Ventavis

B01AC11
 
 

Prostacyclinanalog til behandling af pulmonal hypertension. 

Anvendelsesområder

Pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos patienter i WHO-funktionsklasse III.
Iloprost bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af pulmonal arteriel hypertension. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Inhalationsvæske til nebulisator, opløsning. 1 ml indeholder 10 mikrogram eller 20 mikrogram iloprost (som trometamolsalt). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 2,5-5 mikrogram efter behov 6-9 gange dgl.
 • Inhaleres ved hjælp af speciel nebulisator:
  • 10 mikrogram/ml: Breelib, I-Neb AAD, Venta-Neb.
  • 20 mikrogram/ml: Breelib, I-Neb AAD.


Nedsat leverfunktion eller dialysekrævende nyreinsufficiens 

 • Initialt 2,5 mikrogram højst 6 gange dgl. med mindst 3 timers interval.

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år. 

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-15 ml/min:

  Voksne. Initialt 2,5 mikrogram højst 6 gange dgl. med mindst 3 timers interval. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Frisk gastro-intestinal blødning
 • Traumer
 • Intrakraniel blødning
 • Alvorlig koronar hjertesygdom
 • Ustabil angina pectoris
 • Myokardieinfarkt inden for de sidste 6 måneder
 • Akut eller kronisk kongestiv hjerteinsufficiens
 • Alvorlige arytmier.
 • Cerebrovaskulære hændelser inden for de sidste 3 måneder
 • PAH forårsaget af okklusiv venesygdom
 • Medfødte eller erhvervede klapdefekter med klinisk relevante forstyrrelser af myokardiefunktionen, som ikke er relateret til PAH.

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke påbegyndes ved systolisk blodtryk < 85 mmHg. 
 • Patienter med samtidige akutte pulmonale infektioner, KOL og svær astma bør overvåges omhyggeligt.
 • Ved tegn på pulmonalt ødem bør pulmonal veno-okklusiv sygdom overvejes, og behandlingen seponeres.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Flushing, Hoste, Perifere ødemer, Vasodilatation.
Blødningstendens.
Brystsmerter.
Hovedpine, Trismus.
Almindelige (1-10%) Diarré, Mundhulegener, Opkastning.
Dyspnø, Halsirritation, Hypotension, Palpitationer, Smerter i øvre luftveje, Takykardi.
Svimmelhed, Synkope.
Hududslæt.
Ikke kendt Bronkospasme.
Trombocytopeni.
Hypersensitivitet.

Med ukendt frekvens er desuden set letale tilfælde af cerebral og intrakraniel blødning. 

Interaktioner

 • Teoretisk risiko for blødning, når iloprost anvendes sammen med heparin, antikoagulantia af coumarintypen eller andre hæmmere af trombocytaggregation.
 • Iloprost kan forøge virkningen af vasodilatatorer og antihypertensive midler og dermed øge risikoen for hypotension.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Vasodilatation af det pulmonale arteriesystem.

Farmakokinetik

 • Efter inhalation af 5 mikrogram opnås maksimal plasmakoncentration på 100-200 pikogram/ml ved afslutning af inhalationsbehandlingen.
 • Plasmahalveringstid 5-25 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) inhalationsvæske til nebulisator 10 mikrogram/ml 131014
168 x 1 ml
23.791,90 2.124,28
(BEGR) inhalationsvæske til nebulisator 20 mikrogram/ml 582128
168 x 1 ml
23.791,90 1.062,14
 
 

Revisionsdato

2016-02-23. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...