Metvix®

L01XD03
 
 

Middel til lokal fotodynamisk terapi af neoplasier i huden

Anvendelsesområder

 • Tynde eller ikke-hyperkeratotiske og ikke-pigmenterede aktiniske keratoser (AK) i ansigt og hårbund, når andre former for terapi ikke er egnet
 • Superficielle og/eller nodulære basalcellekarcinomer (BCK), som skønnes uegnede til anden behandling.
 • Mb. Bowen i de tilfælde, hvor kirurgisk behandling er mindre egnet.

  

Methylaminolevulinat bør kun anvendes, når behandlingen forestås af sundhedspersonale med særligt kendskab til fotodynamisk behandling. 

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 160 mg methylaminolevulinat (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

AK, BCK og Mb. Bowens sygdom med anvendelse af rødt lys 

 • Skæl og skorper fjernes. Ved behandling af basalcellekarcinomer fjernes endvidere intakt keratinlag.
 • Cremen appliceres ved hjælp af en spatel i et ca. 1 mm tykt lag på læsionen og 5-10 mm omkringliggende normal hud, hvorefter området dækkes med okklusion i 3 timer. Umiddelbart efter rensning af huden med natriumchloridopløsning bestråles med rødt lys. 

  

Ved aktinisk keratose udføres behandlingen 1 gang med vurdering og evt. genbehandling efter 3 mdr. 

Ved basalcellekarcinom og Mb. Bowen gentages behandlingen efter 1 uge og effekten vurderes efter 3 mdr.  

Ved basalcellekarcinom anbefales desuden biopsi. Se endvidere medfølgende vejledning.
 

AK med anvendelse af dagslys 

Behandling med dagslys kan bruges til behandling af milde til moderate AK-læsioner. Der skal gives 1 behandling. De behandlede læsioner skal evalueres efter 3 måneder, og hvis responsen er ufuldstændig, kan der gives en ny behandling. 

 • Ved behandling med dagslys, skal der påføres solbeskyttelsescreme på alle eksponerede hudområder inden forberedelse af læsionsoverfladen - se under forsigtighed
 • Når solbeskyttelsescremen er tør, skal skæl og skorpe fjernes fra læsionerne, og hudoverfladen skal gøres ru, inden der påføres et tyndt lag creme på behandlingsområderne. 
 • Der er ikke behov for okklusion. 
 • Patienten skal gå udenfor efter påføring af cremen eller senest 30 minutter efter for at undgå, at der akkumuleres for meget protoporfyrin IX, som kan føre til øget smerte ved lyseksponering. 
 • For at minimere smerterne og sikre maksimal virkning skal patienten derefter blive udendørs i 2 timer i træk i fuldt dagslys og undgå at gå indendørs. På solrige dage kan patienten søge skygge, hvis det bliver for ubehageligt at opholde sig i direkte sollys. 
 • Cremen skal vaskes af efter de 2 timers eksponering.

  

Bemærk: 

 • Sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er endnu ikke klarlagt

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer, jordnødder eller soja.
 • Morfeaform basalcellekarcinom
 • Porfyri.

Forsigtighedsregler

 • Eventuel UV-terapi bør ophøre før behandlingen
 • Soleksponering af den behandlede hud bør undgås et par dage.
 • Øjenkontakt skal undgås.
 • Må ikke påføres øjenlåg eller slimhinder.
 • Under belysning bør patient og personale bære beskyttelsesbriller, som svarer til lampens lysspektrum.
 • Der kan udvikles eksem og allergisk kontaktdermatitis ved almindelig brug.
 • Tyk (hyperkeratotisk) aktinisk keratose bør ikke behandles.
 • Solbeskyttelsescremen skal give tilstrækkelig beskyttelse (mindst SPF30) og må ikke indeholde fysiske filtre (fx titandioxid, zinkoxid, jernoxid), da disse hæmmer absorptionen af synligt lys, som kan have betydning for virkningen.
 • Smerter under belysning med rødt lys kan medføre forhøjet blodtryk. Det anbefales derfor at måle blodtrykket hos alle patienter før behandling med rødt lys. Hvis der opstår svære smerter under behandlingen med rødt lys, bør blodtrykket kontrolleres, og behandlingen afbrydes i tilfælde af alvorlig hypertension.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på applikationsstedet  (smerter, brændende fornemmelse, ødemer).
Erytem.
Almindelige (1-10%) Blødning og reaktion på anvendelsesstedet.
Varmefølelse.
Hovedpine, Paræstesier.
Hudafskalning, Hudkløe, Sårdannelse, Vesikler, Ødem i huden.
Infektioner.
Ikke almindelige (0,1-1%) Fotosensibilitet, Sårhelingskomplikationer  (blødende sår).
Periorbitalt ødem, Øjensmerter.
Ikke kendt Hypertension.
Ansigtsødem, Kontaktdermatitis, Pustuløst hududslæt.
Angioødem.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Efter påsmøring akkumuleres porfyriner intracellulært i de behandlede hudlæsioner. Ved lysaktivering dannes reaktivt oxygen, der forårsager irreversible skader på målcellerne.  

Farmakokinetik

 • Absorberes systemisk i meget små mængder.
 • Ca. 5% af dosis deponeres intracellulært i de behandlede hudlæsioner i form af porfyriner.
 • Efter 3 timer og efterfølgende lysbehandling falder mængden af porfyriner til udgangsværdien.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Efter åbning: Holdbar 28 dage.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Andre:
Cetostearylalkohol : creme 160 mg/g
Cholesterol : creme 160 mg/g
Dinatriumedetat : creme 160 mg/g
Glycerol : creme 160 mg/g
Glycerolmonostearat : creme 160 mg/g
Isopropylmyristat : creme 160 mg/g
Jordnødolie : creme 160 mg/g
Mandelolie : creme 160 mg/g
Oleylalkohol : creme 160 mg/g
Paraffin : creme 160 mg/g
Poloxyl-40-stearat : creme 160 mg/g
Renset vand : creme 160 mg/g

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS)(Derm.Ven.) creme 160 mg/g 085184
2 g
1.795,00
(NBS)(Derm.Ven.) creme 160 mg/g  (Paranova Danmark) 129012
2 g
1.791,75
 
 

Revisionsdato

2018-05-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...