Emtriva

J05AF09
 
 

Anvendelsesområder

Anvendes i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til HIV-inficerede voksne og børn. Se endvidere Midler mod HIV


Præparatet bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 200 mg emtricitabin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 33 kg. 200 mg 1 gang dgl. med eller uden mad. 

 

Nedsat nyrefunktion 

 

GFR (ml/min) 

Dosis 

>30 

200 mg hver 24. time 

15-30 

200 mg hver 72. time 

< 15 

200 mg hver 96. time 


Beregn eGFR her: Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

Forsigtighedsregler

 • Udvikles pancreatitis, bør emtricitabin seponeres.
 • Forsigtighed ved hepatomegali, hepatitis eller nedsat leverfunktion.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Kvalme.
Forhøjet plasma-kreatinkinase.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Smerter.
Abdominalsmerter, Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-lipase og -amylase, Opkastning.
Neutropeni.
Hyperglykæmi, Hypertriglyceridæmi.
Abnorme drømme, Svimmelhed, Søvnløshed.
Hudkløe, Hududslæt, Makulopapuløst hududslæt, Misfarvning af huden, Pustuløst hududslæt, Urticaria, Vesikler.
Allergiske reaktioner.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anæmi.
Angioødem.
 • Bivirkninger er opgjort på baggrund af studier, hvor der blev givet anden HIV-behandling samtidig. Det er usikkert, i hvor høj grad bivirkningerne kan tilskrives emtricitabin.
 • Erfaringsmæssigt tåles emtricitabin godt.
 • Legemsvægt samt glucose- og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.
 • Autoimmune lidelser (fx Graves sygdom) er også set og kan optræde flere måneder efter påbegyndt behandling. 

    

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (alle lægemidler og kombinationer poolede) ikke er forbundet med en overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. For emtricitabin er der data for ca. 800 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • HIV-nukleosid-RT-hæmmer.
 • Intracellulært omdannes det enzymatisk til den aktive metabolit.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 93%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1-2 timer.
 • Fordelingsvolumen 1,1-1,7 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 10 timer.
 • Intracellulær halveringstid ca. 39 timer.
 • Ca. 85% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 200 mg (kan dosisdisp.) 016973
30 stk.
2.251,80 75,06

Foto og identifikation

Hårde kapsler  200 mg

Præg:
GILEAD, 200 mg,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå, Hvid
Mål i mm: 6,9 x 19,4
hårde kapsler 200 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-11-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. september 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...