NuTRIflex® Lipid special

Udgået: 09.04.2018
B05BA10
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs ernæring.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, emulsion. 1 trekammerpose indeholder 250 ml, 500 ml, 750 ml eller 1.000 ml aminosyreopløsning, 250 ml, 500 ml, 750 ml eller 1.000 ml glucoseopløsning og 125 ml, 250 ml, 375 ml eller 500 ml lipidemulsion. 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 14 år 

 • Individuelt, sædvanligvis 35 ml/kg legemsvægt/døgn i.v. i central vene.

 

Børn 5-13 år 

 • Individuelt, sædvanligvis 17,5 ml/kg legemsvægt/døgn i.v. i central vene.

 

Børn 2-4 år 

 • Individuelt, sædvanligvis 25 ml/kg legemsvægt/døgn i.v. i central vene.

 

Bemærk: 

 • Maksimal infusionshastighed er 1,7 ml/kg legemsvægt /time.
 • Forsigtig dosering til patienter med nedsat lever- og nyrefunktion.

Kontraindikationer

 • Børn < 2 år
 • Stærkt nedsat nyre- og leverfunktion
 • Hyperkaliæmi
 • Uræmi uden mulighed for dialyse
 • Alvorlig hyperlipidæmi
 • Hyperglykæmi
 • Akutte shocktilstande
 • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).
 • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen.
 • Forhøjede plasmaværdier af:
  • Acetat
  • Calcium
  • Chlorid
  • Fosfat
  • Kalium
  • Magnesium
  • Natrium
  • Zink.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtig dosering til patienter med nedsat lever- og nyrefunktion.
 • Ved indgift til patienter med forstyrrelser i fedtstofskiftet bør plasma-triglycerid kontrolleres.
 • Serum-kalium bør kontrolleres ved nedsat nyrefunktion.
 • Infusionsvæsken indeholder peanut-, soja- eller æggeprotein. Forsigtighed ved allergi over for disse proteiner.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Flebitis ved indstiksstedet.
Sjældne (0,01-0,1%) Cyanose, Dyspnø, Hypertension, Hypotension.
Knoglesmerter, Rygsmerter.
Erytem.
Allergiske reaktioner  (fx anafylaktisk reaktion, dermale eruptioner, laryngeale, orale og faciale ødemer).
Meget sjældne (< 0,01%) Acidose, Fedtoverbelastningssyndrom, Hyperglykæmi, Hyperlipidæmi.
Ikke kendt Kolestase.
Leukopeni, Trombocytopeni.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Tilfører essentielle fedtsyrer til energistofskiftet.
 • Triglycerider hydrolyseres til glycerol og fedtsyrer. Begge inkorporeres i fysiologiske processer til energiproduktion, syntese af biologisk aktive molekyler, gluconeogenese og re-syntese af lipider.
 • Sojaolie har et højt indhold af essentielle fedtsyrer.
 • Tilfører essentielle aminosyrer, som er nødvendige for proteinsyntesen.
 • Glucose udgør den væsentligste energikilde i cellemetabolisme.

Farmakokinetik

 • Triglycerider og sojaolie metaboliseres fuldstændigt.
 • Kun små mængder aminosyrer udskilles uforandret gennem nyrerne.
 • Glucoseoverskud udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Indhold pr. færdigblandet pose
Volumen 625 ml 1.250 ml 1.875 ml 2.500 ml
Glucose 90 g 180 g 270 g 360 g
Lipider, total heraf 25 g 50 g 75 g 100 g
Sojaolie, renset 12,5 g 25 g 37,5 g 50 g
Triglycerider, mellemkædede 12,5 g 25 g 37,5 g 50 g
Aminosyrer 35,9 g 71,8 g 100,5 g 134 g
Natrium 33,5 mmol 67 mmol 75 mmol 100 mmol
Kalium 23,5 mmol 47 mmol 70,5 mmol 94 mmol
Calcium 2,65 mmol 5,3 mmol 7,95 mmol 10,6 mmol
Magnesium 2,65 mmol 5,3 mmol 7,95 mmol 10,6 mmol
Phosphat 10 mmol 20 mmol 30 mmol 40 mmol
Chlorid 30 mmol 60 mmol 90 mmol 120 mmol
Acetat 30 mmol 60 mmol 90 mmol 120 mmol
Zink 0,02 mmol 0,04 mmol 0,06 mmol 0,08 mmol
Totalt kvælstofindhold 5 g 10 g 15 g 20 g
Energi total 3.090 kJ
(740 kcal)
Ca. 6.175 kJ
(1.475 kcal)
9.265 kJ
(2.215 kcal)
12.350 kJ
(2.950 kcal)
Øvrige oplysninger
Osmolaritet 1.545 mosmol/l 1.545 mosmol/l 1.545 mosmol/l 1.545 mosmol/l
pH 5-6 5-6 5-6 5-6
Additiver (højst tilladte mængde), som kan tilsættes separat eller i kombination
Cernevit 1 htgl 1 htgl 1 htgl 1 htgl
Soluvit® + Vitalipid® Infant eller Adult 1 htgl + 1 ampul 1 htgl + 1 ampul 1 htgl + 1 ampul 1 htgl + 1 ampul
Natrium + Kalium 68 mmol 138 mmol 204 mmol 272 mmol
Calcium* 1,3 mmol 2,7 mmol 4 mmol 5,4 mmol
Magnesium 3,3 mmol 6,7 mmol 10 mmol 13,4 mmol
Uorganisk phosphat** 2,5 mmol 5 mmol 7,5 mmol 10 mmol
Organisk phosphat*** 18,8 mmol 37,5 mmol 56,3 mmol 75 mmol
Alanyl-glutamin**** 15 g 30 g 45 g 60 g

*som calciumgluconat opl. 10%
** som natriumglycerolphosphat (Glycophos) 

***som dinatriumphosphat- eller kaliumdihydrogenphosphat opl. eller som Addiphos 

****som alanyl-glutamin opl. 20% 

Tilberedning af infusionsvæske 

Der henvises til medfølgende brugsvejledning. 

  

Forligelighed ved infusion 

Må ikke tilsættes andre end de anførte ernæringsopløsninger. 


Holdbarhed 

Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 7 dage i køleskab (2-8°C) og 48 timer ved 25°C, men bør anvendes umiddelbart. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, emulsion 134285
5 x 625 ml
Udgået 09-04-2018
(B) infusionsvæske, emulsion 001920
5 x 1250 ml
Udgået 09-04-2018
(B) infusionsvæske, emulsion 002119
5 x 1875 ml
Udgået 09-04-2018
(B) infusionsvæske, emulsion 002130
5 x 2500 ml
Udgået 09-04-2018
 
 

Revisionsdato

2018-04-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. juni 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...