Daivobet®

D05AX52
 
 
Vitamin D-derivat og stærktvirkende (gruppe III) glukokortikoid til lokal behandling af psoriasis.

Anvendelsesområder

Psoriasis vulgaris. 

Dispenseringsform

Gel. 1 g indeholder 50 mikrogram calcipotriol og 0,5 mg betamethason (som dipropionat). 

Salve. 1 g indeholder 50 mikrogram calcipotriol og 0,5 mg betamethason (som dipropionat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Gel
  Appliceres 1 gang dgl. i 4 uger i hårbund eller 1 gang dgl. i 8 uger ved behandling af resten af kroppen.
 • Salve
  Appliceres 1 gang dgl. i 4 uger.

  

Herefter kan gentagen behandling initieres. 
 

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes i ansigtet, men gelen kan anvendes i hårbunden.
 • Maksimal dosering bør anføres ved udleveringen.
 • Den totale daglige dosis må ikke overstige 15 g, dvs. at en 60 g beholder bør vare i mindst 4 dage.
 • Kroppens samlede areal behandlet med calcipotriol må ikke være større end 30%.  
 • Erfaring savnes vedr. børn.

Kontraindikationer

 • Bør ikke anvendes i ansigtet på grund af særlig risiko for irritation.
 • Allergi over for indholdsstoffer.
 • Erythrodermisk, eksfoliativ og pustuløs psoriasis.
 • Kendte forstyrrelser i calciumstofskiftet. 
 • Infektiøse tilstande forårsaget af virus (fx herpes eller varicella),  bakterier, svampe og parasitter, medmindre infektionen samtidig behandles kausalt.
 • Hudsygdomme relateret til tuberkulose, hudatrofi, striae, skørhed i hudens kar, ichthyosis, ulcerationer og sår, perioral dermatitis, rosacea og acne.

Forsigtighedsregler

 • Patienterne skal instrueres i at vaske hænder efter påsmøringen, så behandlingsmidlet ikke uforvarende overføres til ansigtet, hvor den sarte hud kan blive irriteret.
 • Erfaring savnes vedr. behandling af guttat psoriasis.
 • Samtidig behandling med andre steroider skal undgås.
 • Anvendelse under okklusionsbandager eller på store områder med læderet hud, på slimhinder eller i hudfolder bør undgås.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hudafskalning, Hudkløe.
Ikke almindelige (0,1-1%) Smerter  (ved applikationsstedet).
Dermatitis, Erytem, Folliculitis, Forværring af psoriasis, Hudinfektion  (bakteriel, viral eller svamp).
Sjældne (0,01-0,1%) Augmentation og rebound effekt.
Hypersensitivitet.
Ikke kendt Sløret syn*.

Dermal brug af calcipotriol kan meget sjældent forårsage systemiske bivirkninger i form af hypercalcæmi eller hypercalciuri. 

 

* Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund:
Calcipotriol: Den systemiske absorption er ca. 25% på beskadiget hud. Derfor må midlet kun anvendes kortvarigt på begrænsede hudområder. 

Betamethason: Den systemiske absorption er ringe. Data fra et stort antal tilfælde, hvor gravide blev behandlet med hydrocortison, indikerer ingen skadelig virkning på svangerskabet eller på fosterets/det nyfødte barns sundhedstilstand. 

Referencer: 3711, 4046, 1550, 3966, 4045

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Erfaring savnes. Den systemiske absorption ved korttidsanvendelse på mindre hudområder er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom, herunder udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Calcipotriol 

 • Hæmmer proliferationen og stimulerer differentiering af keratinocytter.

Betamethason 

 • Stærkt virkende glukokortikoid.
 • Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer:
  • nedsætter densiteten af mastceller
  • aktiverer eosinofile granulocytter
  • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
  • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

Farmakokinetik

Calcipotriol  

 • Den systemiske absorption er ringe.

Betamethason 

 • Den systemiske absorption fra intakt hud er ringe. Absorptionen er øget fra læderet hud og samtidig okklusion.

 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Gel 

Holdbarhed 

 • ikke opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 6 måneder.

