NovoMix®

NovoMix 30 FlexPen, NovoMix 30 Penfill, NovoMix 50 FlexPen, NovoMix 70 FlexPen
A10AD05
 
 

Kombinationspræparat indeholdende hurtigt indsættende og middellangt virkende insulinanalog. Suspension af insulin aspart og insulin aspart protamin. Fremstillet ved rekombinant genteknologi. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

NovoMix® 30 FlexPen®, injektionsvæske, suspension i injektionspen. 1 ml indeholder 100 E insulin aspart (heraf 30 E insulin aspart og 70 E insulin aspart protamin).
NovoMix® 50 FlexPen®, injektionsvæske, suspension i injektionspen. 1 ml indeholder 100 E insulin aspart (heraf 50 E insulin aspart og 50 E insulin aspart protamin).
NovoMix® 70 FlexPen®, injektionsvæske, suspension i injektionspen. 1 ml indeholder 100 E insulin aspart (heraf 70 E insulin aspart og 30 E insulin aspart protamin). 

NovoMix® 30 Penfill®, injektionsvæske, suspension i cylinderampul. 1 ml indeholder 100 E insulin aspart (heraf 30 E insulin aspart og 70 E insulin aspart protamin). 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 10 år 

 • Individuel s.c. dosering.
 • Dosis bør tages umiddelbart før et måltid, men kan om nødvendigt tages umiddelbart efter.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 10 år.

Forsigtighedsregler

 • Patienten skal informeres om at kontakte lægen før rejse mellem forskellige tidszoner, da det evt. kan være nødvendigt at indtage insulin og mad på andre tidspunkter.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og febertilstande, øger normalt insulinbehovet.
 • Ved samtidige sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse eller thyroidea, eller nyre- eller leversygdomme kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Manglende monitorering og/eller aktion på p-glucose værdier. Hyper- eller hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Dobbeltadministration. Patient får sin vanlige Insulatard 30 IE om morgenen, men får fejlagtigt også Insulatard 30 IE om aftenen. Alvorlig hypoglykæmi, indlæggelse.
Administrations-/ dispenseringsfejl Fejlagtig administration af doseringerne for langtidsvirkende insuliner, så de bliver givet med for kort tidsinterval. Hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Insulinshock.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af morgen- og aftendosis. Alvorlig hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af præparatets styrke (100 E/ml) og ordinerede dosis (18 E), så der gives 100 E i stedet for 18 E. Alvorlig hypoglykæmi, indlæggelse, fald.
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende koordination mellem glucose-drop/ernæring og insulin-drop. Hyper- eller hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende pausering af vanlig dosering af insulin under glucose-drop. Bevidsthedssvækkelse.
Administrations-/ dispenseringsfejl Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Insulinshock.
Administrations-/ dispenseringsfejl Man anvendte forkert insulinpræparat (fx Insulatard® i stedet for Actrapid®). Hyper- eller hypoglykæmi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hypoglykæmi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Allergiske reaktioner.
Akkommodationsbesvær, Retinopati.

Se endvidere Insulin

Interaktioner

 • Ved samtidig anvendelse af β-blokkere er der risiko for afsvækkede og ændrede symptomer på hypoglykæmi og medfølgende blodtryksstigning.
 • Symptomerne på hypoglykæmi tilsløres af ikke-β1-selektive β-blokkere. β1-selektive β-blokkere bør derfor foretrækkes.
 • Insulinfølsomheden kan øges ved alkoholindtagelse og ved anvendelse af MAO-hæmmere.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika på grund af antagonistisk virkning på glucosemetabolismen.
 • Der er risiko for hypoglykæmi ved samtidig brug af ACE-hæmmere.
 • Pioglitazon kan sammen med insulin øge risikoen for hjerteinsufficiens, særligt hos patienter med risikofaktorer for udvikling af hjerteinsufficiens. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: For insulin aspart er der data for ca. 350 eksponerede gravide.
Der er mange tusinde diabetikere, som har været eksponeret for insulin under graviditet. Frekvensen af uønsket fosterpåvirkning er højere end i baggrundspopulationen, men dette er med stor sikkerhed et resultat af confounding by indication. Se endvidere Type 1-diabetes


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af insulin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, medmindre der er givet dispensation (TUE) pga. diabetes mellitus. 

