Cefotaxim "Stragen"

J01DD01
 
 

Anvendelsesområder

Alvorlige infektioner forårsaget af cefotaximfølsomme bakterier, fx sepsis hos penicillinallergikere

  

Bemærk: Sundhedsstyrelsen peger på det ønskværdige i at begrænse forbruget af dette antibiotikum, se Sundhedsstyrelsen (Vejledning om ordination af antibiotika, 2012)

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 0,5 g cefotaxim (som natriumsalt),
Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g eller 2 g cefotaxim (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn > 12 år. Sædvanligvis 1 g i.v. eller i.m. 2 gange i døgnet.
 • Børn < 12 år. 50-150 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet fordelt på 2-4 doser.
 • Nyfødte og præmature. Højst 50 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet fordelt på 2-4 doser.


Ved livstruende infektioner 

 • Voksne. Dosis kan øges til 12 g i.v. i døgnet.
 • Børn. Dosis kan øges til 150-200 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet fordelt på 3-4 doser.
 • Nyfødte 8 dage-1 md. Højst 50 mg/kg legemsvægt i.v. hver 8. time.
 • Nyfødte 0-7 dage. Højst 50 mg/kg legemsvægt i.v. hver 12. time.

 

Bemærk: 

 • I.m. injektion bør pga. den lokalirriterende virkning kun anvendes undtagelsesvis og ikke i større doser end 1 g.
 • I.m. injektion bør ikke anvendes til børn under 1 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-10 ml/min:

  Der gives normaldosis som første dosis. Efterfølgende doser nedsættes til 50% af normaldosis.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Svær overfølsomhed over for andre β-lactamantibiotika, selvom risikoen for krydsallergi er lav (ved penicillinallergi < 1%).
 • Natriumindhold
  1 hætteglas indeholder:
  • 1 g pulver: 2,2 mmol natrium, som svarer til 129 mg natriumchlorid,
  • 2 g pulver: 4,4 mmol natrium, som svarer til 258 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Ubehag på indstiksstedet.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Tromboflebitis.
Hudkløe, Hududslæt, Urticaria.
Allergiske reaktioner, Candidiasis, Drug fever.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Ikke almindelige (0,1-1%) Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni.
Sjældne (0,01-0,1%) Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni.
Encefalopati.
Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.
Nyrefunktionspåvirkning.
Meget sjældne (< 0,01%) Arytmier.
Interstitiel nefritis.

Interaktioner

 • Cefotaxims baktericide virkning kan modvirkes af bakteriostatisk virkende farmaka som erythromycin og tetracyclin.
 • Probenecid hæmmer den tubulære sekretion af cefotaxim. Denne hæmning kan udnyttes terapeutisk.
 • En ægte interaktion findes ikke med loop-diuretika, men natrium- og væskedepletering forårsaget af loop-diuretika kan øge cefotaxims nefrotoksicitet.

Graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese.
 • Følsomme bakterier, som er under påvirkning af cefotaxim, fortsætter deres vækst i længden, men de kan ikke dele sig og vokser derfor ud til lange tråde. Til sidst går bakterierne i opløsning og dør.
 • Det fremgår heraf, at cefotaxim virker baktericidt, og at virkningen er mest udtalt på bakterier i hurtig vækst.
 • Mikrologisk virkningsspektrum
  • Cefotaxim har effekt over for:
   • Grampositive bakterier som fx:
    • Staphylococcus aureus
    • Streptococcus pneumoniae
    • α-hæmolytiske streptokokker
    • β-hæmolytiske streptokokker
   • Især gramnegative bakterier som fx:
    • E. coli
    • Proteus spp.
    • Morganella morganii
    • Klebsiella spp.
    • Visse Enterobacter spp.
    • Branhamella catarrhalis
    • Hæmophilus influenzae
    • Pasturella spp.
    • Neisseria meningitidis
    • Neisseria gonorrhoae.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 5 minutter (i.v.) og 30 minutter (i.m.).
 • Metaboliseres i leveren til aktiv metabolit.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Ca. 60% udskilles uomdannet gennem nyrerne. Se endvidere tabel 1 i Effekt i relation til farmakokinetik og farmakodynamik.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Pulver til injektionsvæske. pH efter opløsning 4,5-6,5.
Pulver til injektions- og infusionsvæske. pH efter opløsning 4,5-6,5. 

 

Håndtering
Tilberedning af injektionsvæske:
 

 • Til i.v. injektion opløses
  • 0,5 g pulver til injektionsvæske opløses i mindst 2 ml sterilt vand
  • 1 g pulver til injektions-/infusionsvæske opløses i mindst 4 ml sterilt vand
  • 2 g til injektions-/infusionsvæske opløses i mindst 10 ml sterilt vand og injiceres i løbet af 3-5 min.
  • I.v. injektion bør foretrækkes.
  • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.
 • Til i.m. injektion
  • Voksne. 0,5 g pulver til injektionsvæske opløses i 2 ml 1% lidocainchlorid-injektionsvæske. Injektionerne gives dybt intraglutealt, og der injiceres højst 1 g. Denne opløsning må ikke gives i.v.
  • Børn over 30 mdr. 0,5 g pulver til injektionsvæske opløses i 2 ml 0,5% lidocainchlorid-injektionsvæske. Injektionerne gives dybt intraglutealt, og der injiceres højst 1 g. Denne opløsning må ikke gives i.v.
  • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • 1 g henholdsvis 2 g pulver til injektions-/infusionsvæske opløses i 40-50 ml henholdsvis 100 ml isotonisk natriumchlorid eller glucose-infusionsvæske.
 • Gives som hurtig eller langsom infusion:
  • Hurtig: I.v. infusion i løbet af 20 minutter.
  • Langsom: I.v. infusion i løbet af 50-60 minutter.

 

Forligelighed: Injektionsvæsken er forligelig med de almindeligt anvendte infusionsvæsker undtagen alkaliske infusionsvæsker med pH > 7,5, fx natriumhydrogencarbonat-infusionsvæske. 

 

Holdbarhed 

Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk holdbar i 12 timer ved stuetemperatur og 24 timer i køleskab, beskyttet mod lys, men bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til injektionsvæske, opl. 0,5 g 017341
10 htgl.
909,50 727,60
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1 g 017393
10 stk.
152,10 60,84
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 2 g 017404
10 stk.
219,70 43,94

Substitution

pulver til injektionsvæske, opl. 0,5 g
Cefotaxim "Villerton" Mylan Hospital, Cefotaxim, pulver til injektionsvæske, opl. 0,5 g
 
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1 g
Cefotaxim "MIP" MIP, Cefotaxim, pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1 g
Cefotaxim "Villerton" Mylan Hospital, Cefotaxim, pulver til injektionsvæske, opl. 1 g
 
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 2 g
Cefotaxim "MIP" MIP, Cefotaxim, pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 2 g
Cefotaxim "Villerton" Mylan Hospital, Cefotaxim, pulver til injektionsvæske, opl. 2 g
 
 
 

Revisionsdato

2019-02-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...