Neostigmin "SAD"

N07AA01
 
 

Kolinesterasehæmmer. Antidot til ikke-depolariserende neuromuskulære blokkere. 

Anvendelsesområder

Myasthenia gravis, tarmatoni og blæreatoni. Revertering af residual ikke-depolariserende neuromuskulær blokade.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,5 mg neostigminbromid. 

Doseringsforslag

Myasthenia gravis.  

0,25-1 mg i.m. eller s.c. 1-4 gange dgl. 


Tarm- og blæreatoni.  

0,25-0,5 mg i.m. eller s.c. hver 4.-6. time i 2-3 dage.
 

Revertering af neuromuskulær blokade.  

0,5-1 mg i.v. 1-3 gange, evt. i kombination med atropin. 

Kontraindikationer

 • Mekanisk obstruktion i gastro-intestinalkanalen eller urinvejene.
 • Må ikke anvendes sammen med suxamethon.
 • Peritonitis.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved: 

 • Astma
 • Epilepsi
 • Hypotension
 • Hjerteinsufficiens.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Øget spytsekretion.
Bradykardi, Bronkospasme, Hypotension.
Øget svedtendens.
Miosis, Tåreflåd.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Sjældne (0,01-0,1%) AV-blok.
Anafylaktisk reaktion.

Ved behandling af patienter med myasthenia gravis kan forekomme tilvænning, der forsvinder efter en pause på 1-2 uger. 

Interaktioner

 • Stoffernes virkning på det parasympatiske perifere nervesystem ophæves af atropin, mens den muskelrelakserende virkning af suxamethon potenseres/forlænges.
 • Antihistaminer og glukokortikoider kan mindske effekten af kolinesterasehæmmere.
 • β-blokkere kan øge risikoen for bradykardi og hypotension.
 • Samtidig anvendelse af ikke-depolariserende neuromuskulære blokkere (fx mivacurium) kan give forsinket revertering efter neuromuskulær blokade i forbindelse med anæstesi.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 30 1. trimester-eksponerede uden tegn på øget overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Udmeldes ved indikationen myasthenia gravis.

Forgiftning

Kolinergt syndrom.  

Behandling: Massiv overdosering kan behandles med atropin, evt. gentaget afhængig af effekt. 

 

Bemærk: Ved snævervinklet glaukom skal øjnene dryppes med pilocarpin 2% samtidig med injektion af atropin. 

Farmakodynamik

Kolinesterasehæmmer. Hæmmer reversibelt enzymet kolinesterase, der nedbryder neurotransmitteren acetylkolin. Øger dermed stimuleringen af de receptorer, der stimuleres af acetylkolin. 

Farmakokinetik

 • Passerer ikke blod-hjernebarrieren.
 • Metaboliseres af plasmaesteraser.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Ca. 50% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Virkningsvarighed 3-4 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
injektionsvæske 0,5 mg/ml 744868
5 ml amp
 
 

Revisionsdato

2017-06-13. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...