Testosteron "Paranova"

G03BA03
 
 
Androgen.

Anvendelsesområder

Substitutionsbehandling ved mandlig testosteronmangel som er bekræftet af kliniske symptomer og ved laboratorieanalyser. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 40 mg testosteronundecanoat. 

Doseringsforslag

Voksne og ældre mænd 

 • Initialt. 40-80 mg dgl. afhængig af patientens serum-testosteronniveau fordelt på 1-2 doser.
 • Vedligeholdelsesdosis. 120-160 mg dgl. fordelt på 2 doser.

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal tages i forbindelse med et måltid.
 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke tygges eller knuses.
 • Da serumkoncentrationen af testosteron kan være svingende, bør den kliniske effekt, LH-værdi og hæmatokrit også være vejledende for doseringen.
 • Serum-testosteron, målt før og 4 timer efter indtagelse af morgendosis, bør kontrolleres under behandlingen ved tvivl om sufficient klinisk effekt, da der kan være store variationer i plasmakoncentrationen, og uforklarlige fald i serumkoncentrationen kan ses.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af børn og unge under 18 år samt ældre over 65 år. Behandling af børn i præpuberteten skal foregå med forsigtighed.

 

Kontraindikationer

 • Cancer prostatae.
  Testosteronbehandling kan næppe fremkalde cancer prostatae, men testosteron kan stimulere allerede tilstedeværende prostatakræft til forøget vækst. Cancer prostatae må derfor så vidt muligt udelukkes, før testosteronbehandling indledes.
 • Levertumorer.
 • Brystkarcinom.
 • Bemærk: Testosteronpræparater må ikke anvendes af kvinder på grund af risiko for virilisering.

Forsigtighedsregler

 • Ældre med maligne tilstande (bl.a. mammacancer, nyrecellekarcinom, lungecancer og metastatiske knoglesygdomme) kan udvikle hyperkalcæmi grundet maligniteten
 • Ved svær hjerte-, lever- eller nyreinsufficiens
 • Iskæmisk hjertesygdom og kredsløbsinsufficiens samt ved koagulationsforstyrrelser
 • Hypertension
 • Hos ældre mænd over 65 år kan sædvanlig dosering medføre serum- testosteronniveau over normalt referenceniveau, idet der også bør tages hensyn til, at det fysiologiske testosteronniveau falder med alderen.
 • Hos patienter, der får langvarig testosteronbehandling, skal hæmoglobin og hæmatokrit, leverfunktionsprøver og lipidprofil monitoreres regelmæssigt.
 • Bemærk: Androgener kan medføre et fald i total T4-plasmakoncentrationer. Koncentrationen af de frie thyroideahormoner forbliver dog uændret, og der er ikke observeret kliniske tegn på thyroidea-dysfunktion.

 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Vægtøgning.
Forhøjet hæmatokritværdi, Forhøjet hæmoglobin, Polycytæmi.
Hedeture.
Acne.
Forhøjet PSA, Prostatahypertrofi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Smerter.
Dyspnø, Hypertension, Kardiovaskulære hændelser.
Gynækomasti, Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi.
Artralgi.
Depression, Humørforstyrrelser, Svimmelhed, Tremor.
Alopeci, Erytem.
Hypersensitivitet, Infektion i nedre luftveje.
Urinretention.
Sjældne (0,01-0,1%) Priapisme.
Meget sjældne (< 0,01%) Leverpåvirkning  (inkl. levetumorer).
Ikke kendt Søvnapnø.
Aggressivitet, Nervøsitet.
 • Hos børn ses desuden påvirkning af væksten, idet der initialt ses vækstacceleration afhængig af alder for start af behandling, og sekundært ses væksthæmning, når epifyselinjerne lukker.
 • Behandling med høje doser af testosteron afbryder eller reducerer normalt spermatogenesen.
 • Forøget insulinresistens kan forekomme.

 

Interaktioner

 • Androgener kan forbedre glucosetolerancen og nedsætte behovet for insulin og andre antidiabetika.
 • Høje doser af androgener kan øge effekten af antikoagulerende midler. Derfor er tæt monitorering af INR påkrævet, og reduktion af AK-dosis kan være nødvendig.
 • Samtidig administration af ATCH eller kortikosteroider kan øge risikoen for ødemer, især hos patienter med hjerte- eller leversygdomme.

 

Doping

Anvendelse af testosteron medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Behandling af hypogonadale mænd medfører en klinisk signifikant stigning i testosteron, dihydrotestosteron og androstenedions plasmakoncentrationer, samt et fald i seksualhormonbindende globulin (SHBG) der indikerer stigning i den frie fraktion af testosteron og dermed biologisk testosteronaktivitet. Hos mænd med hypogonadisme medfører behandling med testosteron en normalisering af hypofysens funktion. 

Farmakokinetik

Absorberes hurtigt, men i varierende omfang fra tarmkanalen, delvist gennem det lymfatiske system. Hydrolyseres til testosteron i organismen. Væsentlige mængder cirkulerer som dihydrotestosteron. Metaboliseres i leveren via CYP3A4.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) bløde kapsler 40 mg  (Paranova Danmark) 037684
60 stk. (blister)
405,60 20,28

Substitution

bløde kapsler 40 mg
Andriol MSD, Testosteronundecanoat, bløde kapsler 40 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Bløde kapsler  40 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
ORG, DV 3
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 8 x 13
bløde kapsler 40 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-03-31. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...