Glucos "Baxter" Viaflo

B05BA03
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs væsketerapi.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning 50 mg/ml. 1 l indeholder 50 g (278 mmol) glucose.
Infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml. 1 l indeholder 100 g (555 mmol) glucose. 

Doseringsforslag

Individuelt. 

 

Infusionsvæske 50 mg/ml 

 • Parenteral energitilførsel
  500 mg/kg legemsvægt/time i.v.
  Infusionshastigheden bør ikke overskride 500 ml/time.
 • Væsketilførsel uden samtidig elektrolyttilførsel
  1 til flere liter i døgnet.
  Infusionshastigheden bør ikke overskride 500 ml/time eller ca. 10 ml/kg legemsvægt/time.


Infusionsvæske 100 mg/ml 

 • Parenteral energitilførsel
  500 mg/kg legemsvægt/time i.v. Infusionshastigheden bør ikke overskride 250 ml/time.
  Bør gives i centralt venekateter eller i en velfungerende kanyle i en større vene.

Forsigtighedsregler

Paravenøs infusion af infusionsvæske 100 mg/ml kan give nekroser. 

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Der ordineres 50% glukoseopløsning, hvilket svarer til 500 g/l. I stedet gives der fejlagtigt 50 mg/ml (50g/l). Fald i blodsukker med bevidsthedssvækkelse.
Administrations-/ dispenseringsfejl Infusionen blev givet med for høj hastighed. Hjertestop.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Ikke kendt Hypervolæmi, Tromboflebitis.
Elektrolytforstyrrelser, Glucosuri, Hyperglykæmi.
Anafylaktisk reaktion*, Hypersensitivitet*.

*Potentiel manifestation hos patienter med majsallergi. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Glucose udgør den væsentligste kilde til energi i cellemetabolismen.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakodynamik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Farmakokinetik

 • Glucose metaboliseres primært ved glycogenese (energilagring) og ved glykolyse (energifrigivelse med dannelse af kuldioxid og vand). Infusionsvæsker med glucose bliver derfor hypotone efter indgift.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakokinetik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber Infusionsvæske
50 mg/ml 100 mg/ml
Osmolaritet Ca. 280 mosmol/l Ca. 555 mosmol/l
Isotoni Isotonisk Hypertonisk
Energiindhold Ca. 840 kJ/l (200 kcal/l) Ca. 1.680 kJ/l (400 kcal/l)
pH Ca. 4 3,5-6,5

  

Håndtering 

Forligelighed ved infusion 

Bør ikke indgives samtidig med, før eller efter blod gennem samme infusionsudstyr, da hæmolyse og pseudoagglutination kan forekomme. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 50 mg/ml 177176
50 x 100 ml
503,85
(B) infusionsvæske, opløsning 50 mg/ml 058622
30 x 250 ml
333,95
(B) infusionsvæske, opløsning 50 mg/ml 057335
20 x 500 ml
233,00
(B) infusionsvæske, opløsning 50 mg/ml 532983
10 x 1000 ml
141,25
(B) infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml 067877
10 x 1000 ml
166,85
(B) infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml 476873
20 x 500 ml
292,35
 
 

Revisionsdato

2017-12-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. januar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...