Glycerylnitrat "SAD"

C01DA02
 
 

Hurtigtvirkende kardilaterende organisk nitrat til intravenøs anvendelse. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Infusionskoncentrat. 1 ml indeholder 5 mg glycerylnitrat. 

Doseringsforslag

Individuelt.  

Initialt. 0,2-0,5 mikrogram/kg/min. 


Bemærk: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

Kontraindikationer

 • Konstriktiv pericarditis
 • Perikardial tamponade
 • Samtidig anvendelse af fosfodiesterasehæmmere til behandling af erektil dysfunktion (sildenafil, tadalafil eller vardenafil).

Forsigtighedsregler

 • Anæmi
 • Hypertyroidisme
 • Hypotension med eller uden andre shocktegn,
 • Cerebrovaskulær sygdom
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Aortastenose
 • Mitralstenose
 • Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati
 • Risiko for toleransudvikling.

  

Alkoholindhold 

1 ml af færdigblandet infusion indeholder 31 mg alkohol. 

Patientsikkerhed

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af minutter og timer på infusionshastighed. I stedet for 2 ml/t gives infusionen med 2 ml/minuttet. Opkastning. Indlæggelse med forgiftningssymptomer.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hovedpine, Svimmelhed.
Almindelige (1-10%) Hypotension, Takykardi.
Døsighed.
Rødme.
Ikke almindelige (0,1-1%) Synkope.
Sjældne (0,01-0,1%) Methæmoglobinæmi.
Meget sjældne (< 0,01%) Abdominalsmerter.

Interaktioner

 • Sildenafil, tadalafil og vardenafil forstærker den hypotensive virkning af nitrater og må ikke anvendes samtidig.
 • Bør på grund af indholdet af alkohol ikke anvendes ved samtidig behandling med disulfiram eller metronidazol.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af halveringstiden er en effekt på barnet usandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

I sjældne tilfælde kan forekomme methæmoglobinæmi, se Hemiglobindannere (forgiftning)

Farmakodynamik

Nitroglycerin udløser universel vasodilatation. Det øger myokardiets gennemblødning og fører til et fald i hjertets iltbehov på grund af perifer vasodilatation med reduktion i såvel pre- som afterload.  

Farmakokinetik

 • Virkningen indtræder øjeblikkeligt, og maksimal effekt opnås inden for 1,5-2 minutter.
 • Metaboliseres hurtigt i leveren til glyceryldi- og mononitrater med lavere aktivitet.
 • Plasmahalveringstid 1-3 minutter.
 • Metabolitterne har ca. 20 gange længere halveringstid, men deres betydning for effekten er uklar.
 • Metabolitterne udskilles i urinen.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

50-100 mg opblandes i 250-500 ml isotonisk natriumchlorid- eller isotonisk glucose-infusionsvæske. 
 

Forligelighed ved infusion 

 • Bør ikke blandes med andre farmaka.
 • Infusionsbeholder og infusionssæt må ikke være lavet af polyvinylchlorid (PVC), da det binder glycerylnitrat.

  

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
konc. til infusionsvæske, opl. 5 mg/ml 746867
20 ml
 
 

Revisionsdato

2015-06-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. oktober 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...