Emtriva

J05AF09
 
 

Anvendelsesområder

Anvendes i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til HIV-inficerede voksne og børn. Se endvidere Midler mod HIV


Præparatet bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 200 mg emtricitabin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 33 kg. 200 mg 1 gang dgl. med eller uden mad. 

 

Nedsat nyrefunktion 

 

GFR (ml/min) 

Dosis 

>30 

200 mg hver 24. time 

15-30 

200 mg hver 72. time 

< 15 

200 mg hver 96. time 


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Udvikles pancreatitis, bør emtricitabin seponeres.
 • Forsigtighed ved hepatomegali, hepatitis eller nedsat leverfunktion.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Kvalme.
Forhøjet plasma-kreatinkinase.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Smerter.
Abdominalsmerter, Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-lipase og -amylase, Opkastning.
Neutropeni.
Hyperglykæmi, Hypertriglyceridæmi.
Abnorme drømme, Svimmelhed, Søvnløshed.
Hudkløe, Hududslæt, Makulopapuløst hududslæt, Misfarvning af huden, Pustuløst hududslæt, Urticaria, Vesikler.
Allergiske reaktioner.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anæmi.
Angioødem.
 • Bivirkninger er opgjort på baggrund af studier, hvor der blev givet anden HIV-behandling samtidig. Det er usikkert, i hvor høj grad bivirkningerne kan tilskrives emtricitabin.
 • Erfaringsmæssigt tåles emtricitabin godt.
 • Legemsvægt samt glucose- og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.
 • Autoimmune lidelser (fx Graves sygdom) er også set og kan optræde flere måneder efter påbegyndt behandling. 

    

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

Data for emtricibatin (mere end 2.500 1. trimester-eksponerede) tyder ikke på en væsentlig overrisiko for uønsket fosterpåvirkning.  

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. 


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • HIV-nukleosid-RT-hæmmer.
 • Intracellulært omdannes det enzymatisk til den aktive metabolit.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 93%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1-2 timer.
 • Fordelingsvolumen 1,1-1,7 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 10 timer.
 • Intracellulær halveringstid ca. 39 timer.
 • Ca. 85% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 200 mg (kan dosisdisp.) 016973
30 stk.
2.249,75 74,99

Foto og identifikation

Hårde kapsler  200 mg

Præg:
GILEAD, 200 mg,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå, Hvid
Mål i mm: 6,9 x 19,4
hårde kapsler 200 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-11-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...