Forsteo®

H05AA02
 
 

Middel mod osteoporose. Aktivt fragment af parathyroideahormon (rh PTH(1-34)) fremstillet ved genteknologi (colibakterier). 

Anvendelsesområder

 • Svær spinal osteoporose med dokumenterede spontanfrakturer hos postmenopausale kvinder og hos mænd over 40 år.
 • Behandling af osteoporose, der ses i forbindelse med langvarig systemisk glukokortikoidbehandling hos kvinder og mænd med forøget risiko for frakturer.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning 20 mikrogram/80 mikroliter i flerdosispen. 1 dosis indeholder 20 mikrogram teriparatid. 

Doseringsforslag

 • Voksne. 20 mikrogram s.c. 1 gang dgl. i højst 24 måneder.

  

Behandlingen bør suppleres med et dagligt tilskud af calcium og D-vitamin. 

Vedr. subcutan injektion; Se film under Instruktioner 

Instruktioner

 

 

Kontraindikationer

 • Præeksisterende hypercalcæmi
 • Stærkt nedsat nyrefunktion
 • Metaboliske knoglesygdomme, inkl. hyperparatyroidisme og Pagets knoglesygdom
 • Uforklarlig forhøjet basisk fosfatase
 • Børn og unge med åbentstående epifyselinjer
 • Tidligere behandling af skelettet med stråleterapi
 • Maligne lidelser i skelettet eller knoglemetastaser.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved urolithiasis med calciumsten samt ved moderat nedsat nyrefunktion
 • Digoxinbehandling (forbigående hypercalcæmi)
 • P-calciumbestemmelse bør foretages mindst 16 timer efter seneste injektion.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Træthed.
Kvalme, Opkastning.
Dyspnø, Palpitationer.
Anæmi.
Hyperkolesterolæmi.
Muskelkramper, Smerter i ekstremiteter, Smerter i thorax.
Depression, Hovedpine, Svimmelhed.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Forhøjet serum-urat, Hypercalcæmi.
Inkontinens.

Graviditet

Ikke relevant.

Se endvidere

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Bindes til PTH/PTHrP-receptoren på knogleformative celler, hvor det stimulerer osteoblasterne. Ved kontinuerlig indgift øges knogleomsætningen og knogleresorptionen som ved primær hyperparatyroidisme.

Farmakokinetik

Biotilgængelighed efter s.c. injektion ca. 95%. Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af 30 min. Metaboliseres hovedsageligt i lever og nyrer. Plasmahalveringstid ca. 1 time.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 4,0 


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses.
 • Efter åbning: Kan opbevares i 4 uger i køleskab (2-8°C).

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS)(En.ge.r.im) injektionsvæske, opl. 20 mikrog/80 mikrol. 014094
28 doser (2,4 ml)
3.550,75 126,81
(NBS)(En.ge.r.im) injektionsvæske, opl. 20 mikrog/80 mikrol. 079751
28 doser (2,4 ml) (Orifarm)
3.541,25 126,47
(NBS)(En.ge.r.im) injektionsvæske, opl. 20 mikrog/80 mikrol. 114456
28 doser (2,4 ml)(Abacus Medic
3.550,55 126,81
(NBS)(En.ge.r.im) injektionsvæske, opl. 20 mikrog/80 mikrol. 557623
28 doser (2,4 ml) (Paranova)
3.535,65 126,27

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl.  20 mikrog/80 mikrol.

Mål i mm: 159 x 27
Forsteo® 20 mikrogram/80 mikroliter
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte, og uden kanyle
 
Forsteo® 20 mikrogram/80 mikroliter
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2015-09-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...