Pedea®

C01EB16
 
 

Non-steroidt antiinflammatorisk middel til postnatal lukning af ductus arteriosus. 

Anvendelsesområder

Hæmodynamisk betydende åbentstående ductus arteriosus hos børn født før uge 34, hvor lukning vurderes at kunne forbedre barnets kliniske tilstand eller forebygge organpåvirkning (fx af hjerne, lunger, tarm og nyrer). 
 

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte lidelse og dens behandling. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg ibuprofen. 

Doseringsforslag

Doseringen kan variere, men består typisk af 3 doser givet som i.v. infusion over 15 min. med 24 timers interval. 

 • 1. dosis. 10 mg/kg legemsvægt
 • 2. dosis. 5 mg/kg legemsvægt
 • 3. dosis. 5 mg/kg legemsvægt.

Behandlingen kan gentages, hvis ductus arteriosus ikke er lukket 48 timer efter sidste indgift, eller hvis den åbner sig igen. 

Kontraindikationer

 • Livstruende infektion
 • Aktiv blødning, især intrakraniel eller gastro-intestinal blødning,
 • Trombocytopeni
 • Koagulationsproblemer
 • Svært nedsat nyrefunktion
 • Nekrotiserende enterocolitis og hyperbilirubinæmi tæt på udskiftningsgrænsen
 • Medfødt hjertelidelse, hvor kredsløbet er ductusafhængigt.

Forsigtighedsregler

 • Ekkokardiografisk undersøgelse bør om muligt gennemføres inden behandling.
 • Ved aftagende diureser og faldende nyrefunktion under pågående behandling bør denne revideres og eventuelt seponeres.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Der blev fremstillet en infusionsblanding, der var 5 gange stærkere end ordineret. Blev opløst i 100 ml NaCl i stedet for 500 ml. Overdosering. Risiko for organsvigt, gastrointestinal blødning og nyreinsufficiens hos præmaturt barn.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Bronkopulmonær dysplasi.
Neutropeni, Trombocytopeni.
Hyponatriæmi.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Almindelige (1-10%) Gastro-intestinal perforation, Nekrotiserende enterocolitis.
Intraventrikulær blødning, Pulmonal blødning.
Periventrikulær leukomalaci.
Hæmaturi, Oliguri, Urinretention.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-intestinal blødning.
Hypoxi.
Akut nyresvigt.

Interaktioner

 • Ibuprofen kan forstærke risikoen for blødning, bl.a. gastro-intestinalt, ved samtidig behandling med kortikosteroider.
 • Ibuprofen kan mindske clearance af aminoglykosider og dermed øge risikoen for nefrotoksicitet og ototoksicitet.
 • Voriconazol og fluconazol hæmmer omsætning af ibuprofen i CYP2C9 med en faktor 2.

Graviditet

Ikke relevant.

Se endvidere

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Farmakodynamik

Ibuprofen er en non-selektiv hæmmer af cyclo-oxygenase, som fører til nedsat syntese af prostaglandiner. 

Prostaglandiner er involverede i vedligeholdelsen af ductus arteriosus efter fødslen, og denne virkning menes at være hovedvirkningsmekanismen for ibuprofen ved denne indikation. 

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid ca. 30 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 7,8-8,2. 


Forligelighed ved infusion 

 • Blandbar med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.
 • Må ikke blandes med andre farmaka.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. 5 mg/ml 020662
4 x 2 ml
5.164,35 3.874,23
 
 

Revisionsdato

2017-10-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...