Lisinopril "Mylan"

C09AA03
 
 

Antihypertensivum. Middel mod hjerteinsufficiens. Hæmmer Angiotensin Converting Enzyme (ACE)

Anvendelsesområder

 • Arteriel hypertension
 • Venstresidig hjerteinsufficiens
 • Nedsat venstre ventrikelfunktion og/eller kliniske tegn på hjertesvigt efter AMI.
 • Forsinkelse af udvikling og progression af diabetisk nefropati samt visse andre kroniske nefropatiformer med proteinuri.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg (delekærv) eller 20 mg (delekærv) lisinopril (som dihydrat). 

Doseringsforslag

Hypertension 

Voksne 

 • Initialt 10 mg 1 gang dgl.
 • Vedligeholdelsesdosis. 10-20 mg 1 gang dgl. Maksimalt 80 mg 1 gang dgl.
 • Ved samtidig diuretisk terapi gives initialt 5 mg dgl., alternativt seponeres diuretikumbehandlingen 3 døgn, før lisinoprilbehandlingen indledes.

 

Børn 6-16 år 

 • Legemsvægt 20-49 kg. Initialt 2,5 mg. Kan øges op til 20 mg dgl.
 • Legemsvægt ≥ 50 kg. Initialt 5 mg. Kan øges op til 40 mg dgl.

 

Nedsat nyrefunktion 

Ved nedsat nyrefunktion reduceres initialdosis: 

 • GFR > 30 ml/min.: 5-10 mg i døgnet
 • GFR 10-30 ml/min.: 2,5-5 mg i døgnet
 • GFR < 10 ml/min.: 2,5 mg i døgnet
 • GFR < 10 ml/min., dosis bør justeres afhængig af blodtryksrespons. Dosis kan titreres op, indtil blodtrykket er kontrolleret eller til maksimalt 40 mg i døgnet.

 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 


Hjerteinsufficiens 

Voksne 

 • Initialt. 2,5 mg 1 gang dgl., stigende efter effekt til maksimalt 35 mg 1 gang dgl. under medicinsk overvågning (specialistopgave).

 

Profylakse efter akut myokardieinfarkt 

Voksne 

 • Initialt. 5 mg dgl. i 2 dage, derefter 10 mg dgl. i 6 uger.
 • Ved lavt blodtryk initialt 2,5 mg stigende til 5 mg dgl.
 • Ved GFR < 80 ml/min bør den initiale dosis tilpasses patientens GFR. Se under hypertension.

 

Renale komplikationer som følge af diabetes mellitus 

Voksne 

 • 10 evt. 20 mg dgl.
 • Ved GFR < 80 ml/min bør den initiale dosis tilpasses patientens GFR. Se under hypertension.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-10 ml/min:

  Voksne. Initialt 2,5 mg i døgnet. Dosis kan øges efter respons til højst 40 mg i døgnet. 

  Børn. Lavere startdosis eller længere doseringsinterval bør overvejes. 

  Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin. 

 • GFR 10-30 ml/min:

  Voksne. Initialt 2,5-5 mg i døgnet. 

  Børn. Lavere startdosis eller længere doseringsinterval bør overvejes. 

  Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin.  

 • GFR 30-90 ml/min:

  Voksne. Initialt 5-10 mg i døgnet. 

  Børn. Lavere startdosis eller længere doseringsinterval bør overvejes. 

  Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Tidligere forekomst af angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere.
 • Der er krydsallergi med øvrige ACE-hæmmere.
 • Samtidig behandling med aliskiren til patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min.
 • Samtidig behandling med sacubitril/valsartan pga. øget risiko for angioødem.

Forsigtighedsregler

 • Arvelig eller idiopatisk angioødem
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • Nyrearteriestenose
 • Bindevævssygdomme og tilstande med leuko- og trombocytopeni.
 • Rutinemæssig monitorering af kalium og kreatinin ved nedsat nyrefunktion.
 • En evt. hyponatriæmi og hypovolæmi bør korrigeres før behandlingen indledes.
 • Ekstrakorporal behandling, der fører til blodkontakt med negativt ladede overflader.
 • Efter de første doser kan der komme et udtalt blodtryksfald. Risikoen er størst ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatatorer.

