Levemir®

A10AE05
 
 

Langsomt indsættende og langtidsvirkende insulinanalog. Opløsning af krystallinsk, højtrenset insulin detemir. Fremstillet ved rekombinant genteknologi. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i pen (FlexPen®). 1 ml indeholder 100 E insulin detemir.
Injektionsvæske, opløsning i cylinderampul (Penfill®). 1 ml indeholder 100 E insulin detemir. 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 1 år 

 • Individuel dosering.
 • Dosis tages s.c. 1-2 gange dgl.

Forsigtighedsregler

 • Patienten skal informeres om at kontakte lægen før rejse mellem forskellige tidszoner, da det evt. kan være nødvendigt at indtage insulin og mad på andre tidspunkter.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og febertilstande, øger normalt insulinbehovet.
 • Ved samtidige sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse eller thyroidea, eller nyre- eller leversygdomme kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Manglende monitorering og/eller aktion på p-glucose værdier. Hyper- eller hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Dobbeltadministration. Patient får sin vanlige Insulatard 30 IE om morgenen, men får fejlagtigt også Insulatard 30 IE om aftenen. Alvorlig hypoglykæmi, indlæggelse.
Administrations-/ dispenseringsfejl Fejlagtig administration af doseringerne for langtidsvirkende insuliner, så de bliver givet med for kort tidsinterval. Hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Insulinshock.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af morgen- og aftendosis. Alvorlig hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af præparatets styrke (100 E/ml) og ordinerede dosis (18 E), så der gives 100 E i stedet for 18 E. Alvorlig hypoglykæmi, indlæggelse, fald.
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende pausering af vanlig dosering af insulin under glucose-drop. Bevidsthedssvækkelse.
Administrations-/ dispenseringsfejl Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Insulinshock.
Administrations-/ dispenseringsfejl Man anvendte forkert insulinpræparat (fx Insulatard® i stedet for Actrapid®). Hyper- eller hypoglykæmi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hypoglykæmi.
Almindelige (1-10%) Reaktioner på indstiksstedet.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ødemer.
Allergiske reaktioner.
Akkommodationsbesvær, Retinopati.
Sjældne (0,01-0,1%) Perifer neuropati.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion.

Se endvidere Insulin

Interaktioner

 • Ved samtidig anvendelse af β-blokkere er der risiko for afsvækkede og ændrede symptomer på hypoglykæmi og medfølgende blodtryksstigning.
 • Symptomerne på hypoglykæmi tilsløres af ikke-β1-selektive β-blokkere. β1-selektive β-blokkere bør derfor foretrækkes.
 • Insulinfølsomheden kan øges ved alkoholindtagelse og ved anvendelse af MAO-hæmmere.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika på grund af antagonistisk virkning på glucosemetabolismen.
 • Der er risiko for hypoglykæmi ved samtidig brug af ACE-hæmmere.
 • Pioglitazon kan sammen med insulin øge risikoen for hjerteinsufficiens, særligt hos patienter med risikofaktorer for udvikling af hjerteinsufficiens. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 150 gravide specifikt eksponeret for insulin detemir under graviditeten. Frekvensen af bivirkninger og uønskede fosterpåvirkninger var på niveau med NPH-insulin.
Generelt er der mange tusinde diabetikere, som har været eksponeret for insulin under graviditet.  Frekvensen af uønsket fosterpåvirkning er højere end i baggrundspopulationen, men dette er med stor sikkerhed et resultat af confounding by indication. Se endvidere Type 1-diabetes


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af insulin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, medmindre der er givet dispensation (TUE) pga. diabetes mellitus. 

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Insulin detemir er en human insulinanalog.
 • Insuliner og insulinanaloger, herunder insulin detemir:
  • primære virkning er regulering af glucosemetabolismen.
  • desuden flere anabole og antikatabole virkninger i forskellige væv.

Farmakokinetik

 • Efter injektion sker der en albuminbinding via fedtsyrekæden, hvorfor der er en relativ langsom fordeling til perifere væv.
 • Plasmahalveringstid 5-7 timer.
 • Virkningen på blodglucosekoncentrationen er maksimal mellem 3-14 timer efter injektionen.
 • Virkningsvarighed op til 24 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 7. 

 

Håndtering 

 • Injektionsvæske dispenseret i Penfill cylinderampul er beregnet til anvendelse sammen med Novo Nordisk insulindispenseringssystemer og NovoFine® eller NovoTwist® nåle.
 • Injektionsvæske dispenseret i FlexPen er beregnet til anvendelse sammen med NovoFine® eller NovoTwist® engangsnåle.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Insulin, som ikke er taget i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke anvendes.
 • Insulin, som er taget i brug:
  • Må ikke opbevares i køleskab.
  • Kan opbevares højst 6 uger ved stuetemperatur (under 30°C).
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.
 • Insulinen må ikke anvendes, hvis den er uklar.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml FlexPen 015343
5 x 3 ml
535,90 14,29
(B) injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml FlexPen 092851
5 x 3 ml (Paranova)
538,40 14,36
(B) injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml Penfill 015448
5 x 3 ml
535,90 14,29

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  100 E/ml FlexPen

Farve: Grøn
Mål i mm: 158 x 18
Levemir® FlexPen®
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Levemir® FlexPen®
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 E/ml Penfill

Farve: Grøn
Mål i mm: 11 x 67
Levemir® Penfill®
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-03-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...