Somavert

H01AX01
 
 
Syntetisk somatropinantagonist fremstillet ved rekombinant DNA-teknologi.

Anvendelsesområder

Patienter med akromegali, som ikke har responderet tilstrækkeligt på kirurgi og/eller strålebehandling, og hvor behandling med somatostatinanaloger ikke har normaliseret IGF-I-koncentrationen eller ikke blev tolereret. 

  

Pegvisomant bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til akromegali og behandling af denne lidelse. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg eller 30 mg pegvisomant (konjugat af visomant og et macrogol). 

Doseringsforslag

 • Voksne. Sædvanligvis 10-15 mg s.c. dagligt.
  Dosis justeres efter IGF-I-niveau, maksimal døgndosis er 30 mg.
  I kombinationsbehandling med somatostatinanalog er en pegvisomantdosis på 40-60 mg pr. uge fordelt på 2 injektioner formentlig tilstrækkelig.

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen reducerer ikke tumorstørrelse, og patienter med væksthormonsecernerende tumorer bør derfor overvåges for evt. progression af tumoren.
 • Uafhængigt af dosis ses hos ca. 4% stigning i serum-ASAT/ALAT 2-3 måneder efter behandlingsstart. Tilstanden er oftest asymptomatisk og forbigående.
 • Levertallene bør måles hver 4.-6. uge i de første 6 måneder samt ved symptomer på hepatitis (træthed, madlede, icterus).
  Ved moderat stigning (2-3 gange), vælger de fleste at fortsætte behandlingen under nøje biokemisk kontrol, mens mere udtalte stigninger almindeligvis fører til seponering af behandlingen med efterfølgende normalisering af transaminaserne.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré.
Artralgi.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Kraftesløshed, Reaktioner på indstiksstedet, Temperaturstigning, Træthed, Vægtøgning.
Dyspepsi, Flatulens, Forhøjede levertransaminaser, Kvalme, Meteorisme, Obstipation, Opkastning.
Dyspnø, Hypertension, Perifere ødemer.
Kontusion.
Hyperglykæmi, Hyperkolesterolæmi.
Artritis, Myalgi.
Abnorme drømme, Hypæstesi, Somnolens, Svimmelhed, Tremor.
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Hæmaturi.
Øjensmerter.
Ikke almindelige (0,1-1%) Tandgener.
Blødningstendens, Leukopeni, Trombocytopeni.
Hypertriglyceridæmi.
Angst, Apati, Hukommelsesbesvær, Konfusion, Migræne, Personlighedsforstyrrelser, Uvarslede søvnanfald.
Ansigtsødem, Erytem, Purpura, Sårhelingskomplikationer.
Allergiske reaktioner.
Nyrefunktionspåvirkning.
Morbus Meniere anfald.
Ikke kendt Laryngospasme.
Aggressivitet.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

Interaktioner

På grund af øget insulinfølsomhed kan det være nødvendigt at nedsætte dosis af insulin eller orale antidiabetika hos patienter med diabetes mellitus.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Pegvisomant binder sig til og blokerer væksthormonreceptorer i alle målorganer. Dette medfører hæmning af væksthormons biologiske virkninger, og der ses et fald i serumkoncentrationen af IGF-I samtidig med en stigning i serumkoncentrationen af GH. Pegvisomant medbestemmes som GH med visse GH-analyser. 

Farmakokinetik

 • Efter s.c. injektion absorberes pegvisomant langsomt.
 • Biotilgængelighed ca. 60%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 33-77 timer.
 • Plasmahalveringstid 74-172 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning ca. 7,4. 

 

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

Indholdet af et hætteglas opløses i medfølgende solvens (1 ml). Se medfølgende brugsvejledning. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig injektionsvæske skal anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 10 mg 053745
30 stk. (Abacus)
21.833,60 727,79
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 10 mg 404570
30 stk. m. sprøjte (Abacus)
21.833,60 727,79
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 10 mg 532072
30 stk. m. sprøjte
21.244,85 708,16
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 15 mg 142410
30 stk.
31.767,85 705,95
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 20 mg 053756
30 stk. (Abacus)
43.391,65 723,19
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 20 mg 178299
30 stk. m. sprøjte (Abacus)
43.391,65 723,19
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 20 mg 588227
30 stk. m. sprøjte
42.290,75 704,85
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 25 mg 540527
30 stk. m. sprøjte
52.858,95 704,79
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 30 mg 126868
30 stk.
63.427,20 704,75
 
 

Revisionsdato

2018-03-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. september 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...