Litak

L01BB04
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit, purinanalog. 

Anvendelsesområder

  • Hårcelleleukæmi.

Cladribin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg cladribin. 

Doseringsforslag

En enkeltbehandling bestående af 0,14 mg/kg legemsvægt/døgn som s.c. bolusinjektion i 5 døgn.

Kontraindikationer

  • Nedsat nyrefunktion (GFR < 50 ml/min).
  • Nedsat leverfunktion (Child-Pugh B-C).

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber, Kraftesløshed, Kulderystelser, Nedsat appetit, Reaktioner på indstiksstedet, Træthed.
Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Hoste, Respirationsdepression.
Knoglemarvsdepression.
Hovedpine, Svimmelhed.
Hududslæt, Purpura, Øget svedtendens.
Infektioner.
Almindelige (1-10%) Sekundær malignitet.
Abdominalsmerter, Flatulens, Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin.
Epistaxis, Hjertemislyd, Hypotension, Lungeinfiltrater, Myokardieiskæmi, Takykardi, Ødemer.
Blødning.
Artralgi, Artritis, Knoglesmerter, Myalgi.
Nervøsitet, Søvnløshed.
Hudkløe, Mucositis, Urticaria.
Ikke almindelige (0,1-1%) Flebitis.
Hæmolytisk anæmi.
Apati, Ataksi, Konfusion, Neuropati, Paræstesier, Somnolens.
Conjunctivitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Tumorlysesyndrom.
Ileus, Leverinsufficiens.
Apopleksi, Atrieflimren, Hjerteinsufficiens.
Eosinofili.
Talebesvær.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Nyrefunktionspåvirkning.
Meget sjældne (< 0,01%) Cholecystitis.
Lungeemboli.
Depression, Epileptisk anfald.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Høje doser kan medføre svær nyreskade, CNS-påvirkning og gastro-intestinale symptomer. 

Farmakodynamik

Aktiveres enzymatisk til cladribin-5-trifosfat, som inkorporeres i DNA og fører til DNA-skader og funktionel inaktivering. Påvirker såvel celler i aktiv cellecyklus som celler i hvilefasen. 

Farmakokinetik

  • Efter i.v. indgift aftager plasmakoncentrationen bifasisk.
  • Plasmahalveringstider hhv. 35 minutter og ca. 7 timer.
  • Den intracellulære halveringstid for cladribinnukleotider er ca. 23 timer.
  • Passerer blod-hjernebarrieren.
  • Udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 7,4-7,5. 


Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af cladribin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

 

Holdbarhed 

  • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
  • Må ikke fryses.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. 2 mg/ml 019819
1 x 5 ml
3.676,60
(BEGR) injektionsvæske, opl. 2 mg/ml 020106
5 x 5 ml
17.633,10
 
 

Revisionsdato

2018-07-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...