Efedrin "SAD"

C01CA26
 
 

Karkontraherende sympatomimetisk amin, som virker direkte på α-, og β-receptorer og indirekte ved at stimulere frigørelsen af noradrenalin. CNS-stimulerende. 

Anvendelsesområder

Hypotension, specielt i forbindelse med spinal, epidural eller generel anæstesi. Shockbehandling

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mg ephedrinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Voksne. 10-25 mg (0,2-0,5 ml) langsomt i.v.
 • Dosis kan gentages hver 5-10 minutter, men bør ikke overskride 150 mg pr. døgn.
 • 25-50 mg kan administreres s.c. eller i.m.
 • Yderligere 50 mg kan om nødvendigt gives i.m.
 • Anvendes i laveste effektive dosis i kortest mulig tid som pressorstof.

Kontraindikationer

Behandling med MAO-hæmmere inden for de sidste 14 dage. 

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved:  

 • hjerte-kar-sygdomme
 • hyperthyroidisme
 • hypertension
 • diabetes mellitus
 • snævervinklet glaukom
 • prostatahypertrofi.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Der ordineres 1 ml af den lave styrke (0,1 mg/ml), men der gives i stedet 1 ml i styrken 1 mg/ml. Bemærk: Styrken 0,1 mg/ml fremstilles magistrelt. Takykardi
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Palpitationer, Takykardi.
Rastløshed, Søvnforstyrrelser.
Urinretention.
Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed, Tremor.

Hypertension og vejrtrækningsbesvær er set med ukendt frekvens. 

Interaktioner

 • Må ikke anvendes til patienter, der er eller har været i behandling med MAO-hæmmere inden for 14 dage, da disse hæmmer nedbrydningen af adrenerge stoffer, hvis virkning forstærkes og forlænges kraftigt.
 • Ved samtidig behandling med indirekte virkende sympatomimetika (fx phenylephrin) kan vasokonstriktion og/eller akut hypertension forekomme.
 • Samtidig brug af visse antidepressiva (fx imipramin og venlafaxin) og efedrin kan medføre paradoksymal hypertension og arytmier.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Der er data for ca. 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Langt den største datamængde vedrører nasal administration. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko.

Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Doping

Anvendelse af ephedrin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Forgiftning

Overdosering kan medføre hjertestop. 

Farmakodynamik

Ephedrin er CNS-stimulerende. Stimulerer også det kardiovaskulære og respiratoriske system samt lukkemusklerne i fordøjelses- og urinvejssystemet. 

Farmakokinetik

 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Udskilles overvejende uomdannet gennem nyrerne.
 • Plasmahalveringstid 3-6 timer afhængigt af urinens pH, idet basisk urin forlænger effekten af ephedrin.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 

Forligelighed ved infusion 

Injektionsvæsken er blandbar med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
injektionsvæske 50 mg/ml 744605
1 ml amp
 
 

Revisionsdato

2018-03-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...