Lysodren®

L01XX23
 
 
Antineoplastisk middel. Hæmmer binyrebarkcellerne.

Anvendelsesområder

 • Symptomatisk behandling af fremskredent adrenokortikalt karcinom. Patienten bør have foretaget optimal tumor- og metastasereducerende kirurgi, inden behandlingen indledes.

Mitotan bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 500 mg (delekærv) mitotan. 

Doseringsforslag

Voksne. Initialt 2-3 g dgl. fordelt på 2-3 doser i tilslutning til et måltid. Efter 2 måneders behandling eller i tilfælde af toksicitet kan dosis reduceres til 1-2 g dgl. Ved manglende effekt efter 3 mdr. kan dosis øges.
Hvis plasmamonitorering er mulig, kan der initialt gives 4-6 g dgl., indtil kumulativ dosis på 75 g er nået. Der tilstræbes en koncentration på 14-20 nanogram/ml.
Børn og unge. Initialt 1,5-3,5 g/m2/dag fordelt på 2-3 doser. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Samtidig behandling med spironolacton.

Forsigtighedsregler

 • Patienten bør monitoreres for binyrebarkinsufficiens, så substitutionsbehandling med glukokortikoid og mineralokortikoid evt. kan iværksættes.
 • Behandlingen bør afbrydes midlertidigt ved shock, større traume eller infektion, og steroidbehandling bør indledes.
 • Nedsat lever- eller nyrefunktion: Erfaring savnes.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjede leverenzymer, Kvalme, Opkastning.
Blødningstendens, Leukopeni.
Binyrebarkinsufficiens, Gynækomasti, Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi.
Muskelsvaghed.
Ataksi, Konfusion, Paræstesier, Søvnighed.
Hududslæt, Mucositis.
Almindelige (1-10%) Autoimmun hepatitis.
Anæmi, Trombocytopeni.
Hovedpine, Koordinationsbesvær, Neuropati, Psykiske ændringer, Svimmelhed.
Ikke kendt Nedsat serum-testosteron.
Balanceforstyrrelser.
Ovariecyster.

Interaktioner

 • Spironolacton kan ophæve virkningen af mitotan, og kombinationen skal undgås.
 • Mitotan øger metaboliseringen af warfarin.
 • Mitotan er induktor af P450-enzymer, hvorfor der kan forventes interaktioner med en lang række lægemidler, der metaboliseres af disse, samt naturlægemidler indeholdende perikon. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Se endvidere Antineoplastiske midler

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer cellernes respons på ACTH og medfører atrofi af binyrebarkcellerne.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 40%.
 • Efter indgift af 2-3 g dgl. nås plasmakoncentration ≥ 14 mg/l inden for 3-5 måneder.
 • Kumuleres i fedtvævet.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid 18-159 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af mitotan bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) tabletter 500 mg 020282
100 stk.
6.373,60
(BEGR) tabletter 500 mg 508340
100 stk. (Abacus)
6.238,35

Foto og identifikation

Tabletter  500 mg

Præg:
L1, BL
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 13 x 13
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-05-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...