DepoCyte

Udgået: 06.11.2017
L01BC01
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit til cytidin og desoxycytidin. 

Anvendelsesområder

 • Malignt lymfom med involvering af meninges.

Cytarabin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til pågældende sygdom og dens behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension. 1 hætteglas indeholder 50 mg cytarabin (som lipid-kompleks). 

Doseringsforslag

Induktions- og konsolideringsbehandling 

Voksne. 50 mg i alt 6 gange (uge 1, 3, 5, 7, 9 og 13). Vedligeholdelsesbehandling. 50 mg i alt 4 gange (uge 17, 21, 25 og 29). 


Bemærk: 

 • Indgives intratekalt ved langsom injektion i løbet af 1-5 minutter, enten direkte i spinalvæsken ved lumbalpunktur eller via et intraventrikulært reservoir. Efter indgift via lumbalpunktur anbefales fladt sengeleje 1 time.
 • For at mindske bivirkningerne behandles med kortikosteroid (fx dexamethason 4 mg 2 gange dgl.) i 5 dage startende på dagen for DepoCyte-injektionen.

Kontraindikationer

Infektiøs eller medikamentelt udløst meningitis.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression, induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling. I kombination med andre neurotoksiske kemoterapeutika eller med kraniel/spinal strålebehandling øges risikoen for neurotoksicitet.
 • Ved cerebrospinalvæskeundersøgelse kan DepoCyte-partikler ligne leukocytter i størrelse og udseende.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber, Kraftesløshed.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Trombocytopeni.
Arachnoiditis, Hovedpine, Konfusion.
Almindelige (1-10%) Smerter, Træthed.
Nakkesmerter, Rygsmerter.
Hemiparese, Hypæstesi, Kramper, Paræstesier, Somnolens.
Inkontinens.
Blindhed, Høretab, Synsforstyrrelser.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Pyrimidinanalog, som efter in vivo-aktivering intracellulært virker ved hæmning af DNA-syntesen.

Farmakokinetik

 • Efter intratekal indgift nås maksimal koncentration af cytarabin i hele cerebrospinalvæsken i løbet af 5 timer.
 • Koncentrationen falder med en terminal halveringstid på 100-263 timer.
 • Den systemiske cytarabineksponering er ubetydelig, da cytarabin hurtigt deamineres til det inaktive uracilarabinosid vha. cytidindeaminase, som især findes i lever og nyrer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 6,5-8,5 

  

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler


Forligelighed 

Injektionsvæsken bør ikke fortyndes eller blandes med andre lægemidler. 

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Må ikke fryses.
 • Efter åbning kan injektionsvæsken højst opbevares 4 timer ved 18-22ºC, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, susp. 50 mg/5 ml 017130
5 ml
Udgået 06-11-2017
 
 

Revisionsdato

2017-10-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. januar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...