Solaraze

D11AX18
 
 

Non-steroidt antiinflammatorisk middel til lokal anvendelse på hud. 

Anvendelsesområder

Aktinisk keratose.

Dispenseringsform

Gel. 1 g indeholder 30 mg diclofenac (som diclofenacnatrium). 

Doseringsforslag

Voksne. Appliceres 2 gange dgl. i 2-3 måneder. Højst 8 g gel dgl. 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer.
 • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af salicylsyre eller andre NSAID.

Forsigtighedsregler

 • Direkte sollys, herunder solarium, skal undgås under behandlingen.
 • Må ikke anvendes på:
  • sår
  • inficeret hud
  • eksfoliativ dermatitis.
 • Må ikke komme i kontakt med øjnene.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Reaktioner og ubehag på applikationsstedet.
Ødemer.
Hyperæstesi, Paræstesier, Øget muskeltonus.
Bulløs dermatitis, Dermatitis, Eksem, Erytem, Hudhypertrofi, Hudkløe, Hududslæt, Kontaktdermatitis, Sårdannelse, Tør hud.
Conjunctivitis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Blødning.
Alopeci, Ansigtsødem.
Øjensmerter.
Meget sjældne (< 0,01%) Gastro-intestinal blødning.
Astma.
Fotosensibilitet, Pustuløst hududslæt.
Allergiske reaktioner.
Nyresvigt.

Der er indrapporteret tilfælde af midlertidig misfarvning af hår på applikationsstedet. Denne misfarvning forsvinder sædvanligvis, når behandling indstilles. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Behandling af meget store hudområder (over 30% af legemsoverfladen) bør dog undgås. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Diclofenac er et non-steroidt anti-inflammatorisk middel. Diclofenacs virkemåde mod aktinisk keratose er ikke kendt, men kan være relateret til hæmning af cyclooxygenase, der fører til reduceret prostaglandin E2 (PGE2)-syntese.  

Farmakokinetik

Absorberes systemisk i varierende grad (< 1-12%). 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzylalkohol : gel 3%
Andre:
Macrogoler : gel 3%

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) gel 3% 378686
100 g
930,00
(B) gel 30 mg/g  (2care4) 486873
100 g
935,00
 
 

Revisionsdato

2018-04-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...