Lisinopril "Mylan"

C09AA03
 
 

Antihypertensivum. Middel mod hjerteinsufficiens. Hæmmer Angiotensin Converting Enzyme (ACE)

Anvendelsesområder

 • Arteriel hypertension
 • Venstresidig hjerteinsufficiens
 • Nedsat venstre ventrikelfunktion og/eller kliniske tegn på hjertesvigt efter AMI.
 • Forsinkelse af udvikling og progression af diabetisk nefropati samt visse andre kroniske nefropatiformer med proteinuri.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg (delekærv) eller 20 mg (delekærv) lisinopril (som dihydrat). 

Doseringsforslag

Hypertension 

Voksne 

 • Initialt 10 mg 1 gang dgl.
 • Vedligeholdelsesdosis. 10-20 mg 1 gang dgl. Maksimalt 80 mg 1 gang dgl.
 • Ved samtidig diuretisk terapi gives initialt 5 mg dgl., alternativt seponeres diuretikumbehandlingen 3 døgn, før lisinoprilbehandlingen indledes.

 

Børn 6-16 år 

 • Legemsvægt 20-49 kg. Initialt 2,5 mg. Kan øges op til 20 mg dgl.
 • Legemsvægt ≥ 50 kg. Initialt 5 mg. Kan øges op til 40 mg dgl.

 

Nedsat nyrefunktion 

Ved nedsat nyrefunktion reduceres initialdosis: 

 • GFR > 30 ml/min.: 5-10 mg i døgnet
 • GFR 10-30 ml/min.: 2,5-5 mg i døgnet
 • GFR < 10 ml/min.: 2,5 mg i døgnet
 • GFR < 10 ml/min., dosis bør justeres afhængig af blodtryksrespons. Dosis kan titreres op, indtil blodtrykket er kontrolleret eller til maksimalt 40 mg i døgnet.

 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 


Hjerteinsufficiens 

Voksne 

 • Initialt. 2,5 mg 1 gang dgl., stigende efter effekt til maksimalt 35 mg 1 gang dgl. under medicinsk overvågning (specialistopgave).

 

Profylakse efter akut myokardieinfarkt 

Voksne 

 • Initialt. 5 mg dgl. i 2 dage, derefter 10 mg dgl. i 6 uger.
 • Ved lavt blodtryk initialt 2,5 mg stigende til 5 mg dgl.
 • Ved GFR < 80 ml/min bør den initiale dosis tilpasses patientens GFR. Se under hypertension.

 

Renale komplikationer som følge af diabetes mellitus 

Voksne 

 • 10 evt. 20 mg dgl.
 • Ved GFR < 80 ml/min bør den initiale dosis tilpasses patientens GFR. Se under hypertension.

Kontraindikationer

 • Tidligere forekomst af angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere.
 • Der er krydsallergi med øvrige ACE-hæmmere.
 • Samtidig behandling med aliskiren til patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min.

Forsigtighedsregler

 • Arvelig eller idiopatisk angioødem
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • Nyrearteriestenose
 • Bindevævssygdomme og tilstande med leuko- og trombocytopeni.
 • Rutinemæssig monitorering af kalium og kreatinin ved nedsat nyrefunktion.
 • En evt. hyponatriæmi og hypovolæmi bør korrigeres før behandlingen indledes.
 • Ekstrakorporal behandling, der fører til blodkontakt med negativt ladede overflader.
 • Efter de første doser kan der komme et udtalt blodtryksfald. Risikoen er størst ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatatorer.

Bivirkninger

Hoste er den hyppigste bivirkning og ved 5-10% af patienter så generende, at behandlingen må seponeres.
Almindelige (1-10%) Diarré, Opkastning.
Hoste, Hypotension, Ortostatisk hypotension.
Hovedpine, Svimmelhed.
Nyrefunktionspåvirkning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Raynauds syndrom.
Humørforstyrrelser, Paræstesier.
Angioødem.
Impotens.
Sjældne (0,01-0,1%) Gynækomasti.
Alopeci, Psoriasis.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis, Pancreatitis.
Agranulocytose, Anæmi, Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni.
Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med aliskiren er kontraindiceret til patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min.
 • Samtidig behandling med sacubitril/valsartan er kontraindiceret pga. øget risiko for angioødem. Behandling med sacubitril/valsartan må ikke indledes før mindst 36 timer efter sidste dosis lisinopril, og behandling med lisinopril må ikke indledes før mindst 36 timer efter den sidste dosis sacubitril/valsartan.
 • Samtidig anvendelse af angiotensin II-receptorantagonist eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion.
 • Ved samtidig indgift af kalium eller kaliumbesparende diuretika øges kaliumkoncentrationen i blodet på grund af ACE-hæmmernes aldosteronsekretionshæmmende virkning.
 • Der er risiko for lithiumintoksikation ved samtidig indgift af lithium. Serum-lithium bør kontrolleres.
 • Samtidig behandling med trimethoprim/sulfamethoxazol eller ciclosporin kan øge risikoen for hyperkaliæmi. Serum-kalium bør følges.
 • NSAID (inkl. ASA > 300 mg/døgn) kan reducere den antihypertensive effekt af ACE-hæmmere og kan øge risikoen for nyrefunktionsnedsættelse.
 • Det er uafklaret, om ACE-hæmmere øger insulinfølsomheden og kan medføre hypoglykæmi ved samtidig behandling med antidiabetika. Hyppig måling af blodsukkeret ved indledning og ophør af kombinationsbehandling anbefales.
 • Der er øget risiko for angioødem ved samtidig behandling med mTOR-hæmmere (fx everolimus og sirolimus).

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: 

Risikoen for uønsket fosterpåvirkning ved 1. trimester eksponering for ACE-hæmmere generelt er let forhøjet sammenlignet med baggrundsrisikoen til omkring 5-6%. Sammenlignet med ubehandlet hypertension (og justeret for andre faktorer) synes risikoen imidlertid uændret.  

Må ikke anvendes i 2. og 3. trimester af graviditeten på grund af øget risiko for uønsket fosterpåvirkning, specielt i form af væksthæmning, hypocalvaria, oligohydramnios, neonatal anuri, neonatal hypotension og persisterende ductus arteriosus. 

De forskellige studier omfatter sammenlagt mere end 3.800 gravide eksponeret for en ACE-hæmmer i 1. trimester af graviditeten, heraf ca. 1.200 for lisinopril. 

Se endvidere ACE-hæmmere

 

Det anbefales fortsat at skifte behandlingen til et af de rekommanderede præparater; se Hypertension hos gravide


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Lisinopril hæmmer enzymet Angiotensin Converting Enzyme og dermed omdannelsen af angiotensin I til II, hvorved universel vasodilatation indtræder.  

Farmakokinetik

 • Absorberes i varierende grad fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed ca. 25%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 6-8 timer.
 • Steady state-plasmakoncentration nås inden for 2-3 dage.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne.
 • Antihypertensiv virkning indtræder efter ca. 2 timer og er maksimal efter ca. 6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 467631
100 stk. (blister)
34,35 0,69
(B) tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 151617
100 stk. (blister)
Udgået 19-11-2018

Substitution

tabletter 5 mg
Cardiostad STADA Nordic, Lisinopril, tabletter 5 mg
Lisinopril "Actavis" TEVA, Lisinopril, tabletter 5 mg
 
tabletter 20 mg
Cardiostad STADA Nordic, Lisinopril, tabletter 20 mg
Lisinopril "Actavis" TEVA, Lisinopril, tabletter 20 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg

Præg:
5
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 6,1
tabletter 5 mg
 
 
 

Tabletter  20 mg

Præg:
20
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 20 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...