Actrapid®

Actrapid Penfill
A10AB01
 
 

Hurtigt indsættende og kortvarigt virkende insulinpræparat. Neutral opløsning af krystallinsk, højtrenset humant insulin. Fremstillet ved genteknologi (gærceller). Identisk med humant insulin. 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Undgå forveksling af insulinpenne og reagér på blodglukoseværdi om nødvendigt. Læs mere 

 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i hætteglas. 1 ml indeholder 100 IE humant insulin.
Actrapid® Penfill®, injektionsvæske, opløsning i cylinderampuller. 1 ml indeholder 100 IE humant insulin. 

Doseringsforslag

Individuel s.c. dosering.
Dosis bør tages kort tid før et måltid. 

 

Indgivelse 

 • Subkutan injektion
  • Gives s.c. i abdomen, lår, gluteal- eller deltoideusområdet.

 

Til ældre eller ved nedsat nyre- eller leverfunktion

 • Dosisjustering på baggrund af øget monitorering af blod-glucose.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-90 ml/min:

  Tæt monitorering af blod-glucose anbefales. Dosisjustering kan blive nødvendig. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Patienten skal informeres om at kontakte lægen før rejse mellem forskellige tidszoner, da det evt. kan være nødvendigt at indtage insulin og mad på andre tidspunkter.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og febertilstande, øger normalt insulinbehovet.
 • Ved samtidige sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse eller thyroidea, eller nyre- eller leversygdomme kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Manglende monitorering og/eller aktion på p-glucose værdier. Hyper- eller hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Dobbeltadministration. Patient får sin vanlige Insulatard 30 IE om morgenen, men får fejlagtigt også Insulatard 30 IE om aftenen. Alvorlig hypoglykæmi, indlæggelse.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Insulinshock.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af morgen- og aftendosis. Alvorlig hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af præparatets styrke (100 E/ml) og ordinerede dosis (18 E), så der gives 100 E i stedet for 18 E. Alvorlig hypoglykæmi, indlæggelse, fald.
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende koordination mellem glucose-drop/ernæring og insulin-drop. Hyper- eller hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende pausering af vanlig dosering under glucose-drop. Bevidsthedssvækkelse.
Administrations-/ dispenseringsfejl Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Insulinshock.
Administrations-/ dispenseringsfejl Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Insulinshock.
Administrations-/ dispenseringsfejl Man anvendte forkert insulinpræparat (fx Insulatard® i stedet for Actrapid®). Hyper- eller hypoglykæmi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hypoglykæmi.
Almindelige (1-10%) Reaktioner på indstiksstedet.
Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1%) Perifer neuropati.
Akkommodationsbesvær, Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion.
Retinopati.

Se endvidere Insulin

Interaktioner

 • Ved samtidig anvendelse af β-blokkere er der risiko for afsvækkede og ændrede symptomer på hypoglykæmi og medfølgende blodtryksstigning.
 • Symptomerne på hypoglykæmi tilsløres af ikke-β1-selektive β-blokkere. β1-selektive β-blokkere bør derfor foretrækkes.
 • Insulinfølsomheden kan øges ved alkoholindtagelse og ved anvendelse af MAO-hæmmere.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika på grund af antagonistisk virkning på glucosemetabolismen.
 • Der er risiko for hypoglykæmi ved samtidig brug af ACE-hæmmere.
 • Pioglitazon kan sammen med insulin øge risikoen for hjerteinsufficiens, særligt hos patienter med risikofaktorer for udvikling af hjerteinsufficiens. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er mange tusinde diabetikere, som har været eksponeret for insulin under graviditet. Frekvensen af uønsket fosterpåvirkning er højere end i baggrundspopulationen, men dette er med stor sikkerhed et resultat af confounding by indication. Se endvidere Type 1-diabetes

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af insulin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Insuliner:  

 • Primær virkning: Regulering af glucosemetabolismen.
 • Desuden flere anabole og antikatabole virkninger i forskellige væv.
 • Virkningen på blodglucosekoncentrationen indtræder efter ca. 30 minutter.
 • Virkningsvarighed ca. 8 timer, afhængig af dosis.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration nås 1-3 timer efter subkutan injektion. 
 • Virkningen på blodglucosekoncentrationen indtræder efter ca. 30 minutter. 
 • Virkningsvarighed ca. 7 timer, afhængig af dosisstørrelsen.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH 7,3. 

Håndtering

Subkutan injektion 

 • Må kun anvendes sammen med injektionssprøjter, som tillader særlig nøjagtig udmåling af dosis.
 • Da der er risiko for udfældning i pumpekatetre, må Actrapid® ikke anvendes i insulinpumper til kontinuerlig subkutan insulininfusion.
 • Penfill® cylinderampuller er beregnet til anvendelse sammen med Novo Nordisk insulin-dispenseringssystemer og NovoFine® eller NovoTwist® nåle.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Evt. intravenøs indgivelse 

 • Skal anvendes i koncentration på 0,05-1,0 enhed/ml i polypropyleninfusionspose med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.
 • Skal injiceres i infusionsposen og ikke blot i indgangsporten.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning

Holdbarhed

 • Insulin, som ikke er taget i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke anvendes.
 • Insulin, som er i brug:
  • ikke opbevares i køleskab.
  • Hætteglas kan opbevares højst 6 uger ved stuetemperatur (højst 25°C).
  • Cylinderampuller kan opbevares højst 6 uger ved højst 30°C.
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.
 • Insulinen må ikke anvendes, hvis den er uklar.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Metacresol : injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 IE/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 IE/ml (Penfill®)
Andre:
Glycerol : injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 IE/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 IE/ml (Penfill®)
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 IE/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 IE/ml (Penfill®)
Zinkchlorid : injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 IE/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 IE/ml (Penfill®)

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 IE/ml 013950
10 ml
172,00 6,88
(B) injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 IE/ml  (Penfill®)  013958
5 x 3 ml
340,95 9,09
(B) injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 IE/ml 480971
5 x 3 ml (Paranova)
341,45 9,11

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 IE/ml

Farve: Gul
Mål i mm: 11 x 67
Actrapid® Penfill®
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-05-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...