca. 90% af den indgivne mængde være metaboliseret og udskilt.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) tabletter 250 mg  (PharmaCoDane) 023194
84 stk. (blister)
912,40 32,59

Substitution

tabletter 250 mg
Profamid Orion Pharma, Flutamid, tabletter 250 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  250 mg  (PharmaCoDane)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 13,2 x 13,2
tabletter 250 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-02-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...