Flamazine

D06BA01
 
 

Hudmiddel, antibakterielt.  

Anvendelsesområder

  • Hudinfektioner, forårsaget af sulfadiazinfølsomme bakterier.
  • Brandsår.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 10 mg sølvsulfadiazin. 

Doseringsforslag

Appliceres sterilt i et 3-5 mm tykt lag 1 gang i døgnet.

Kontraindikationer

  • Allergi over for indholdsstoffer.
  • Langvarig behandling af kronisk inficerede hudområder.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Leukopeni.
Kontaktdermatitis.
  • Enkeltstående tilfælde af nyrefunktionspåvirkning.
  • Ved længerevarende behandling af udbredte sår kan der optræde systemiske bivirkninger med argyri og sensomotorisk polyneuropati.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Sølvsulfadiazin har bakteriostatiske og baktericide egenskaber og yder et bredt spektrum af antimikrobiel aktivitet. 

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) creme 1% 038513
50 g
76,20
(B) creme 1% 540070
Krukke a 250 g
181,75
 
 

Revisionsdato

2013-06-11. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. august 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...