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Kombination af insulin aspart (human insulinanalog med hurtigt indsættende virkning) og insulin aspart protamin (human insulinanalog med middellang virkningstid).
 • Insuliner og insulinanaloger, herunder insulin aspart:
  • primære virkning er regulering af glucosemetabolismen.
  • desuden flere anabole og antikatabole virkninger i forskellige væv.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 60 minutter.
 • Virkningen på blodglucosekoncentrationen indtræder ca. 15 minutter efter subkutan injektion og er maksimal mellem 1. og 4. time.
 • Virkningsvarighed op til 24 timer, afhængig af dosis.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 7,3.
 

Håndtering 

 • Bemærk: Injektionsvæske dispenseret i cylinderampul er beregnet til anvendelse sammen med Novo Nordisk insulindispenseringssystemer og NovoFine® nåle.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

  

Holdbarhed 

 • Insulin, som ikke er taget i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke må anvendes.
 • Penne og cylinderampuller, som er i brug:
  • Må ikke opbevares i køleskab.
  • Kan opbevares højst 4 uger ved stuetemperatur (under 30°C).
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.

Hjælpestoffer

Konservering:
Metacresol : injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 30)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 50)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 70)) , injektionsvæske, susp. 100 E/ml ((Penfill 30))
Phenol : injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 30)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 50)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 70)) , injektionsvæske, susp. 100 E/ml ((Penfill 30))
Andre:
Dinatriumphosphat : injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 30)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 50)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 70)) , injektionsvæske, susp. 100 E/ml ((Penfill 30))
Glycerol : injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 30)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 50)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 70)) , injektionsvæske, susp. 100 E/ml ((Penfill 30))
Natriumchlorid : injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 30)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 50)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 70)) , injektionsvæske, susp. 100 E/ml ((Penfill 30))
Protaminsulfat : injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 30)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 50)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 70)) , injektionsvæske, susp. 100 E/ml ((Penfill 30))
Sterilt vand : injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 30)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 50)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 70)) , injektionsvæske, susp. 100 E/ml ((Penfill 30))
Zinkchlorid : injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 30)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 50)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 70)) , injektionsvæske, susp. 100 E/ml ((Penfill 30))

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml  (FlexPen 30)  006024
5 x 3 ml
494,35 13,18
(B) injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 014986
5 x 3 ml (Paranova)
455,75 12,15
(B) injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 016361
5 x 3 ml (Orifarm)
447,00 11,92
(B) injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 035562
5 x 3 ml (Orifarm)
515,00 13,73
(B) injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 102895
5 x 3 ml (Paranova)
512,65 13,67
(B) injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml  (FlexPen 50)  120641
5 x 3 ml
518,65 13,83
(B) injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml  (FlexPen 70)  120663
5 x 3 ml
518,65 13,83
(B) injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 192959
10 x 3 ml (2care4)
995,00 13,27
(B) injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 421237
10 x 3 ml (Paranova)
993,50 13,25
(B) injektionsvæske, susp. 100 E/ml  (Penfill 30)  001490
5 x 3 ml
427,75 11,41
(B) injektionsvæske, susp. 100 E/ml 507957
5 x 3 ml (Paranova)
406,95 10,85

Foto og identifikation

Injektionsvæske, susp. i pen  100 E/ml

Farve: Blå
Mål i mm: 18 x 158
NovoMix® 30 FlexPen®
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte og nål
 
NovoMix® 30 FlexPen®
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, susp. i pen  100 E/ml

Farve: Lyserød
Mål i mm: 18 x 158
NovoMix® 50 FlexPen®
 
 
 
 
Uden beskyttelses hætte og nål
 
NovoMix® 50 FlexPen
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, susp. i pen  100 E/ml

Farve: Beige
Mål i mm: 18 x 158
NovoMix® 70 FlexPen®
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte og nål
 
NovoMix® 70 FlexPen®
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, susp.  100 E/ml

Farve: Blå
Mål i mm: 11 x 67
NovoMix® 30 Penfill®
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-12-13. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...