TicoVac®

TicoVac Junior
J07BA01
 
 

Anvendelsesområder

 • Profylakse mod TBE-virus ved arbejde eller langvarigt ophold i lokalområder, hvor sygdommen findes, fx i Øst- og Centraleuropa, Sverige samt på Bornholm. Enkelte tilfælde er konstateret i Nordsjælland.
 • For at opnå immunitet i førstkommende forårsperiode med skovflåtaktivitet bør første og anden dosis gives i vintermånederne.

Dispenseringsform

TicoVac® (voksne), injektionsvæske, suspension i injektionssprøjte. 

1 injektionssprøjte (0,5 ml) indeholder:  

 • 2,4 mikrogram inaktiveret TBE-virus (Neudoerfl stamme).


TicoVac® Junior, injektionsvæske, suspension i injektionssprøjte. 

1 injektionssprøjte (0,25 ml) indeholder:  

 • 1,2 mikrogram inaktiveret TBE-virus (Neudoerfl stamme).

Doseringsforslag

TicoVac® (voksne)

Voksne og unge 16-60 år 

 • Primær vaccination
  • 1. dosis
   • 0,5 ml i.m. i regio deltoidea.
  • 2. dosis
   • 0,5 ml i.m. 1-3 måneder efter 1. dosis.
   • Evt. kun 14 dages interval, hvis hurtig immunisering er påkrævet.
  • 3. dosis
   • 0,5 ml i.m. 5-12 mdr. efter 2. dosis.
 • Booster vaccination
  • 1. dosis
   • 0,5 ml i.m. 3 år efter 3. dosis i primær vaccination.
  • Derefter
   • 0,5 ml i.m. hvert 5. år.

 

Voksne > 60 år 

 • Primær vaccination
  • 1. dosis
   • 0,5 ml i.m. i regio deltoidea.
  • 2. dosis
   • 0,5 ml i.m. 1-3 måneder efter 1. dosis.
   • Evt. kun 14 dages interval, hvis hurtig immunisering er påkrævet.
  • 3. dosis
   • 0,5 ml i.m. 5-12 mdr. efter 2. dosis.
 • Booster vaccination
  • 0,5 ml i.m. hvert 3. år efter 3. dosis i primær vaccination.

 

TicoVac® Junior

Børn 1-15 år 

 • Primær vaccination
  • 1. dosis
   • 0,25 ml i.m. i regio deltoidea eller hos børn op til 18 måneder lateralt på lårets forside.
  • 2. dosis
   • 0,25 ml i.m. 1-3 måneder efter 1. dosis
   • Evt. kun 14 dages interval, hvis hurtig immunisering er påkrævet.
  • 3. dosis
   • 0,25 ml i.m. 5-12 mdr. efter 2. dosis.
 • Booster vaccination
  • 1. dosis
   • 0,25 ml i.m. 3 år efter 3. dosis i primær vaccination.
  • Derefter
   • 0,25 ml i.m. hvert 5. år.

 

Catch up-dosis 

 • Hvis intervallet mellem to doser har været længere end anført ovenfor, gives en enkelt catch up-dosis, hvorefter vaccinationsforløbet kan fortsættes.
 • Bemærk: Ingen data om catch up-dosis for børn < 6 år.

 

Injektion 

 • Gives intramuskulært i regio deltoidea eller hos børn op til 18 måneder lateralt på lårets forside.
 • ikke gives intravaskulært.

 

Beskyttelse 

 • De 2 første doser bør gives i vintermånederne for at opnå immunitet i hele skovflåtsæsonen.
 • Der forventes tilstrækkelig beskyttelse for den igangværende skovflåtsæson efter de 2 første doser.
 • Efter den 3. dosis forventes 3 års beskyttelse.
 • Efter revaccination forventes 5 års beskyttelse, dog kun 3 års beskyttelse hos voksne > 60 år.
 • Beskyttelsesgrad > 90% hos personer med normalt immunforsvar.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination.
 • Tidligere alvorlige allergiske reaktioner over for æg- og hønseproteiner, neomycin, gentamycin eller andre aminoglykosider.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved cerebrale lidelser.
 • Vaccination bør udsættes ved moderat til alvorlig akut sygdom (med eller uden feber).
 • Vaccination bør fortages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Træthed, Utilpashed.
Kvalme.
Artralgi, Myalgi.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Lymfadenopati.
Sjældne (0,01-0,1%) Abdominalsmerter.
Dyspnø, Ødemer.
Smerter i ekstremiteter.
Aseptisk meningitis, Demyelisering, Encefalitis, Encefalomyelitis, Gangforstyrrelser, Guillain-Barrés syndrom, Kramper, Neuralgi, Neuritis, Somnolens, Svimmelhed.
Herpes zoster  (hos præ-eksponerede).
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.
Synsforstyrrelser, Tinnitus, Øjensmerter.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for 50 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risiko for eksposition. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se Transfusionsmedicinske Standarder, kapitel 15 (www.tms-online.dk).

Farmakodynamik

Virker ved at inducere en tilstrækkeligt høj koncentration af TBE-antistoffer for at opnå immunitet over for TBE-virus. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Vaccinen indeholder inaktiveret skovflåtbåren meningoencephalitisvirus (TBE-virus), fremstillet i kyllingeembryofibroblastceller (CEF-celler).
 • Skovflåtbåren meningoencephalitisvirus (TBE-virus Neudoerfl stamme) adsorberet på aluminiumhydroxid.

 

Håndtering 

 • Vaccinen skal omrystes før brug.


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Hjælpestoffer

Andre:
Gentamicin : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml
Æggeproteiner : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml
Aluminiumhydroxid : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml
Dinatriumphosphat : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml
Formaldehyd : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml
Humant albumin : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml
Kaliumdihydrogenphosphat : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml
Natriumchlorid : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml
Neomycin : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml
Saccharose : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml
Sterilt vand : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml 409850
0,25 ml
309,75
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml 564048
1 stk.
318,05
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml  (Orifarm) 045364
1 stk.
308,00
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml  (Paranova Danmark) 590815
1 stk.
307,35
 
 

Revisionsdato

2018-10-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...