Diamox®

S01EC01
 
 

Sulfonamidderivat, carboanhydrasehæmmer. Glaukommiddel. 

Anvendelsesområder

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 250 mg acetazolamid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 250-1.000 mg i døgnet fordelt på 2-4 doser.
 • I akutte tilfælde bør gives initialdosis på 500 mg.

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed over for sulfonamider
 • Hyperchloræmisk acidose
 • Hypokaliæmi
 • Hyponatriæmi
 • Addisons sygdom
 • Coma hepaticum
 • Hypercalciuri
 • Svært nedsat lever- eller nyrefunktion
 • Levercirrose
 • Addisons sygdom
 • Langtidsbehandling med acetazolamid til patienter med kronisk vinkelblok-glaukom, der ikke skyldes kongestion, da det muliggør organisk lukning af vinklen, mens forværring af glaukomet samtidig maskeres på grund af det lavere intraokulære tryk.

Forsigtighedsregler

 • Langtidsbehandling
 • Lungeobstruktion eller lungeemfysem
 • Nyresten i anamnesen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Træthed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leverpåvirkning, Melæna.
Forhøjet serum-urat.
Depression, Føleforstyrrelser i ekstremiteterne, Konfusion, Kramper, Parese, Sedation.
Hæmaturi, Interstitiel nefritis, Nyresten, Nyresvigt.
Sjældne (0,01-0,1%) Fulminant levercellenekrose, Hepatitis, Kolestase.
Glucosuri.
Fotosensibilitet.
Meget sjældne (< 0,01%) Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Knoglemarvsdepression, Leukopeni, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Acidose, Elektrolytforstyrrelser, Hypocalcæmi.
Paræstesier, Svimmelhed.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.
Høretab, Myopi, Tinnitus.
Ikke kendt Hypotension.
Trombocytopenisk purpura.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose  (AGEP)*.

* Hvis AGEP diagnosticeres, skal acetazolamid seponeres og er efterfølgende kontraindiceret.  

Interaktioner

Samtidig indgift af orale antidiabetika (sulfonylurinstoffer) og carboanhydrasehæmmere medfører forstærkning af antidiabetikas hypoglykæmiske effekt.
 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af acetazolamid medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Acetazolamid hæmmer carboanhydrase, som er et enzym, der findes i mange væv i kroppen, herunder i øjet.
 • Hos mennesker findes carboanhydrase som en række isoenzymer; det mest aktive, carboanhydrase II (CA-II), findes primært i røde blodceller men også i andre væv.
 • Hæmning af carboanhydrase i øjets ciliære processer nedsætter kammervæskesekretionen. Resultatet er en reduktion af det intraokulære tryk (IOP).
 • Topikalt anvendte adrenerge β-blokkere reducerer også IOP ved at hæmme kammervæskesekretionen, men med en anden virkningsmekanisme.
 • Undersøgelser har vist at når dorzolamid adderes til en topikal β-blokker, observeres der yderligere reduktion i IOP. Dette fund er konsistent med den rapporterede additive effekt af β-blokkere og orale carboanhydrasehæmmere.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 15 timer, kortere ved alkalisk urin.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Trykændring i øjet indtræder efter ca. 30 minutter og er maksimal efter 2-4 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 12 timer.
 • Terapeutisk plasmakoncentrationsområde ved behandling af glaukom er 45 mikromol/l (10 mg/l).
 • Terapeutisk plasmakoncentrationsområde ved behandling af epilepsi er ikke fastlagt.
 • Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 598021
100 stk.
255,20 7,66
(B) tabletter 250 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 037315
100 stk. (blister)
253,00 7,59
(B) tabletter 250 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 592778
100 stk. (blister)
255,20 7,66
(B) tabletter 250 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 152795
100 stk. (blister)
322,95 9,69

Foto og identifikation

Tabletter  250 mg

Præg:
FW, 147
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
tabletter 250 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-02-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...