Oftaquix

S01AE05
 
 

Anvendelsesområder

Øjeninfektioner, forårsaget af levofloxacinfølsomme bakterier, der er resistente over for primære behandlingsforsøg (fusidin, chloramphenicol eller tobramycin). 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg levofloxacin (som levofloxacinhemihydrat).
Øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 enkeltdosisbeholder (0,5 ml) indeholder 2,5 mg levofloxacin (som levofloxacinhemihydrat). 

Doseringsforslag

  • Initialt. 1 dråbe i det afficerede øje hver 2. time de første 2 dage.
  • Derefter. 1 dråbe 4 gange dgl. fra 3.-5. dag.

 

Bemærk: 

  • Bør ikke anvendes til børn under 1 år på grund af manglende dokumentation for sikkerhed og effekt.
  • Øjendråberne skal anvendes umiddelbart efter åbning af en enkeltdosisbeholder.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

  • Ved infektion i øjet bør kontaktlinser seponeres.
  • Øjendråber, opløsning, flerdosisbeholder. Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se endvidere Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Konjunktivale gener og øjenlågspåvirkning, Okulær hyperæmi, Øjenirritation, Øjenkløe.
Sjældne (0,01-0,1%) Corneaerosion*, Corneal abrasio.
Meget sjældne (< 0,01%) Allergiske reaktioner.

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. Tæt overvågning er påkrævet ved hyppig eller langvarig anvendelse. 

 

Alvorlige hud- og slimhindereaktioner, herunder Stevens-Johnsons syndrom, er i meget sjældne tilfælde beskrevet ved lokal anvendelse af fluorquinoloner. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Virkemåde, virkningsspektrum og resistensforhold se Fluorquinoloner (antibiotika til systemisk brug).

Farmakokinetik

Absorberes i meget ringe grad efter lokal applikation. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • Efter anbrud af posen: 3 måneder.
  • Efter anbrud af enkeltdosisbeholderen bør øjendråberne anvendes straks.

Håndtering 

Pakningen skal opbevares med bunden opad for bedre inddrypning. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øjendråber, opløsning 5 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 5 mg/ml 010573
5 ml
79,05
(B) øjendråber, endosis 5 mg/ml 085205
30 x 0,3 ml
152,10
 
 

Revisionsdato

2017-11-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...