Bivirkninger

Hoste er den hyppigste bivirkning og ved 5-10% af patienter så generende, at behandlingen må seponeres.
Almindelige (1-10%) Diarré, Opkastning.
Hoste, Hypotension, Ortostatisk hypotension.
Hovedpine, Svimmelhed.
Nyrefunktionspåvirkning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Raynauds syndrom.
Humørforstyrrelser, Paræstesier.
Angioødem.
Impotens.
Sjældne (0,01-0,1%) Gynækomasti.
Alopeci, Psoriasis.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis, Pancreatitis.
Agranulocytose, Anæmi, Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni.
Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med aliskiren er kontraindiceret til patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min.
 • Samtidig behandling med sacubitril/valsartan er kontraindiceret pga. øget risiko for angioødem. Behandling med sacubitril/valsartan må ikke indledes før mindst 36 timer efter sidste dosis lisinopril, og behandling med lisinopril må ikke indledes før mindst 36 timer efter den sidste dosis sacubitril/valsartan.
 • Samtidig anvendelse af angiotensin II-receptorantagonist eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion.
 • Ved samtidig indgift af kalium eller kaliumbesparende diuretika øges kaliumkoncentrationen i blodet på grund af ACE-hæmmernes aldosteronsekretionshæmmende virkning.
 • Der er risiko for lithiumintoksikation ved samtidig indgift af lithium. Serum-lithium bør kontrolleres.
 • Samtidig behandling med trimethoprim/sulfamethoxazol eller ciclosporin kan øge risikoen for hyperkaliæmi. Serum-kalium bør følges.
 • NSAID (inkl. ASA > 300 mg/døgn) kan reducere den antihypertensive effekt af ACE-hæmmere og kan øge risikoen for nyrefunktionsnedsættelse.
 • Det er uafklaret, om ACE-hæmmere øger insulinfølsomheden og kan medføre hypoglykæmi ved samtidig behandling med antidiabetika. Hyppig måling af blodsukkeret ved indledning og ophør af kombinationsbehandling anbefales.
 • Der er øget risiko for angioødem ved samtidig behandling med mTOR-hæmmere (fx everolimus og sirolimus).

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: 

Risikoen for uønsket fosterpåvirkninger ved 1. trimester eksponering for ACE-hæmmere generelt er let forhøjet sammenlignet med baggrundsrisikoen til omkring 5-6%. Sammenlignet med ubehandlet hypertension (og justeret for andre faktorer) synes risikoen imidlertid uændret.  

Må ikke anvendes i 2. og 3. trimester af graviditeten på grund af øget risiko for uønsket fosterpåvirkning, specielt i form af væksthæmning, hypocalvaria, oligohydramnios, neonatal anuri, neonatal hypotension og persisterende ductus arteriosus. 

De forskellige studier omfatter sammenlagt mere end 3.800 gravide eksponeret for en ACE-hæmmer i 1. trimester af graviditeten, heraf ca. 1.200 for lisinopril. 

Se endvidere ACE-hæmmere

 

Det anbefales fortsat at skifte behandlingen til et af de rekommanderede præparater; se Hypertension hos gravide

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Hæmmer enzymet Angiotensin Converting Enzyme og dermed omdannelsen af angiotensin I til II, hvorved universel vasodilatation indtræder.
 • Antihypertensiv virkning indtræder efter ca. 2 timer og er maksimal efter ca. 6 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

 

Farmakokinetik

 • Absorberes i varierende grad fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed ca. 25%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 6-8 timer.
 • Steady state-plasmakoncentration nås inden for 2-3 dage.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne.
 • Antihypertensiv virkning indtræder efter ca. 2 timer og er maksimal efter ca. 6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 467631
100 stk. (blister)
33,05 0,66
(B) tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 151617
100 stk. (blister)
Udgået 19-11-2018

Substitution

tabletter 5 mg
Cardiostad STADA Nordic, Lisinopril, tabletter 5 mg
Lisinopril "Actavis" TEVA, Lisinopril, tabletter 5 mg
 
tabletter 20 mg
Cardiostad STADA Nordic, Lisinopril, tabletter 20 mg
Lisinopril "Actavis" TEVA, Lisinopril, tabletter 20 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg

Præg:
5
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 6,1
tabletter 5 mg
 
 
 

Tabletter  20 mg

Præg:
20
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 20 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...