Elidel®

D11AH02
 
 

Anvendelsesområder

Mild til moderat atopisk dermatitis, hvor lokalbehandling med kortikosteroider ikke er mulig eller tilstrækkelig. 

Bemærk: Pimecrolimus bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af atopisk dermatitis. 

Dispenseringsform

Creme 1%. 1 g indeholder 10 mg pimecrolimus. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 2 år 

  • Appliceres i et tyndt lag 2 gange dgl.
  • Behandlingen bør fortsætte, indtil læsionen er helet.
  • Blødgørende cremer kan anvendes samtidig.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

  • De behandlede hudområder skal beskyttes mod sollys.
  • Kontakt med øjne og slimhinder bør undgås.
  • Må ikke anvendes på hudområder med aktiv viral infektion.
  • Før behandlingen påbegyndes, skal områder med klinisk inficeret atopisk dermatitis være helede.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Ubehag på applikationsstedet.
Almindelige (1-10%) Erytem, Folliculitis, Hudirritation, Hudkløe.
Ikke almindelige (0,1-1%) Impetigo, Reaktivering af herpes.
Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner.

Endvidere er der rapporteret maligniteter, inkl. kutane- og andre typer lymfomer og hudcancer hos patienter, der er behandlet med pimecrolimuscreme. Da den systemiske absorption er minimal, er årsagssammenhængen dog uklar. 

Interaktioner

Ved samtidig indtagelse af alkohol kan flushing og hudirritation forekomme.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Der er ingen data for lokalbehandling, men på grund af den teoretiske risiko for immunsuppressiv effekt på fosteret bør behandling undgås.  

Referencer: 1550, 3966

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis behandlingsområdet er mere end håndfladestort, bør donors tappeegnethed vurderes af en læge.

Farmakodynamik

Lipofilt, antiinflammatorisk ascomycinmacrolactamderivat og en celleselektiv hæmmer af dannelsen og frigørelsen af proinflammatoriske cytokiner. Bindes med høj affinitet til macrofilin-12 og hæmmer den calciumafhængige fosfatase calcineurin. Derved blokeres syntesen af inflammatoriske cytokiner i T-celler. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzylalkohol : creme 1 %
Andre:
Cetylalkohol : creme 1 %
Citronsyre : creme 1 %
Oleylalkohol : creme 1 %
Propylenglycol : creme 1 %
Renset vand : creme 1 %
Stearylalkohol : creme 1 %

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) creme 1 % 187595
30 g
287,00
(A) creme 1 %  (2care4) 469839
30 g
281,00
(A) creme 10 mg/g  (Paranova Danmark) 464219
30 g
281,90

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-08-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...