Link®

A02AD01
 
 

Anvendelsesområder

Symptomatisk ved gastro-øsofageal reflukssygdom

Se endvidere:

Dispenseringsform

Oral suspension. 1 ml indeholder 150 mg co-præcipitat af aluminiumhydroxid og magnesiumcarbonat. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 15 år. 700-3.000 mg efter behov. 

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-30 ml/min:

  Risiko for magnesiumforgiftning. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

Alkoholindhold 

Oral suspension indeholder ca. 3 % v/v alkohol. 1 dosis indeholder op til 0,54 g alkohol, der svarer til 4,5 % af én genstand. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré, Obstipation.
Sjældne (0,01-0,1%) Tarmobstruktion.
Neurotoksicitet  (hos patienter i dialyse).
Meget sjældne (< 0,01%) Hypermagnesiæmi.
Ikke kendt Abdominalsmerter.

Langvarig brug af høje doser kan føre til forstyrrelser i calcium/fosfatbalancen. 

Interaktioner

 • Aluminium og magnesium kompleksbinder
  • estramustin
  • fluorquinoloner
  • jern
  • mycophenolatmofetil
  • tetracycliner, 
  så der risikeres en svagere effekt af disse midler ved samtidig indgift. Bør derfor indgives med et tidsinterval på mindst 2 timer.
 • Aluminium og magnesium kan nedsætte absorptionen af digoxin og gabapentin.
 • Aluminium og magnesium nedsætter AUC for sotalol med 20%.
 • Aluminium kan nedsætte absorptionen af levothyroxin.
 • Aluminium kan nedsætte plasmakoncentrationen af clozapin.
 • Magnesium kan forlænge den neuromuskulære blokade af cisatracurium med op til 35 minutter.
 • Absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol, kan ændres. Desuden bør antacida ikke gives sammen med enteropræparater, da der herved kan ske brud på enterodrageringen som følge af en lokalt forhøjet pH-værdi.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 3711, 3966, 1550

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Forgiftning

 • Magnesiumforgiftning ses primært efter overdosis af laksantia: Hæmmet neuromuskulær overledning, respirationsdepression, CNS-depression, hypotension, bradykardi og hæmmet kardial overledning. 
 • Toksisk dosis er variabel og afhænger bl.a. af nyrefunktion. Tegn på hypermagnesiæmi kan ses ved S-magnesium > 2 mmol/l.
 • Behandling: Magnesium bindes ikke til aktivt kul. I.v. calcium og hæmodialyse ved alvorlig forgiftning.

Farmakodynamik

Neutraliserer saltsyren i ventriklen, så pH øges. 

Farmakokinetik

Aluminium 

 • Den systemiske absorption er ringe.

Magnesium 

 • 15-30% absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Oral suspension omrystes før brug. 

Hjælpestoffer

Smag:
Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) oral suspension 150 mg/ml 049056
250 ml
ikke fast pris

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-01-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...