DiTeKiPolBooster

J07CA02
 
 

Anvendelsesområder

 • Revaccination af børn ≥ 5 år mod difteri, tetanus, kighoste og polio.
 • Bemærk:
  Vaccinen kan ikke benyttes til primær immunisering mod difteri, tetanus, kighoste og polio.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte. 1 dosis (0,5 ml) indeholder: 

 • ≥ 2 IE ~ 6,25 Lf difteritoksoid
 • 20 mikrogram pertussistoksoid
 • ≥ 20 IE ~ 6,25 Lf tetanustoksoid
 • Poliovirus (Salk):
  • Type 1, inaktiveret 40 DU
  • Type 2, inaktiveret 8 DU
  • Type 3, inaktiveret 32 DU.

Doseringsforslag

Børn ≥ 5 år 

 • 0,5 ml i.m.

 

Injektion 

 • Gives intramuskulært, gerne i musculus deltoideus.
 • ikke gives intravaskulært.

 

Beskyttelse 

 • Efter revaccination anses beskyttelsen mod difteri, tetanus og polio at vare mindst 10 år.
 • Varigheden af beskyttelse mod kighoste er endnu ikke fastslået, men formentlig varer den flere år.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer.
 • Børn, som har haft encephalopati af ukendt ætiologi inden for 7 dage efter tidligere vaccination med en pertussisholdig vaccine.
 • Børn med ikke-udredt eller fremadskridende neurologisk sygdom bør ikke vaccineres med pertussisholdig vaccine.
 • Tidligere alvorlige reaktioner på vaccination.

Forsigtighedsregler

 • I almindelighed bør vaccination udskydes i tilfælde af akut febril sygdom.
 • Almindelig øvre luftvejsinfektion uden feber giver ikke anledning til at udskyde vaccination.
 • Hos personer med kompromitteret immunfunktion eller i immunsuppressiv behandling kan ses reduceret antistofrespons.
 • Vaccination bør fortages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.
 • Det bør overvejes at undlade yderligere vaccination mod pertussis, hvis:
  • der inden for 48 timer efter vaccinationen forekommer:
   • hypotont hyporesponsivt anfald (HHE)
   • feber > 40,5°C uden anden kendt årsag
   • vedvarende, utrøstelig gråd varende ≥ 3 timer
  • der inden for 3 dage efter vaccinationen opstår:
   • krampe med eller uden feber.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Feber, Reaktioner på indstiksstedet, Utilpashed.
Sjældne (0,01-0,1%) Granulomer på indstiksstedet.
Meget sjældne (< 0,01%) Kramper.
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.
Ikke kendt Synkope.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Vaccinen anvendes normalt kun til børn. For inaktiveret poliovaccine er der data for mere end 30.000 børn eksponeret under graviditeten, og af disse var mere end 6.000 eksponeret i 1. trimester. Ingen overhyppighed af misdannelser blev observeret.  

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se Transfusionsmedicinske Standarder, kapitel 15 (www.tms-online.dk).

Farmakodynamik

Virker ved at inducere dannelse af antistoffer mod de antigener, som indgår i vaccinen. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Difteri-, tetanus- og pertussistoksin er udvundet ved dyrkning af Corynebacterium diphtheriaeClostridium tetani og Bordetella pertussis.
 • Poliovirus type 1 (Brunhilde), type 2 (MEF-1) og type 3 (Saukett), dyrket i VERO celler.
 • Difteri-, tetanus-, pertussis- og poliokomponenterne er adsorberede til aluminiumhydroxidhydrat.
 • pH ca. 7,5.

  

Håndtering 

 • Vaccinen skal omrystes før brug.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C)
 • Må ikke fryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 019484
5 x 0,5 ml
 
 

Revisionsdato

2018-10-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...