Optinate® Septimum

M05BA07
 
 

Middel mod osteoporose. Osteoklasthæmmende middel af bisfosfonattypen

Anvendelsesområder

 • Postmenopausal osteoporose for at reducere risikoen for vertebrale frakturer og hoftefraktur.
 • Forebyggelse af osteoporose hos postmenopausale kvinder med øget risiko for osteoporose.
 • Opretholdelse eller forøgelse af knoglemassen hos patienter, som er i systemisk langtidsbehandling med kortikosteroider.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 35 mg risedronat (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne. 35 mg ugentlig på samme ugedag om morgenen. 

 

Bemærk: 

 • Skal indtages fastende med et helt glas postevand (ikke mineralvand) mindst 30 min. før andre føde- og drikkevarer, kosttilskud eller lægemidler.
 • Tabletten skal indtages i stående eller siddende stilling, og den skal synkes hel med et helt glas vand på grund af risiko for øsofagusirritation. Patienten må ikke ligge ned de første 30 minutter efter indtagelsen.

Kontraindikationer

 • Sværere nyreinsufficiens (GFR < 30 ml/min.)
 • Hypocalcæmi og andre forstyrrelser i calcium- og mineralstofskiftet
 • Manglende evne til at stå eller sidde oprejst i mindst 30 minutter efter indtagelse af en tablet
 • Synkebesvær, herunder øsofagusabnormiteter, som kan forsinke tømningen af spiserøret eller medføre refluks
 • Ulcerationer i øsofagus og ventrikel ventrikel samt anormaliteter, som kan føre til forsinket tømning, fx striktur eller akalasi.
 • Allergi over for bisfosfonater.

Forsigtighedsregler

 • Under behandlingen bør gives tilskud af calcium og evt. supplerende D-vitamin. D-vitaminmangel (P-25OHD < 50 nmol/l) skal korrigeres før behandlingsstart.
 • Patienter med uforklarede smerter i lyske eller lårben bør udredes for atypisk (inkomplet) femurfraktur.
 • Pga. lille risiko for kæbeosteonekrose bør patienter med dårlig tandstatus tilrådes behandling heraf, inden behandlingen iværksættes.
 • Øvre dyspepsi, herunder forværring under pågående behandling.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation.
Knoglesmerter, Myalgi.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-duodenale ulcera.
Sjældne (0,01-0,1%) Øsofagusstriktur.
Atypisk stressfraktur.
Ikke kendt Kæbeosteonekrose.
Alopeci, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Uveitis.

Interaktioner

Bisfosfonater bindes let til andre substanser, hvorfor absorptionsfraktionen nedsættes, hvis ventriklen ikke er helt tom på tidspunktet for indtag af tabletterne (se afsnit om dosering). 

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen ekspositionsdata. På grund af virkningsmekanisme og halveringstid frarådes brugen under graviditet. Se endvidere Bisfosfonater (osteoporose)

 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne).

Farmakodynamik

Hæmmer osteoklastaktiviteten og dermed knogleomsætningen, hvorved knoglemineraltætheden øges.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 0,6%.
 • Samtidig fødeindtagelse nedsætter absorptionsgraden.
 • Bindes til knoglevæv, hvorfra det langsomt afgives.
 • Eliminationen er trifasisk, og den terminale plasmahalveringstid er ca. 20 døgn.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 35 mg (kan dosisdisp.) 497290
12 stk. (blister)
490,95 5,84

Substitution

filmovertrukne tabletter 35 mg
Primadronat (Parallelimport), Risedronat, filmovertrukne tabletter 35 mg
Risedronatnatrium "2care4" (Parallelimport), Risedronat, filmovertrukne tabletter 35 mg
Risostad STADA Nordic, Risedronat, filmovertrukne tabletter 35 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  35 mg

Præg:
RSN, 35 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 11,7 x 5,7
filmovertrukne tabletter 35 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...