Indholdsstoffer

Betamethasongel  50 mikrog/g+0,5 mg/ggel  50 mikrog/g+0,5 mg/g  (Orifarm) gel  50 mikrog/g+0,5 mg/g  (2care4) gel  50 mikrog/g+0,5 mg/g  (Paranova Danmark) salve  50+500 mikrogram/gsalve  50+500 mikrogram/g  (Orifarm) salve  50+500 mikrogram/g  (2care4) salve  50+500 mikrogram/g  (Abacus) salve  50+500 mikrogram/g  (Paranova Danmark)
Calcipotriolgel  50 mikrog/g+0,5 mg/ggel  50 mikrog/g+0,5 mg/g  (Orifarm) gel  50 mikrog/g+0,5 mg/g  (2care4) gel  50 mikrog/g+0,5 mg/g  (Paranova Danmark) salve  50+500 mikrogram/gsalve  50+500 mikrogram/g  (Orifarm) salve  50+500 mikrogram/g  (2care4) salve  50+500 mikrogram/g  (Abacus) salve  50+500 mikrogram/g  (Paranova Danmark)

Hjælpestoffer

Andre:
Butylhydroxytoluen : gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g
Paraffinolie : gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g, salve 50+500 mikrogram/g
Polyoxypropylen-stearylether : gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g, salve 50+500 mikrogram/g
Ricinusolie : gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g
Tocopherol : gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g, salve 50+500 mikrogram/g
Vaselin : salve 50+500 mikrogram/g

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g 088687
15 g
161,80
(B) gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g 088696
30 g
302,45
(B) gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g  (2care4) 522245
30 g
299,00
(B) gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g  (Paranova Danmark) 491834
30 g
405,25
(B) gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g 088705
60 g
591,05
(B) gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g 505807
60 g (applikator)
Udgået 29-07-2019
(B) gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g  (Orifarm) 147631
60 g (applikator)
Udgået 07-10-2019
(B) gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g  (Orifarm) 413030
60 g
471,00
(B) gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g  (2care4) 089355
60 g
478,00
(B) gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g  (2care4) 143600
60 g (applikator)
659,00
(B) gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g  (Paranova Danmark) 093882
60 (2x30) g
544,30
(B) gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g 088714
120 g (2 x 60)
891,20
(B) gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g  (2care4) 077500
120 g (2 x 60 g)
1.345,00
(B) gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g  (Paranova Danmark) 560363
120 (4x30) g
1.343,65
(B) salve 50+500 mikrogram/g 025242
15 g
161,80
(B) salve 50+500 mikrogram/g 077205
30 g
306,65
(B) salve 50+500 mikrogram/g  (Abacus) 429633
30 g
314,40
(B) salve 50+500 mikrogram/g 006579
60 g
591,05
(B) salve 50+500 mikrogram/g  (2care4) 557600
60 g
590,00
(B) salve 50+500 mikrogram/g  (Abacus) 125656
60 g
431,00
(B) salve 50+500 mikrogram/g  (Paranova Danmark) 021016
60 g
593,00
(B) salve 50+500 mikrogram/g 006637
120 g
1.131,75
(B) salve 50+500 mikrogram/g  (Orifarm) 033897
120 g
Udgået 07-10-2019
(B) salve 50+500 mikrogram/g  (2care4) 564875
120 g
Udgået 20-05-2019
(B) salve 50+500 mikrogram/g  (Abacus) 483112
120 g
465,00

Substitution

gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g
Xamiol (Parallelimport), Betamethason, Calcipotriol, gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g
 
salve 50+500 mikrogram/g
Calcipotriol/Betametha "Sandoz Sandoz, Betamethason, Calcipotriol, salve 50 mikrog/g+0,5 mg/g
Dovobet (Parallelimport), Betamethason, Calcipotriol, salve 50+500 mikrogram/g
 

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine


4045 Chi CC, Wang SH, Kirtschig G Safety of Topical Corticosteroids in Pregnancy JAMA Dermatol 2016 152(8) 934-5 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27366995


4046 Chi CC, Wang SH, Wojnarowska F et al Safety of topical corticosteroids in pregnancy Cochrane Database Syst Rev 2015 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26497573

 
 

Revisionsdato

2019-04-02. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...