Yderligere information

Anvendelsesområder

Foscan®

L01XD05
 
 
Middel til fotodynamisk terapi af fremskredent planocellulært karcinom.

Anvendelsesområder

 • Fremskredent planocellulært karcinom på hoved og hals, hvor tidligere behandling er slået fejl, og hvor strålebehandling, kirurgi eller systemisk kemoterapi ikke er indiceret.

Temoporfin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af sundhedspersonale med særligt kendskab til fotodynamisk behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske. 1 ml indeholder 4 mg temoporfin. 

Doseringsforslag

Voksne. 0,15 mg/kg legemsvægt langsomt i.v. over mindst 6 min. via en stor vene, helst i fossa cubiti. 90-110 timer efter injektionen belyses behandlingsstedet med 652 nm lys. Behandlingen kan gentages efter mindst 4 uger. 

Kontraindikationer

 • Porfyri eller andre sygdomme, som forværres af lys
 • Tumorer, der eroderer større blodkar på eller i umiddelbar nærhed af bestrålingsstedet
 • Planlagt kirurgi eller tandbehandling inden for de næste 30 dage (lyspåvirkning fra operationslamper)
 • Øjenlidelse, der kræver spaltelampeundersøgelse inden for de næste 30 dage
 • Behandling med fotosensibiliserende midler.

Forsigtighedsregler

 • Ved ekstravasation på injektionsstedet skal området beskyttes mod lys i mindst 3 måneder
 • Behandlingen medfører lysfølsomhed over for synligt lys, hvorfor huden og øjnene skal beskyttes mod direkte sollys og stærkt indendørs lys i 15 dage efter injektionen. Tilvænning til normalt lys bør ske gradvis.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner i og omkring tumor, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Obstipation, Stomatitis, Synkebesvær.
Blødning.
Ansigtsødem, Ardannelse.
Almindelige (1-10%) Feber.
Kvalme, Opkastning.
Ødemer.
Anæmi.
Svimmelhed, Trismus.
Blærer, Brændende fornemmelse i huden, Erytem, Fototoksicitet, Hudnekrose, Pigmentforandringer i huden.
Infektioner  (lokal).

Interaktioner

Samtidig anvendelse af andre fotosensibiliserende midler (fx tetracyclin og naturlægemidler med perikon) øger hudens følsomhed over for lys. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Efter intravenøs indgift akkumuleres temoporfin i tumorvæv. Ved lysaktivering dannes reaktivt oxygen, der forårsager irreversible skader på målcellerne.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 65 timer.
 • Udskilles med galden og fæces.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Medfølgende filter skal anvendes, og der må ikke gennemskylles efterfølgende. Se endvidere medfølgende brugsvejledning. 

Firma

 
 

Revisionsdato

2015-12-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 13. august 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...